Leider kinderopvang – Joof Media – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Groningen en regio Groningen. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en Dreumesen. Als pedagogisch medewerker in dekinderopvang begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerker voor eenhuiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen. Je houdt deontwikkeling van de kinderen en de groep goed in de gaten, dus hetis belangrijk om oplettend en alert te zijn. Als er problemen zijn,overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige. Ookals ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht. Je organiseertactiviteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst encreativiteit. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan deopvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Op dezemanier begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotioneleen cognitieve ontwikkeling. Ook draag je zorg voor de inventarisvan gemeenschappelijke en groepsruimten, waarbij je lichtehuishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiast geworden om alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaan in Groningene.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer

Monteur beveiligingsinstallaties – Sint Kruis – Aditech – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Monteur ✅ Veiligheid boven alles! Jij bent alsbeveiligingsmonteur trots op je vak. Elke dag werk je aan denieuwste beveiligingssystemen. Of het nu gaat omgronddetectie-systemen, CCTV, toegangstechniek, inbraaksystemen ofalarmsystemen. Jij maakt Nederland elke dag een beetje veiliger.Jegaat aan de slag voor een van de grootste beveiligingsbedrijven inNederland en op verschillende (overheids)locaties bij jou in debuurt. Geen ervaring, maar wel geïnteresseerd? Geen probleem! Wijzorgen ervoor dat er speciaal voor jou een opleidingstraject opmaat wordt gemaakt.Wat jij zoekt en wat jij graag doet, dat hebbenwij voor je in regio Groningen!Wij zijn Aditech. Al 25 jaar langzijn wij bezig om goede vakmensen op de juiste werkplekken in detechniek te plaatsen. Werk in vaste dienst in het Aditech team ofkies voor flexibele opdrachten. Het kan allebei…

Lees meer

Wand- en plafondmonteur – Sint Kruis – Aditech – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Jij bent trots op jouw vakmanschap als dikwandigcv-monteur. Met jouw passie voor het vak werk je elke dag aan degrootste cv-installaties in de industrie of utiliteit. Het fittenvan cv-leidingen, het plaatsen van grote cv-ketels, werken metkoelingen, leidingwerk en radiatoren. Jij weet van aanpakken. Watjij graag doet, met een goed salaris, dat hebben we voor jou inregio Groningen! Wij zijn Aditech, al 25 jaar bezig om goedevakmensen op de juiste werkplekken in de techniek te plaatsen. Werkin vaste dienst in het Aditech team of kies voor flexibeleopdrachten, het kan allebei. Functie-eisen: • Ervaring alsdikwandig cv-monteur of W-installateur • Opleiding ininstallatietechniek of bereid dit te doen • VCA certificaat of ditgraag willen halen via Aditech • Zelfstandig kunnen werken vanaftekening of bestek • Doorpakker die graag z’n werk goed en volledigafmaakt (misschien ben je wel eerder klaar) • Rijbewijs B(E)Bedrijfsomschrijving: De beste werkplek voor goede vakmensen binnende techniek regelen, dat is wat we bij Aditech al 25 jaar doen.Mouwen opstropen en plezier maken. Niet voor niets werken honderdenmonteurs en installateurs bij ons in vaste dienst en werken we metveel zelfstandige samen aan opdrachten en projecten. Goedgeplaatst. Dat zeggen we bij Aditech. En daar regelen we allesvoor. Van top gereedschap en werkkleding tot vervoer en opleiding.Met 12 vestigingen door het hele land zitten de Aditech collega’saltijd in de buurt.

