Inkoper – ONVZ via Aardoom & de Jong – Houten

JobID=1a0.06

Voor ONVZ zorgverzekeraar is Aardoom & de Jongop zoek naar een: Zorginkoper Medisch Specialistische Zorg (MSZ) enGGZ locatie: Houten Functieomschrijving Je hebt een belangrijke rolin het zorginkoopbeleid, adviseert het MT van het cluster Zorg enlevert belangrijke input voor het premiebeleid van ONVZ. Wil jijbijdragen aan de ambitie van ONVZ om de zorg betaalbeer te houden?Dan is dit je kans. Als Zorginkoper ben je medeverantwoordelijkvoor het contracteren van ongeveer € 400 mln aan zorg bij 35ziekenhuizen (w.o. een aantal universitaire ziekenhuizen) en 8GGZ-instellingen. ONVZ werkt samen met andere zorgverzekeraars Enoen Zorg en Zekerheid in het samenwerkingsverband VRZ Zorginkoop. Indit samenwerkingsverband koop je zorg in voor ongeveer 1 miljoenverzekerden van ONVZ en de samenwerkingspartners. Je stelt samenmet de inkooppartners het inkoopbeleid op, waarna je zelfstandig ofsamen met een collega onderhandelingen met zorgaanbieders voertover voorwaarden en kwaliteit. Uiteraard maak je prijsafspraken endraag je zorg voor een goede verslaglegging. Je volgt de trends enontwikkelingen in de zorgmarkt, doet onderzoek en stelt financiëleanalyses op om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van dezorgkosten. Met deze kennis vorm je samen met je collega’s eenvisie op de zorgkostenontwikkeling. Je signaleert proactiefrisico’s, kansen en adviseert het MT van het cluster zorg. Dezorginkoopresultaten zijn van groot belang voor het premiebeleidvan ONVZ. Je gebruikt je kennis ook om voorstellen te doen voorproductinnovaties en verbeteringen in de zorginkoop. Ookvertegenwoordig je ONVZ extern, bij grote relaties,Zorgverzekeraars Nederland en belangenorganisaties vanzorgverleners, en ben je integraal verantwoordelijk voor hetrelatiemanagement en de inkoopcyclus. De zorginkoper MSZ/GGZparticipeert in het inkoopoverleg in VRZ verband en levert eenbijdrage aan het inkoopbeleid (en daarmee de belangen van ONVZzelf).   Functie-eisen De ideale kandidaat: beschikt over eenafgeronde masteropleiding; beschikt over ruime kennis van hetzorglandschap en relevante wet- en regelgeving; beschikt overcijfermatig en financieel inzicht en een sterk analytisch vermogen;heeft aantoonbare ervaring met onderhandelen en heeftovertuigingskracht; heeft bij voorkeur ervaring binnen de medischspecialistische zorg en GGZ; is een teamspeler en een echtenetwerker. De waarden van ONVZ zijn de basis voor het denken endoen. Deze zijn: deskundig, persoonlijk, stijlvol, durf enwendbaar. De ideale kandidaat beschikt over de volgendecompetenties: Onderhandelen Organisatie- en omgevingssensitiviteitKlantgerichtheid Samenwerking Zelfontwikkeling Plannen enorganiseren Resultaatgerichtheid De ideale kandidaat beschikt overde volgende persoonlijke kwaliteiten: kan goed zelfstandig werken;is proactief in het signaleren en adviseren; krijgt energie van hetwerken in teams; is representatief en ordelijk; is communicatiefvaardig: kan mondeling tactisch en schriftelijk nauwgezetformuleren; heeft humor, zelfkennis en relativerend vermogen.Bedrijfsprofiel ONVZ is een restitutieverzekeraar met vrijezorgkeuze en zeer ruime dekkingen. ONVZ is een zorgverzekeraarzonder winstoogmerk die staat voor topkwaliteit, persoonlijkedienstverlening en optimale keuzevrijheid. ONVZ regelt dezorgverzekeringen van meer dan 440.000 klanten met ca. 360medewerkers. ONVZ ontwikkelt zich richting een lean/agileorganisatie, waardoor werkvormen en samenwerking binnen de teamscontinu ontwikkelen. Het cluster Zorg is verantwoordelijk voor hetbeheer van de zorgkosten van ONVZ. Hierbij ziet het cluster Zorgtoe op de vergoeding van kosten van doelmatige en rechtmatige zorg,op een voor de verzekerde en zorgverlener klantgerichte wijze. Hetcluster Zorg vormt daarnaast de ONVZ-visie op de veranderingen inde wereld van de zorg in het algemeen en van de zorginkoop in hetbijzonder. In de zorginkoop werken zorginkopers, accountmanagers,(medisch) adviseurs en een data-/businessanalist in een goedfunctionerend team samen aan de beste resultaten. ONVZ werkt samenmet andere zorgverzekeraars Eno en Zorg en Zekerheid in hetsamenwerkingsverband VRZ Zorginkoop. Arbeidsvoorwaarden In eersteinstantie wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur vanéén jaar. Hierbij is het de bedoeling de arbeidsovereenkomst bijgoed functioneren om te zetten in een dienstverband voor onbepaaldetijd. Naast een pakket van uitstekende primaire (maximaal € 5.680,-bruto per maand bij een voltijds dienstverband van 38 uur) en primasecundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een 13e maand,pensioenregeling en studiekostenregeling), krijg je de ruimte om tewerken en te groeien binnen een professionele afdeling. Op dezefunctie is het screeningsbeleid van ONVZ van toepassing (VOG enpre-employment screening). Procedure ONVZ laat zich in de wervingen selectie bijstaan door bureau Aardoom & de Jong. DoorAardoom & de Jong gescreende kandidaten gaan in gesprek metvertegenwoordigers van ONVZ. Een referentiecheck en diplomacheckmaken deel uit van deze procedure, een assessm… Originelevacature is te vinden op StepStone.nl – Maak nu een Jobagent aan opStepStone en vind je droombaan! https://bit.ly/2KRdz1g Vindgelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips opStepStone.nl!

Lees meer