Adviseur ict – Vijfhuizen – Schaub Recruitment – Vijfhuizen

JobID=1a0.06

CONSULTANT SOCIAAL DOMEIN Organisatie Heb jeervaring bij de Lagere Overheid zoals Gemeentes? Voor Den Boschzoeken wij een Consultant Sociaal domein voor minimaal 32 uur. Jestaat relaties en gebruikers bij met raad en daad met hunICT-oplossingen en bedrijfsprocessen. Jij zorgt ervoor dat de klantoptimaal gebruik kan maken van zijn toepassingen. Functieomschrijving Voor een organisatie in ‘s-Hertogenbosch zijn wij opzoek naar een Consultant Sociaal Domein! Je hebt al ervaringopgedaan bij de Overheid, met ICT of met juridiche aangelegenheden.Bijvoorbeeld de Participatie wet, Arbeidsrecht of SociaalJuridische Dienstverlening. Wil jij een dynamische job metuitstekende primaire en secundaire condities. En heb je kennis vanhet sociaal domein, neem dan contact op met Schaub recruitment Deorganisatie is een hechte partner van Gemeentes, levert veelzijdigoplossingen voor hun informatie voorziening voor hun registraties,vastgoed, belastingen en sociaal beleid en uitvoering. Locatie DenBosch Taken en verantwoordelijkheden De Consultant Sociaal Domeinondersteunt Gemeentes met de invoering van nieuwe of verbeterdefunctionaliteit. Veel nieuwe mogelijkheden en processsen zijn nogniet door alle Gemeentes geinventariseerd of geimplementeerd. DeConsultant Sociaal Domein heeft er plezier in om de nieuwemogelijkheden te adviseren en implementeren. Je helpt met detotstandkoming van ict plannen, haalbaarheid, wijzigingen en debeschrijving van processen Profiel kandidaat Je bent enthousiastover het werken met software toepassingen Je hebt affiniteit methet werkveld Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding Je hebtgerichte werkervaring Je bent klantgericht en hebtserviceverlenende attitude Je bent heel graag onder de mensen enpositief ingesteld Je bent ambitieus en je wilt je verderontwikkelen Geboden wordt Salaris indicatie 3000 – 4000 euro permaand Prima secundaire mogelijkheden Veel opleidingsmogelijkhedenDoorgroei potentie Veel uitdaging in een dynamisch team Contact Hebje interesse in deze functie? Zend dan je CV naar Of neem voor meerinformatie contact met ons op, op telefoonnummer: 073-6872424Indien uw gegevens niet aansluiten bij het gevraagde profiel en devereiste werkervaring kunnen wij uw sollicitatie helaas niet inbehandeling nemen.

