Pedagogisch werker gezinsbegeleiding – KMN Kind & Co – Houten

JobID=1a0.06

KMN Kind & Co zoekt een SeniorPedagogisch Medewerker (min. 22 uur) te Kortenhoef MBO geplaatst op11-04-2019

Senior pedagogisch medewerkerKortenhoef/Mijdrecht (min. 22 uur)

Als seniorpedagogisch medewerker begeleid en coach je het team en ben jeverantwoordelijk voor de (digitale) personeelsplanning. Je levertdaarnaast een bijdrage aan de vertaling van het pedagogisch beleidnaar activiteiten op de locaties én je werkt mee op de groep. Isdit iets voor jou? Dan is onderstaande vacature misschien jetoekomstige baan!

Werken als senior pedagogischmedewerker:

Jouw werkdagen hebben eenafwisselend en dynamisch karakter. Het ene moment leid je eenkindbespreking met een team, het andere moment geef je ouders eenrondleiding of regel je facilitaire zaken die aandacht vragen. Jedoet dit alles in samenwerking met je manager, collega seniorpedagogisch medewerker en andere betrokkenen. De uitdaging is datje overzicht weet te houden op je werkzaamheden en de juisteprioritering aanbrengt.

Om betrokken te blijvenbij het team van pedagogisch medewerkers en de kinderen werk je ookwekelijks minimaal 8 uur op de groep. Zo houd je goed zicht op water speelt bij collega’s, kinderen en ouders. Wil je meer uurwerken? Geen probleem. Dan werk je meer dan 8 uur op de groep. Jegaat aan de slag in een cluster met een kinderdagverblijf, driepeutergroepen en 6 BSO’s. Het cluster bevindt zich in twee plaatsenen de locaties hebben allemaal hun eigen sfeer en identiteit. Inhet cluster heerst een professionele en warme sfeer, naar kinderenen ouders, en naar collega’s.

Herken jij jezelfhierin?

Je bent een voorbeeld voor je collega’sen hebt ervaring met het begeleiden, inspireren, coachen enstimuleren van collega’s. Daarnaast beschik je over pedagogischekennis en zorg je voor een pedagogisch verantwoordepersoneelsplanning. Je hebt:

 • eenafgeronde MBO- (liefst niveau 4) of HBO opleiding voor dekinderopvang;
 • affiniteit en ruime ervaring methet werken met kinderen van 0-12 jaar oud, liefst in dekinderopvang;
 • ervaring met computerprogramma’szoals Word en Excel. Programma’s zoals Flexkids en Flexweb (onsdigitaal roosterprogramma) maak je je snel eigen;
 • uitstekende sociale en communicatievevaardigheden;
 • goede mondelinge enschriftelijke vaardigheden;
 • een accurate enstressbestendige werkhouding;
 • bij voorkeur eenrijbewijs in je bezit.

Wij biedenjou:

Een uitdagende baan met veel ruimte vooreigen inbreng. Je hebt een afwisselend takenpakket binnen een openen informele organisatie en je blijft jezelf ontwikkelen doorscholing, onderlinge feedback en persoonlijke aandacht. Bij onskrijg je:

 • minimaal 22 contracturenper week, hiervan werk je in ieder geval 8 uur op de groep, meeruur is bespreekbaar;
 • €2.333,- tot €3.089,-bruto maandsalaris (schaal 7 CAO Kinderopvang) op basis van een36-urige werkweek;
 • 8%vakantietoeslag;
 • 210 vakantie- en verlofurenop jaarbasis (op basis van een 36-urige werkweek).
 • een vergoeding van je reiskosten;
 • trainingen en cursussen;
 • daarnaastbiedt Kind & Co onder andere korting bij collectievezorgverzekeringen, een fietsplan, een bijdrage in jesportabonnement en een bijdrage in jouw pensioen bijPFZW.

Kind &Co:

Kind & Co is een kinderopvangorganisatiein Midden-Nederland met kinderdagverblijven, peutergroepen,buitenschoolse opvang en een gastouderbureau. Onze organisatie iseen stichting en heeft geen winstoogmerk. Wat we verdienen komt tengoede aan ons primaire proces: het bieden van kwalitatiefhoogwaardige professionele kinderopvang. Dit doen we samen met 1700collega’s verspreid over ruim 300 locaties. Samen met ouders,scholen en andere betrokkenen bieden wij een veilige omgevingwaarin kinderen plezier hebben en zich optimaal kunnen ontwikkelen.Bij ons zijn kinderenzichzelf.

 

Interesse in de functie van SeniorPedagogisch Medewerker (min. 22 uur) bij KMN Kind & Co regioKortenhoef?

Reageer nu met je CV en motivatievia de “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer