Leider kinderopvang – KMN Kind & Co – Houten

JobID=1a0.06

KMN Kind & Co zoekt een PedagogischMedewerker kinderdagverblijf Jip & Janneke (17 uur) te MBOgeplaatst op 11-04-2019

Pedagogisch medewerkerkinderdagverblijf Jip & Janneke (17 uur)

Benjij een enthousiaste pedagogisch medewerker en lijkt het je leuk omop de peutergroep van het kinderdagverblijf aan de slag te gaan?Dan is onderstaande vacature misschien je toekomstigebaan!

Kinderen begeleiden in hunontwikkeling:

Een veilige en vertrouwde omgevingcreëren. Dat is waar het voor jou als pedagogisch medewerkerallemaal om draait. Op kinderdagverblijf Jip & Janneke inOudewater werk je met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4jaar. Van kruipende baby’s tot ronddravende kleuters: elk kind zitin een andere ontwikkelingsfase. Jij geeft kinderen vertrouwen encreëert een écht thuisgevoel. Dankzij jouw inlevings- enobservatievermogen zie jij waar kinderen behoefte aan hebben. Datkan gaan om sociaal-emotionele, motorische en taalvaardigheden diejij aan de hand van de Uk en Puk-methode stimuleert. Kinderenontwikkelen zich het best door spelenderwijs van alles te ontdekkenen te doen. Jij zorgt met plezier voor:

 • de verzorging en veiligheid van kinderen.
 • nieuwe, leuke activiteiten. Elke dag weer.
 • een omgeving waarin kinderen zich in hun eigen tempokunnen ontwikkelen.
 • goed contact met ouders enverzorgers.

Werken bijkinderdagverblijf Jip & Janneke:

Samen met25 collega’s werk je op kinderdagverblijf Jip & Janneke inOudewater aan de ontwikkeling van kinderen. Het kinderdagverblijfis onderdeel van een kindcentrum waar zich ook een peutergroep enBSO bevinden. De pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Jip& Janneke streven naar huiselijkheid en saamhorigheid op degroepen, zodat kinderen en ouders zich op hun gemak voelen. Jip& Janneke bevindt zich in een prachtig pand met veel spel- enspeelmaterialen en daarnaast bieden de pedagogisch medewerkersuiteenlopende activiteiten aan. Jouw werkdagen zijn op woensdag endonderdag en daarnaast kan deze vacature worden gecombineerd metextra uren op een BSO in Harmelen ofWoerden.

Herken jij jezelfhierin?

Jij hebt een groot hart voor kinderen.Ze voelen zich op hun gemak bij jou en durven volledig zichzelf tezijn. Ook ben je enthousiast en kun je goed communiceren metkinderen, maar ook met ouders en collega’s. In de dynamischeomgeving van het kinderdagverblijf weet jij het overzicht tebehouden en structuur te brengen. Als pedagogisch medewerker pas jeuitstekend bij Kind & Co want je hebt:

 • een relevant diploma; denk aan een mbo-diplomaPedagogisch Werk (niveau 3 of 4) of een hbo-diploma SPH,Pedagogiek, Onderwijsassistent, Pabo of een buitenlands diploma.Bekijk de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers.
 • een nog niet afgeronde HBO opleiding die je wel bevoegdmaakt om in de kinderopvang te werken. Benieuwd of dit met jouw HBOopleiding kan? Lees dan snel verder.
 • enigewerkervaring met kinderen, bij voorkeur in de leeftijd van 0 tot enmet 4 jaar.
 • een goede beheersing van deNederlandse taal.
 • een open en flexibelehouding en je communiceert helder en duidelijk.

Wij bieden jou:

Eenuitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. We zijn nietalleen bezig met vandaag maar ook met jouw toekomst. Bij Kind &Co sta je nooit stil. Je blijft jezelf ontwikkelen door scholing,onderlinge feedback en persoonlijke aandacht. Bij ons krijgje:

 • een jaarcontract voor 17 uur perweek, met uitzicht op een vast dienstverband.
 • € 2.047,- tot € 2.793,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAOKinderopvang) op basis van een 36-urige werkweek.
 • 8% vakantiegeld.
 • 210 vakantie- enverlofuren op jaarbasis (op basis van een 36-urigewerkweek).
 • 24,25 vakantie- en verlofdagen opjaarbasis.
 • een vergoeding van jereiskosten.
 • trainingen encursussen.
 • een fietsplan, zodat het financieelaantrekkelijker wordt om een fiets te kopen.
 • een bijdrage aan je sportabonnement.
 • de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectievezorgverzekering.
 • een primapensioenopbouw.

Kind &Co:

Kind & Co is een organisatie die eengedegen koers vaart en stevig in haar schoenen staat. Heel bewustis onze organisatie een stichting. Dit betekent dat we geenwinstoogmerk hebben. Wat we verdienen komt ten goede aan onsprimaire proces: het bieden van kwalitatief hoogwaardigeprofessionele kinderopvang. Dat maakt Kind & Co extrabijzonder.

Wij bieden met 1700 medewerkers opruim 300 locaties alle vormen van kinderopvang in het midden vanNederland zoals kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolseopvang en gastouderopvang. Samen met ouders, scholen en anderebetrokkenen bieden wij een veilige omgeving waarin kinderen plezierhebben en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij ons zijn kinderenzichzelf.

 

Interesse in de functie vanPedagogisch Medewerker kinderdagverblijf Jip & Janneke (17 uur)bij KMN Kind & Co regio ?

Reageer nu met jeCV en motivatie via de “solliciteer”button.

Acquisitie naar aanleiding van dezevacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer