Leider kinderopvang – Zorgwerk Gouda – Bodegraven

JobID=1a0.06

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Bodegraven en regio HollandsMidden. Je kan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op hetgebied van Kinderopvang en Kleuters. Als pedagogisch medewerker inde kinderopvang begeleid je groepen kinderen in eenkinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang(NSO) of peuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerker vooreen huiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen. Je houdtde ontwikkeling van de kinderen en de groep goed in de gaten, dushet is belangrijk om oplettend en alert te zijn. Als er problemenzijn, overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige.Ook als ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht. Jeorganiseert activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunsten creativiteit. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan deopvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Op dezemanier begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotioneleen cognitieve ontwikkeling. Ook draag je zorg voor de inventarisvan gemeenschappelijke en groepsruimten, waarbij je lichtehuishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiast geworden om alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaan in Bodegravene.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dan direct!Functie-eisen: » Je hebt een diploma dat je kwalificeert voor defunctie pedagogisch medewerker voor dagopvang of BSO/NSO volgens deCAO Kinderopvang, zoals SPW 3/4 (MBO), HBO Pedagogiek of PABO. » Jehebt ervaring in de dagopvang of op de buitenschoolse opvang. » Jebezit goede communicatieve vaardigheden en kan zowel zelfstandigals in een team functioneren. » Je bent bereid een VOG aan tevragen (deze vergoeden wij na je eerst gewerkte dienst). »VVE-certificaat is een pré. » Je bent enthousiast om via Zorgwerkaan het werk te gaan. » Je beschikt over een sterk ontwikkeldverantwoordelijkheidsgevoel. » Je hebt affiniteit met Kinderopvangen kleuters Bedrijfsomschrijving: Diverse leuke organisaties, o.a.op het gebied van Kinderopvang in Bodegraven (en regio HollandsMidden, Zuid-Holland) waar je via Zorgwerk flexibel kan werken alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker.

Lees meer