Lees meer

Monteur elektrische installaties – Sint Kruis – Sweco – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Voor onze afdeling Industrie zoeken wij een ervarenEngineer E&I die de spil wordt in diverse projecten in de gas-,food- en chemische sector. Onze klanten staan voor steeds grotereuitdagingen op het gebied van gas, food en chemie binnen hunindustrie. Zowel nationaal als internationaal. Veiligheid,gezondheid, duurzaamheid en efficiency zijn voor hen belangrijke enook maatschappelijk relevante thema's. Klanten vragendaarom niet zomaar om oplossingen, maar verwachten terecht dat wesamen met hen vooruitkijken naar de toekomst. Heb jij de ervaringen het vakmanschap die daarvoor nodig zijn? Toon jij initiatief enovertuigingskracht en ben je ondernemend richting klanten? Reageerdan snel. Ik maak graag kennis met je. ‘ Erwin Sanders TeammanagerChemie Als Engineer ben je een belangrijke spil in diversemultidisciplinaire projecten. Je maakt vanaf schetsen,aanwijzingen, programma van eisen of functionele specificaties,technische ontwerpen ten behoeve van aanbesteding of uitvoering. Jeverzorgt de technische advisering aan opdrachtgevers, maakt (deel)begrotingen en planningen. Daarnaast heb je nauwe afstemming met deengineers en tekenaars binnen je projecten. Vanuit eigenaarschapvoor diverse projecten draag je zorg voor de nodige verslagleggingen correspondentie. De werkzaamheden vinden plaats tijdens diverseprojectfasen, dat wil zeggen vanaf concept tot en met oplevering enin bedrijfsstelling. Onze projecten voeren wij uit voor en bij onzediverse industrie gerelateerde opdrachtgevers. Je onderhoudthiervoor de contacten met opdrachtgevers, leveranciers envakspecialisten binnen en buiten Sweco. Je hebt regelmatig overlegmet en geeft terugkoppeling aan het hoofd van het team. Deexpertise van onze afdeling Industrie omvat het gehele advies- enontwikkelingstraject van investering en vervangingsprojecten in desectoren Gas, Chemie, Food en Energie Infra. Onze core business isengineering en consultancy op het gebied van Process,Werktuigbouwkunde, Elektro, Instrumentatie en Automatisering.Functie-eisen Wij zoeken een ervaren Engineer met initiatief enovertuigingskracht, vakmanschap en een ondernemersmentaliteit. • Jehebt een afgeronde HBO- opleiding met een achtergrond in deelektrotechniek of instrumentatie; • Je hebt minimaal 3-5 jaarwerkervaring als Engineer, bij voorkeur opgedaan in industriëleomgeving; • Je hebt aantoonbare praktische ervaring uit het veld •Je hebt een hoge eigen verantwoordelijkheid en bent zeerklantgericht; • Je kunt goed in teamverband werken;Arbeidsvoorwaarden Bij Sweco werk je mee aan de uitdagingen vanonze klanten. Samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen we desamenlevingen en steden van de toekomst. Je krijgt bij ons de kansom mee te werken aan de meest uitdagende internationale, nationaleen regionale projecten. Voortdurende ontwikkeling en als de bestebegrijpen wat onze klanten nodig hebben blijft de basis van onssucces. Voortdurende professionele ontwikkeling is daarom eenvereiste binnen Sweco. Wij bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakketen investeren in jouw persoonlijke groei- en loopbaan. Hierdoorzorgen wij ervoor dat jij elke dag het beste in jezelf naar bovenkunt halen. Ons bedrijf bestaat uit nieuwsgierigecollega's die resultaten willen zien, een toegevoegdewaarde willen zijn voor klanten en gedreven zijn om echt hetverschil te maken. Werken bij Sweco doe je dan ook samen. Samen metklanten, samen met collega's. Je bent onderdeel van eendynamisch team waarin iedereen meetelt en we betrokken enbenaderbaar zijn. Zo is het prettig werken bij én met Sweco. Meerinformatie Dan ontvangen wij graag je sollicitatie via de button opdeze pagina. Neem voor inhoudelijke vragen over deze functiecontact op met Erwin Sanders, Teammanager Chemie, +31 6 223 357 14.Voor Informatie over de sollicitatieprocedure kun je contactopnemen met Anneloes Spijker-Doek, Recruiter, +31 6 10 90 81 56. .Functie-eisen:

Lees meer

Verpleegkundige – Sint Kruis – Joof Media – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerpleegkundige in Groningen en regio Groningen. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Ouderen. In de zorg draait alles om mensenwerk.Elke werkdag heb je nauw contact met hulpbehoevenden. Soms word jegezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het isdaarom essentieel om oprechte aandacht te hebben voor hen die jeverzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan om een praatje temaken? Dan kunnen jouw kennis en glimlach een wereld van verschilmaken voor iemand die jouw hulp nodig heeft. Naast het uitvoerenvan verpleegtechnische handelingen ondersteun je bij het verzorgenen het organiseren van het zorgproces rondom de cliënt. Ook voer jeadministratieve taken uit die aansluiten bij je werkzaamheden enben je medeverantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit vande zorg. Wanneer het op jouw verpleegtechnische taken aankomt, kaneen allround inzet van je worden verwacht. Naast het verzorgen vanwonden, het toedienen van medicijnen en/of injecties en hetaanleggen van infusen, kan je hulp ook ingeroepen worden voorbijvoorbeeld de lichamelijke verzorging van cliënten. Via Zorgwerkkan je in diverse branches werken. Wanneer je bij een ziekenhuis ofV&V-huis aan de slag gaat, kom je in een team terecht. Dan ishet belangrijk dat je een teamspeler bent. Kies je om in dethuiszorg te werken, dan is het uiteraard van groot belang dat jegoed in staat bent om vrijwel geheel zelfstandig alle werkzaamhedenuit te voeren die je op je route tegenkomt. Ben je enthousiastgeworden om als Verpleegkundige aan het werk te gaan in Groningene.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer

Magazijnmedewerker – Lidl – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Als hulpkracht bij Lidl heb je een afwisselendebaan, want wij maken van jou een echte allrounder. Je vult deschappen aan met artikelen uit het magazijn. Je weet precies waaralles staat, en zorgt zo ervoor dat klanten nooit misgrijpen. Jelet erop dat de winkel schoon en opgeruimd is en helpt klanten alsze een vraag hebben. Achter de kassa reken je vlot en correct af,zodat elke klant tevreden de winkel uitgaat. Maar waar je ook aande slag bent, jij doet belangrijk werk: zorgen voor tevredenklanten en een prettige winkel. Heb je een interessante vacaturegezien? Bekijk dan eerst de tips van onze recruiters voor je CV,motivatiebrief en sollicitatiegesprek. Wij zien je sollicitatiegraag tegemoet! De baan : • je zorgt dat de schappen altijd goedgevuld zijn. • je houdt de winkel netjes en helpt de klanten diebij jouw Lidl hun boodschappen doen. • je kunt deverantwoordelijkheid krijgen voor een eigen afdeling. Jouw profiel:Je zit vol energie om in een leuk team te zorgen voor een goeddraaiende winkel. Je bent vriendelijk en behulpzaam, zowel voorklanten als je collega’s. Klantgericht zijn betekent voor jou nétdie stap extra zetten en ervoor zorgen dat onze klanten met eenglimlach het filiaal verlaten. Kortom: • je bent minimaal 16 jaar.• je zit op de middelbare school of volgt een studie op minimaalvmbo-niveau. • je bent flexibel inzetbaar, ook ‘s avonds en/of inhet weekend. Wij bieden : Een leuke bijbaan, met veel afwisselingen een team met fijne collega’s. Het inwerktraject is een mooie mixtussen E-learnings en de praktijk. Zo leer je snel hoe het werktbij ons. Later kun je ook doorgroeien naar de versafdeling of debake-off. Ook kun je rekenen op: • Een werkweek van maximaal 12uur. • Een reiskostenvergoeding als je meer dan tien kilometer vande winkel woont. • Een gezonde werkplek: gratis fruit en sportenmet korting. • Een korting op allerlei culturele activiteiten metCultuurWerkt! zoals bijvoorbeeld concerten. Jouw beloning Hoeveelje gaat verdienen, hangt af van je leeftijd en het aantal uren datje werkt. Hieronder kun je zien wat het salaris is als je 12 uurper week werkt. • 16 jaar: € 64 per week. • 17 jaar: € 73 per week.• 18 jaar: € 80 per week. • 19 jaar: € 94 per week. • 20 jaar: €109 per week. • 21+ jaar: € 127 per week. Dit is jouw all-in brutoloon, dus inclusief vakantietoeslag. Hoor je liever van jetoekomstige collega’s waarom zij voor Lidl kiezen? Lees dan hunverhalen op www.maakhetwaarbijlidl.nl! Wij zijn Als grootstesupermarktketen in Europa actief in 30 landen. In Nederland hebbenwe meer dan 20.000 medewerkers en ruim 400 supermarkten. Wij zijnons bewust van de wensen van de klant en hebben oog voorduurzaamheid, bijvoorbeeld door steeds meer biologische,diervriendelijke en duurzame producten in ons assortiment op tenemen. Daarnaast bouwen wij aan aardgasvrije winkels én hebben wijnet het meest duurzame distributiecentrum van Europa geopend. Diebetrokkenheid strekt zich ook uit tot onze medewerkers. Lidl zorgtvoor een gezonde werk-privé balans, voldoende groei- enontwikkelingsmogelijkheden en uiteraard de juiste beloning.Diversiteit is belangrijk voor ons. Samen maken we Lidl!Functie-eisen:

Lees meer

Basisarts – TMI Interim – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Vacature ANIOS Ouderengeneeskunde Groningen Wijzijn op zoek naar een ANIOS Ouderengeneeskunde voor in de omgevingGroningen. Het betreft een fulltime functie, maar parttime is ookbespreekbaar. Heb je interesse? Reageer dan vandaag nog op dezevacature voor meer informatie of een vrijblijvendkennismakingsgesprek! De functie Als ANIOS Ouderengeneeskunde benje verantwoordelijk voor het verlenen van medische zorg. Je focusligt op het medisch onderzoeken, diagnosticeren, behandelen enbegeleiden van cliënten met een complexe, samengestelde zorgvraag.Bij deze organisatie krijg je de ruimte op kennis te maken met deverschillende disciplines van de ouderengeneeskunde. Zo leer je inkorte tijd veel over ziektebeelden op de afdelingen geriatrischerevalidatiezorg, psychogeriatrie en somatiek. Een mooie aanvullingop jouw cv als je bijvoorbeeld huisarts, geriater of specialistouderengeneeskunde wilt worden. Als ANIOS ouderengeneeskunde voerje daarnaast ook de regie over de uitvoering van hetmultidisciplinaire zorgplan en het medisch behandelplan, uiteraardonder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde. Op dewerkvloer is de specialist ouderengeneeskunde tevens jouwpersoonlijk begeleider en mentor. Wij vragen: • Jij beschikt overeen afgeronde opleiding Geneeskunde; • Jij beschikt over eengeldige BIG-registratie; • Jij beschikt over de kwaliteitenintegriteit, een sterk analytisch vermogen, besluitvaardigheid,gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Wij bieden: • Eendienstverband op basis van detachering voor 24 tot 40 uur per week;• Een flinke dosis werkervaring; • Aantrekkelijkearbeidsvoorwaarden; • Een leaseauto; • Optimale persoonlijkebegeleiding vanuit ons enthousiaste team van recruiters,accountmanagers en backoffice. Functie-eisen:

Lees meer

Basisarts – TMI Interim – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Vacature Basisarts – Werken op flexibele basis Hebjij je studie geneeskunde afgerond en ben je nog in afwachting vaneen opleidingsplek? Of ben je nog oriënterend en wil je graag opbreed vlak werkervaring opdoen? Ga dan aan de slag via TMI! Wijbieden regelmatig mogelijkheden om voor korte duur aan de slag tegaan binnen diverse ziekenhuizen. De opdrachten variëren van lossediensten tot waarnemingen voor langere duur, veelal op deSpoedeisende Hulp. TMI Flexpool Als je werkt via de TMI Flexpoolontvang je een dienstverband waarin je op afroep werkt, dus zonderurenverplichting en waarbij je loon ontvangt over de gewerkte uren.Je hebt zelf de regie over de hoeveelheid diensten die je wiltwerken, maar ook over je werktijden, werkdagen en locaties. Jewerkt dus alleen wanneer je wilt werken! Zo is het ook goedmogelijk om af en toe een losse dienst te draaien en dit zo tecombineren met een vaste (parttime) baan. Heb je interesse? Meld jedan aan voor deze vacature, dan plannen wij graag een vrijblijvendkennismakingsgesprek met je in! Wij vragen: • Jij heb de opleidingGeneeskunde afgerond; • Jij beschikt over een geldigeBIG-registratie; • Ervaring op de Spoedeisende Hulp is pré; • Jijbeschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel inwoord als geschrift; • Jij kunt zowel goed zelfstandig werken alsin teamverband; • Jij bent stressbestendig, daadkrachtig enflexibel. Wij bieden: • Een dienstverband op flexibele basis,waarbij je geen urenverplichting hebt en werkt wanneer het jouuitkomt; • Een aantrekkelijk, bovengemiddeld salaris; • Demogelijkheid om op langere termijn door te groeien via TMI naar eenvaste functie, in binnen- of buitenland; • Een flinke dosiservaring door afwisselend werk in diverse omgevingen; • Optimalepersoonlijke begeleiding vanuit ons enthousiaste team vanrecruiters, accountmanagers en backoffice; • Jaarlijks leukeborrels en uitjes met TMI collega's.Functie-eisen:

Lees meer

Monteur beveiligingsinstallaties – Sint Kruis – Aditech – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Monteur ✅ In je 1e baan in de elektrotechniek, alshulp E-monteur of als leerling beveiligingstechniek en verderwillen leren in de praktijk in een langlopend, waanzinnigtechniekproject in de utiliteit? Dan is dit een gave kans. En danook nog een keer je MBV diploma (Monteur Beveiligingssystemen)willen halen, dan kan je nu aan de slag. We zoeken meerdere (hulp)monteurs beveiligingstechniek.Op vele locaties bij jou in de regioof door heel Nederland gebouwen en ruimtes veiliger maken mettoegangssystemen, anti-inbraak installaties, aanwezigheidsdetectieen meldkamer techniek daar wordt jij als E-monteur blij van.Vervangen van oude beveiligingstechniek door het installeren van denieuwste systemen en het onderhouden voor storingsvrij gebruik zijnde belangrijkste taken. Als hulpmonteur voer je op aanwijzing endeels zelfstandig montage- en installatiewerkzaamheden uit.In ditproject zal je praktijkkennis top worden. Je doet en leert veel enwordt zo een vakman in de beveiligingstechniek.Supe..

Lees meer

Programmeur Java (middelbaar) – Sint Kruis – Rijksoverheid – Sint Kruis

JobID=1a0.06

✅ Medior Java developer Dienst Uitvoering OnderwijsFunctieomschrijving Volop pionieren en continu bezig zijn metinnovaties: bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, dé topspeler op hetgebied van ICT in Noord-Nederland, krijg je die kans. Alsondernemende medior Java developer speel je een belangrijke rol inde ontwikkeling van de nieuwste applicaties. Samen met onze seniordevelopers til jij onze softwareontwikkeling naar een hoger plan.Een wereld aan technieken In een gedreven, ondernemende clubprofessionals bouw je vernieuwende applicaties voor deverschillende projecten van DUO. Bijvoorbeeld een applicatiewaarmee iedereen die studeert of heeft gestudeerd online alle zakenrondom de studiefinanciering kan regelen. Of projecten rondom dedigitalisering van examens, blockchain of een geavanceerdcontinuous delivery cloudbased platform. Je gebruikt daarbijframeworks zoals Maven, Spring, Hibernate en AngularJS en denieuwste technologieën en werkwijzen zoals DevOps, Cloud enU..

Lees meer

Medewerker klantenservice – Timing Uitzendteam – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Paniek omdat je je pinpas kwijt bent! Herkenbaar?Dan weet je vast hoe je in zo'n situatie graag geholpenwordt. Als klantenservice medewerker van ING ben jij hetbelangrijkste aanspreekpunt voor klanten met vragen. Bijvoorbeeldwanneer een pinpas ingeslikt, gestolen of geskimd is. Ook kunnenklanten van ING bij jou terrecht met vragen over hun rentepunten.Rentepunten!? Geen zorgen! Je krijgt 13 dagen training met alleinformatie hierover. In ieder gesprek sta je mensen vriendelijk enefficient te woord. Je zorgt ervoor dat duidelijk wordt wat devraag is en geeft het juiste advies over de acties die de klant nukan ondernemen. De informatie uit ieder gesprek verwerk je in deverschillende klant- en kennissystemen. Wij zoeken een empathisch,energiek en positief ingesteld persoon die zijn of haar kwaliteitengraag inzet om anderen te helpen! De training begint op 23 april envoor de start van de training ga jij je WFT Basis behalen op kostenvan Webhelp! Wanneer jij volledig bent ingewerkt ga je aan de slagop werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot17.00 uur. Hoeveel uur je werkt, bepaal je helemaal zelf! Zo hoefje nooit te werken met een overvolle agenda. Je kunt je uren kiezenvanaf 16-20 uur tot 32-36 uur per week (hier binnen zijn alle urenmogelijk!). Functie-eisen: – Minimaal MBO werk- en denkniveau -Beschikbaarheid vanaf 16 uren in de week, je kan maximaal 36 urenwerken. – Beheersing van de Engelse taal – Beschikbaarheid vanafbegin april – Beschikbaarheid voor een 13 daagse (betaalde)training vanaf 23 april – En je bent natuurlijk een leuke collega!Bedrijfsomschrijving: Webhelp is Nederlands marktleider inklantcontact. Al ruim dertig jaar werkt Webhelp voor bekendeA-merken die ons vertrouwen in het onderhouden van contacten methun klanten. Sinds 2014 zijn we onderdeel van een van de grootsteEuropese outsourcers in customer experiences, de Webhelp Group. Wegroeien hard, wel meer dan 20% per jaar, en hebben de ambitie om degrootste outsourcer wereldwijd te worden en klanten te boeien metinnovatieve customer experiences.