Lees meer

Onderhoudsmonteur machines / installaties – Vijfhuizen – Enexis – Vijfhuizen

JobID=1a0.06

Wil jij direct aan de slag of omgeschoold wordentot Elektromonteur ? Dan is dit je kans ! Als Elektromonteur heb jeeen veelzijdige baan met afwisselend en uitdagend werk. Je werktelke dag in de buitenlucht in jouw eigen buurt en je verrichtmontage- en onderhoudswerkzaamheden aan elektriciteitsnetten,-installaties en -stations. Daarnaast bied je ondersteuning bijcontroles en revisies in distributiestations en installaties, voerje inspecties uit en verricht je schakelhandelingen. Je draait meein de eerstelijns storingsdienst en houdt al je werkzaamhedenadministratief bij. Een keer in de zes weken draai je een weekstoringsdienst in de regio 's-Hertogenbosch-Uden. AlsElektromonteur werk je nauw samen met vakbekwame en leukecollega's. De sfeer in het team kenmerkt zich alscollegiaal, samenwerken en omzien naar elkaar. Een meeloopdag kanhiervoor ingepland worden zodat je precies weet wat het werkinhoudt. Functie-eisen: Je hebt een technische achtergrond ofaffiniteit met techniek. Daarnaast ben je bereid om een vakgerichteopleiding als 1e monteur laagspanningsdistributie(EMLD) en 1emonteur middenspanningsdistributie(EMMD) te volgen. Verder heb jeaffiniteit met automatisering, toon je initiatief, werk je zowelzelfstandig als in teamverband. Ook ben je klantgericht, kun jevlot uit je woorden komen en ben je flexibel, stressbestendig enveiligheidsbewust. Je bent in het bezit van een rijbewijs-B, E iseen pré. Graag zien we dat je woonachtig bent in het gebied vanregio 's-Hertogenbosch-Uden omdat je in deze regiostoringsdiensten draait. Tot slot is het, vanwegeveiligheidsrichtlijnen, noodzakelijk om vloeiend Nederlands tespreken, lezen en schrijven. Bedrijfsomschrijving: EnexisNetbeheer, Onderdeel van Enexis Groep, brengt energie waar mensenlicht en warmte nodig hebben. Via een grootdeels onzichtbaarnetwerk voorzien we ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven inNederland van elektriciteit en gas. Met state-of-the artdienstverlening en -netwerken leveren we veilig, altijd, overal enbetaalbaar en zijn we voorbereid op duurzaam en flexibeltweerichtingsverkeer. Met technische en sociale innovaties zorgenwe er voor dat terugleveren van zelf opgewekte, duurzame energiemogelijk is. En ook dat er altijd genoeg duurzame energiebeschikbaar is. Dat doen we met trots, klantvriendelijk en vanuithet bewustzijn dat we maar één aarde hebben. De afdeling Realisatiebinnen de vestiging 's-Hertogenbosch bestaat o.a. uit vijfelektriciteit teams met monteurs, technici, werkvoorbereiders enuitvoerders. De teams werken als een geheel samen in het herstellenvan storingen, het uitvoeren van inspecties en het plegen vandoelmatig onderhoud. Daarnaast wordt er geparticipeerd inuitbreidings- en vervangingswerken en overigemontagewerkzaamheden.Bij de werkzaamheden in deze functie kom je inaanraking met bedrijfsmiddelen die elektromagnetische veldenveroorzaken. Dit kan van invloed zijn op de werking van eenpacemaker.

Lees meer

Werkvoorbereider werktuigbouw – Vijfhuizen – Kracht Recruitment – Vijfhuizen

JobID=1a0.06

Als Project Engineer Werktuigbouw houd jij je alsprofessional bezig met de technische haalbaarheid van het project.Jij bent dus de onmisbare installatietechnische schakel in eenmultidisciplinair team dat bestaat uit de Projectmanager, deinstallatietechnici en bouwkundigen binnen het project. Alsprojectprofessional zorg jij ervoor dat de resultaten van detechnische werkzaamheden overeenkomen met de uiteindelijkedoelstellingen. Daarnaast controleer en bewaak jij de kwaliteit vanhet geleverde werk en rapporteert direct aan de Projectmanager, eenrol die mogelijk door jou in de toekomst ingevuld kan worden.Binnen de functie van Project Engineer WTB werk je vanaf deontwerpfase tot en met de oplevering aan het volgende takenpakket:- Deelname in het technische ontwerpteam – Communiceren over deafstemming van werkzaamheden met andere disciplines – Controle vande bouwtekeningen – Aanpassen van de tekeningen met oog voordetails – Inkoopplanningen maken – Werkplanningen maken – Aansturenuitvoerend personeel en onderaannemers – Bijhouden van voortgang -Oplevering en afrekening Functie-eisen: Voor deze functie zoekenwij een flexibele, communicatief vaardige Engineer met eenafgeronde Werktuigbouwkundige MBO of HBO opleiding Tevens beschikje over een aantal jaar relevante werkervaring, liefst in eenmultidisciplinair team. Analytisch en organisatorisch vermogenbehoren eveneens tot jouw competenties. Bedrijfsomschrijving: Onzeopdrachtgever is een toonaangevende installateur in de omgeving DenBosch die zich bezighoudt met interessante projecten binnen degebouw gebonden Installatietechniek. Deze installateur onderscheidtzich van zijn concurrenten door zijn ondernemende en actievebenadering van de markt waardoor zij kansen in een vroegtijdigstadium herkennen. Hierdoor zijn zij in staat om in een vroegstadium waarde toe te voegen aan de klant. De technici binnen dezeonderneming hebben hierdoor meer invloed op de inhoud en het succesvan hun eigen projecten. Werken binnen dit bedrijf is dus leukomdat je uitgedaagd wordt mee te denken. Deze organisatie wil nogverder groeien en daardoor is er vraag naar de invulling van devacature van een gedreven Project EngineerWerktuigbouwkunde.

Lees meer

Functioneel beheerder – Vijfhuizen – Joof Media – Vijfhuizen

JobID=1a0.06

Organisatie

Wij zijn een snelgroeiende speler binnen deentertainment industrie in Nederland. Het gaat hierbij om meerderecasino’s voor kansspelen met een landelijke dekking.
Wij zijn een veelzijdigeorganisatie. Je werkt voor onze eigen IT organisatie. We werken metmoderne technologie en staan open voor innovatie.

“Functioneel beheerder – Vijfhuizen – Joof Media – Vijfhuizen” verder lezen

Medewerker klantenservice – KESER Interim & Recruitment B.V. – Vijfhuizen

JobID=1a0.06

Ben jij graag bezig met maatwerk orders, waarbij jein de vormgeving van het product, veel in contact staat met zowelde klant als interne afdelingen? En wil je graag werken in eenkleine betrokken organisatie? Lees dan snel verder. Wat ga je doen?Als Customer Service Medewerker sta je veelvuldig in contact met deinterne en externe klanten en ben je een echte vraagbaak van deorganisatie omtrent de lopende orders. Daarnaast ben jeverantwoordelijk voor: – Oppakken van de verkooporders en dezeinvoeren in het systeem. – Aanspreekpunt als er vragen zijn over deverkooporders, prijzen en de producten. – Contact opnemen met deklant als er onduidelijkheden zijn over de binnengekomen order. -Beheren van de orders en het bewaken van levertijden. – Afhandelenvan vragen en klachten en zorgen voor een passende oplossing. -Sparringspartner voor de Accountmanagers. – Onder de aandachtbrengen van acties. Waar kom je terecht? Voor een organisatie inDen Bosch, die maatwerk producten levert aan zowel specialisten alseindgebruikers, zijn wij op zoek naar een Customer ServiceMedewerker. Het team waarin je komt te werken, werkt al enkelejaren samen en is daarom goed op elkaar ingespeeld. Binnen het teamheeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden en specialisatiesen juist om die reden is het noodzakelijk veel samen te werken. Watkun je verwachten? Een brede functie binnen een laagdrempeligeorganisatie waar persoonlijke ontwikkeling op een hoog vaandelstaat. Het salaris bedraagt maximaal €2600 obv 40 uur en daarnaastheb je recht op een 13e maand. Wat neem je mee? Voor deze nationaleklantgerichte functie zijn wij op zoek naar een betrokken kandidaatdie met zijn/haar collega’s verder wil bouwen aan een stabiele dochinnovatieve organisatie. Daarnaast geven wij de voorkeur aankandidaten die voldoen aan het volgende profiel: – MBO+/ HBO niveau- Minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie zoalsCustomer Service, Sales Support of Commercieel BinnendienstMedewerker. – Minimaal 32 – 40 uur beschikbaar Interesse? Reageerdan via één van de SOLLICITEER knoppen. Voor meer informatie kun jecontact opnemen met Esther Arts via 088 6488970.

Lees meer