Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Daan vestiging Amersfoort – Houten

JobID=1a0.06

• Je bent tijdens je nachtdienst verantwoordelijkvoor de kwaliteit van de zorg voor de bewoners. • Je begeleid enobserveert de bewoners waar nodig • Je voert persoonlijke zorg uiten werkt volgens het zorgleefplan • Je schakelt veel met deaanwezige collega's die op het moment aanwezig zijnwaardoor je er nooit alleen voor staat.

Lees meer