Lees meer

Monteur elektrotechnische panelen – Sint Kruis – Pro Industry Recruitment B.V – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Heb jij ervaring als Elektromonteur in deprocesindustrie?Voor onze klant in de omgeving van Emmen, zijn wijop zoek naar een elektromonteur, die in het bezit is van eentechnische MTS-4 studie. Heb jij minimaal 2 jaar werkervaring in deprocestechniek en wil jij werken bij een klant die voorop staat ophet gebied van innovatie, ontwikkeling en kwaliteit? Reageer dandirect!Als elektromonteur ga je ervoor zorgen dat het gehelemachinepark op elektrotechnisch gebied draaiende blijft. Verder:Storingen analyseren en verhelpen (preventief en correctief);Modificatiewerkzaamheden verrichten; Bijhouden en registreren vangegevens; Beoordelen van grondstoffen aan de hand vankwaliteitseisen. Heb je minimaal 2 jaar ervaring in deprocesindustrie, bij voorkeur in de voeding; Je bent bekend metveiligheidsvoorschriften zoals ATEX en NEN3140; Verder ben je eenechte teamplayer, analytisch sterk, communicatief vaardig entechnisch goed onderlegd; Pro-actieve werkhouding; Volopmogelijkheden om door te groeien en jezelf verder te ontwikkelen;Bereid tot het volgen van cursussen en trainingen; Werken in eendynamische en professionele omgeving; Bij goed functioneren volgteen vaste aanstelling!

Lees meer

Onderhoudsmonteur dakwerk, sanitair, verwarming, gas- enwaterleiding – Sint Kruis – Aditech – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Trots zijn op jouw vakmanschap als loodgieter. Elkedag de beste W-installaties opleveren voor mooie opdrachtgevers bijjou in de buurt. Van CV-ketels en sanitair tot leidingwerk en HWA.Wat jij graag doet, met een goed salaris, dat hebben we voor jou inregio Groningen! Wij zijn Aditech, al 25 jaar bezig om goedevakmensen op de juiste werkplekken in de techniek te plaatsen. Werkin vaste dienst in het Aditech team of kies voor flexibeleopdrachten, het kan allebei. Functie-eisen: • Ervaring alsloodgieter of W-installateur • Opleiding in installatietechniek ofbereid dit te doen • VCA certificaat of dit graag willen halen viaAditech • Zelfstandig kunnen werken vanaf tekening of bestek •Doorpakker die graag z’n werk goed en volledig afmaakt (misschienben je wel eerder klaar) • Rijbewijs B(E) Bedrijfsomschrijving: Debeste werkplek voor goede vakmensen binnen de techniek regelen, datis wat we bij Aditech al 25 jaar doen. Mouwen opstropen en pleziermaken. Niet voor niets werken honderden monteurs en installateursbij ons in vaste dienst en werken we met veel zelfstandige samenaan opdrachten en projecten. Goed geplaatst. Dat zeggen we bijAditech. En daar regelen we alles voor. Van top gereedschap enwerkkleding tot vervoer en opleiding. Met 12 vestigingen door hethele land zitten de Aditech collega’s altijd in debuurt.

