Systeemontwikkelaar – Mysolution – Houten

JobID=1a0.06

Als Salesforce Developer krijg je de kans om mee tewerken aan een nieuwe applicatie op het nieuwste source drivenontwikkelplatform van Salesforce, SFDX? Je bent niet bang om teexperimenteren en wilt meer dan een focus op strakke FO’s. Jelevert een cruciale bijdrage aan ons nieuwe innovatieverecruitmentsysteem dat we bouwen voor corporaterecruitmentafdelingen en werving en selectiebureaus. Mooi, wehebben je aandacht nogSolliciteer dan nu en neem deel aan ditavontuur Tangram (onderdeel van Mysolution) ontwikkelt enimplementeert al 30 jaar softwareoplossingen op het gebied vanwerving & selectie, recruitment, persoonlijke mobiliteit enreorganisatie. Tangram is trots op een klantenlijst van ruim 300bedrijven en instellingen. Onder onze klanten bevinden zich wervingen selectiebureaus, de Rijksoverheid én spraakmakende bedrijven enpublieke instellingen. Salesforce krijgt een belangrijke plaatsbinnen Tangram. Alles wat wij in 30 jaar hebben geleerd incombinatie met huidige en toekomstige ontwikkelingen gebruiken wijvoor het bouwen van een nieuw recruitmentsysteem op Salesforce. Wijzijn trots dat we gebruik kunnen maken van het nieuweontwikkelplatform SFDX. Voor de uitbouw van het Salesforce teamzoeken we Salesforce (Apex) developers die in samenwerking met hetteam en de klant concrete oplossingen op kunnen zetten. Doordat weons nog in de beginfase begeven, heb je zeker een leidende rol bijde ontwikkeling van het nieuwe product. Met jouw ervaring breng jede nieuwste technieken met je mee en weet je wat succesvol is. Jebent een bevlogen developer die weet hoe je een goed onderhoudbareForce.com of CRM applicatie moet bouwen; Je hebt een afgeronde HBO-of Academische opleiding; Je bent Salesforce gecertificeerddeveloper (Advanced Developer); Je hebt minimaal drie jaar ervaringop het gebied van software engineering, waarvan minimaal twee jaarop het gebied van Salesforce development; Je weet precies wat welen juist niet kan op het Salesforce1 platform; Ervaring metLightning is een must; Je ziet snel wat er moet gebeuren om eenproject te laten slagen; Het is prettig als je kennis en ervaringhebt met integratie naar back-end systemen en/of mobiledevelopment; Ervaring met Agile, met name de SCRUM werkwijze, iseen pré.

Lees meer