Orderbegeleider – The Hague – Sdu Uitgevers BV – The Hague

JobID=1a0.06

Ben jij de spin in het web die ons op korte termijnal kan komen helpen met de coördinatie van producties deRijksbegroting en het Rijksjaarverslag? Dan is dit de baan voorjou. Ordermanager Dataverwerking Je uitdaging Je overziet hettotale speelveld en weet wanneer je in actie moet komen. Het draaitom soepele processen, een uitmuntende dienstverlening, helderecommunicatie, intensieve samenwerking, oog voor kwaliteit en eengoed ontwikkeld kostenbewustzijn. Op projectmatige wijze begeleidje de producties voor onze grote opdrachtgevers en streef jevoortdurend naar optimalisatie van de processen en dedienstverlening. En als er ondanks alles toch wat mis gaat, danreageer je kalm maar snel en adequaat. Je zorgt ervoor dat jecollega’s te allen tijde weten wat er van hun verwacht wordt en datze terug kunnen vallen op heldere werkinstructies. Doordat je zelfhet functioneel beheer van ons Digitale Loket uitvoert, ben je goedin staat de opdrachtgevers en collega’s te adviseren enondersteunen bij het gebruik. De behaalde resultaten leg jevervolgens vast in maand- en jaarrapportages. Wie ben je? Eendienstverlener, sterk klantgericht. Analytisch en planmatig. Jepraat gemakkelijk met verschillende soorten mensen, opverschillende niveaus. Je bent resultaat gericht, zakelijk envriendelijk. Je hebt ervaring met XML en Desktop Publishing, kennisvan offline en online productieprocessen. Minimaal MBO werk- endenkniveau. En je laat je niet snel gek maken. Wat bieden we? Naasteen marktconform basissalaris (aanvangssalaris, afhankelijk vankennis er ervaring, ca. € bruto per maand) kennen we uitstekendesecundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een persoonlijk keuze budgetwaarmee je bijvoorbeeld kunt sparen voor extra verlof of jevakantiegeld flexibel kunt laten ; Natuurlijk coachen en trainen weje on the job en heb je onbeperkt toegang tot het volgen van ruim100 online trainingen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op deCao voor het Uitgeverijbedrijf. Sdu is gevestigd in Den Haag, oploopafstand van het Centraal Station. Binnen Sdu is LINK actief,een platform gericht op Sdu-medewerkers die zich willenontwikkelen. Om innovatie te stimuleren organiseert ELS jaarlijksde internationale wedstrijd IdéAction. Collega’s werken samen aanideeën voor nieuwe producten of het verbeteren van processen.Indieners van de meest creatieve en innovatieve ideeën krijgen dekans hun idee ook daadwerkelijk uit te voeren. En zij hebbentoegang tot het spetterende eindfeest in Parijs, Madrid, of…Informatie en sollicitatie Voor meer informatie kun je contactopnemen met Sandra Camonier, telefoon: 06-40212894 of per e-mail: .We ontvangen graag je CV en motivatiebrief bij voorkeur per e-mailop Ordermanager Dataverwerking

Lees meer