Lees meer

Huishoudelijk medewerker (hotel, instelling) – Hendriks Hoteldiensten – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Ben jij op zoek naar een leuke baan met gunstigewerktijden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Medewerker huishoudingin Groningen Wij zijn op zoek naar mensen die graag willen werkenin de housekeeping van een hotel. Je werkzaamheden zijn onderandere: het opmaken en verschonen van bedden, het stoffen enstofzuigen van de hotelkamers en het schoonmaken van meubilair ensanitair. Wat bieden wij je? Fijne werktijden. Je werkt doordeweeksvan 09.00 uur tot ongeveer 14.30 uur en in het weekend van 10.00uur tot ongeveer 15.00 uur. Overleg over de dagen waarop je wiltwerken is natuurlijk mogelijk. Je hoeft niet persé ervaring tehebben in de schoonmaak, wij zorgen ervoor dat je getraind wordt inhet hotel. Je uurloon is afhankelijk van je leeftijd, volgens decao in het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. Daarnaast bieden wijje korting via onze collectieve zorgverzekering, 8% vakantiegeld,en een eindejaarsuitkering van 2,85%. Tot slot Houd jij vanaanpakken en heb je interesse? Dan zien wij graag je sollicitatietegemoet! Heb je nog vragen? Bel ons gerust op (0598) 36 44 20. Wijzijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot13.00 uur. Functie-eisen:

Lees meer

Marketingmanager – Euroccor – Sint Kruis

JobID=1a0.06

Wij hebben de avontuurlijkste droombaan voor jousamen met jouw toekomstige Nederlandse collega’s in Sofia,Bulgarije! Werklocatie: Sofia, Bulgarije Wat ga je doen? Jij benthelemaal klaar voor een functie met een uitgebreid takenpakket!Jouw focus is het zorgen voor een optimale klantrelatie enbeleving. Elk contact met een klant vormt een commerciële kanswaardoor een klantgerichte aanpak resulteert in een grotereklanttevredenheid. Klanten zullen daardoor bijvoorbeeld snelleringaan op bijkomende aanbiedingen. Daarnaast is het van belang datje altijd de klant te woord staat en vragen beantwoord. Samen metjouw collega’s zorg jij ervoor dat grenzen worden verlegd waarbijjij kan rekenen op het gezamenlijk vieren van successen. Wie isEuroccor? Euroccor JSC, opgericht in 2005 en partner van Mifratel,de tweede grootste contactcenter groep in de Benelux, is eenBulgaars outsourcing partner (BPO) met Belgische roots. Euroccorheeft Belgische roots en opereert vanuit de Bulgaarse hoofdstadSofia. Het succes is gebaseerd op het investeren in lange termijnklantrelaties en het streven naar een excellente klantbeleving.Verantwoordelijkheid, respect en eerlijkheid zijn een paar van onzekernwaarden! Kortom, niet zomaar een Contact Center! Wie ben jij?Jij zet je ten alle tijde in om een uitstekende klanttevredenheidte garanderen! Verder beschik jij over de volgende eigenschappen: •Goed ontwikkelde mondelinge en schriftelijke vaardigheden; • Jijkan goed luisteren en begrijpt snel de vraag van de klant; • Jebent leergierig en verliest doelen niet uit het oog; • Nieuwesystemen gebruiken, schrikt jou niet af; • Je werkt graag in eendynamische omgeving; • Je vindt het leuk om klanten telefonisch,via mail of chat te voorzien van de meest actuele informatie. Watbieden wij? Bij Euroccor maken onze mensen het verschil. Absoluut!Maar meer dan alleen de mensen: het is wat ze doen, hun “drive”,wie ze zijn, hun talent, hun houding, hun enthousiasme en ambitiedie het verschil maken. Precies om wie we zijn bieden we: • Meerdan een marktconform salaris; • Prestatiegerichte bonussen; •Gratis water, koffie, vers fruit, leuke team events en nog veelmeer; • Prettige sfeer waar grenzen worden verlegd en successenworden gevierd; Wij denken mee, wij ontzorgen je in het geheletraject: • Een extra privé gezondheidsverzekering; • HR-begeleidingvoor, tijdens en na jouw aankomst; • Vliegtuigticket naar Sofia entransfer vanaf de luchthaven; • Hotelovernachting voor de eerstedagen; • Begeleiding in het vinden van een geschikte woning; •Leuke collega’s die jou adviseren bij het vestigen in Sofia; • Hetverzorgen van jouw SSN-nummer en het openen van een bankrekening.Ga deze uitdaging samen met ons aan! Wij zijn nieuwsgierig naarjou, deel je CV via de sollicitatiebutton!Functie-eisen:

Lees meer