Medewerker technische dienst elektrotechnisch – De Brug Personeel B.V. – ‘s-Gravendeel

JobID=1a0.06

In de rol van leidinggevend monteur elektrotechniekin Enschede draag je onder andere bij aan heerlijk helder pils,zuivering van afvalwater en vervanging van CO2. Geen dag ishetzelfde, want met jouw ervaring werk je op afwisselende locatiesmet verschillende industriële installaties en systemen. Af en toepak je projecten op in Utiliteit. Vanwege groei in deze organisatiezijn wij per direct op zoek naar een collega leidinggevend monteur– locatie Enschede. Op zoek naar afwisselend elektrotechnisch werk?naar een bedrijf dat jou vertrouwd met complexe uitdagingen? Isdaarnaast leiding geven echt jouw ding of jouw nieuwe uitdaging?Dan pas jij goed bij onze opdrachtgever! Waarom? Omdat we echtevak-idioten zoeken. Mensen die ook buiten de reguliere werktijdaltijd maar weer met techniek bezig zijn. Het leuk vinden omcollega’s met een oplossing te verrassen. Graag laten zien dat zewat kunnen. Zulke mensen worden met open armen ontvangen. Ben jijde leidinggevend monteur die vanuit Enschede in de regio Twente,Salland en de Achterhoek gaat werken, Energie krijgt vanzelfstandigheid en nét dat stapje extra zetten voor de klanten. Watje doet, dat doe je goed! • De planning en organisatie van dewerkzaamheden op locatie regelt. • Leiding geeft aan 5 tot 8collega’s. • Tekeningen vertaalt naar uitvoering. • Zelfstandigelektrotechnische installatie- reparatie- enonderhoudswerkzaamheden uitvoert aan onder andere: besturingen,verdeelsystemen, motoren en meet- en regelinstallaties. • Inaanraking komt met hoge vermogens, kabelpersen en verschillendesoorten elektromotoren. Ook kom je in aanraking met gebouw gebondeninstallaties E/W. • Storingen opzoekt en oplost. •Inbedrijfstellingen voorbereid, test en uitvoert. Heb jij het inje? • MBO-4 Techniek ofdoor ervaring aantoonbaar op dit niveauwerkend • Rijbewijs B • Bereid om in storingsdienst te werken Watjij terugkrijgt voor jouw inzet: Op basis van jouw ervaring kennisen wensen worden afspraken met je gemaakt. Van beide zijden wordtgeïnvesteerd zodat jij kunt groeien en het bedrijf ook. Als jijwilt ontwikkelen; bij dit bedrijf krijg je alle mogelijkheden; Jijbent in de lead! Als alles van beide kanten goed loopt, is er eengouden toekomst samen. BELONING De beloning wordt gevormd op basisvan jouw opleiding en ervaring en bedraagt conform de caoKleinmetaal tussen de € 2800,- tot € 3200,- fulltime bruto permaand. Is er na een jaar nog steeds een klik? Dan wordt jouwcontract een vast contract. per jaar bouw je13 ADV dagen op en jekunt gebruik maken van een smartphone en bedrijfsbus metgereedschap. WIE, WAT EN WAAR Over het bedrijf: Het bedrijf is in1966 opgericht door de naamgever, en uitgegroeid tot een grotespeler op het gebied van de industriële automatisering, panelen- enModulenbouw en Elektrotechniek. Met in haar klantenkring grotebedrijven in veel verschillende industriële takken zoals; Milieu,Chemie, Papier, Food en Pharma, Waterschappen en Utiliteit. Zij ontzorgt haar klanten van A tot Z in elektrotechnische installaties enwerktuigbouwkundige installaties. van hardware- en softwareengineering, installatie tot onderhoud . Het is een familiebedrijfen dat betekent: korte lijnen, veel vrijheid énverantwoordelijkheid. De klantvriendelijke instelling van de circa235 medewerkers, (verdeeld over de vier vestigingen) en 160medewerkers op locatie Enschede. Heeft de afgelopen jarenbijgedragen aan een indrukwekkende groei van de onderneming.Daarnaast vormen zaken als maatwerk, kwaliteit en flexibiliteit debekende rode draad die eveneens bijdraagt aan genoemd succes. Ishet nu tijd voor jou? Kom maar op ! We nodigen je uit voor eengesprek. Dan hoor je gelijk wat deze opdrachtgever je allemaal kanbieden. In je persoonlijke ontwikkeling. Met veel ruimte voor jouwpersoonlijke ambities. Aangevuld met opleidingen of cursussen. En …uiteraard ook een uitstekende beloning. Solliciteer! Solliciterenof je aanmelden is eenvoudig! Klik op de solliciteer button, engeef je naam, mobiele nummer en email adres op. Je voegt je CV bijvia de Browse knop en dient de sollicitatie in. Binnen 1 werkdagnemen we contact met je op. KENMERKEN: Fulltime – LOCATIE: ENSCHEDE– BRUTO € 2800 – € 3200 Functie-eisen:

Lees meer

Hulparbeider grondwerk – ‘s-Gravendeel – Stedin – ‘s-Gravendeel

JobID=1a0.06

Ben jij op zoek naar een uitdagende en gevarieerdefunctie waarbij je veel in contact komt met particulieren,projectontwikkelaars, agrariërs, waterschappen en provincies metwie je onderhandelt over privaatrechtelijke toestemmingen voor onzekabels en leidingen? Dan is de functie van medewerker Grondzakenmogelijk wat voor jou De afdeling Grondzaken zorgt ervoor datStedin haar taak als netbeheerder goed uit kan voeren. Alsmedewerker Grondzaken ben je verantwoordelijk voor het verwervenvan zowel grond- als zakelijke rechten, zodat Stedin haarenergie-infrastructuur kan behouden en uitbreiden, zowel nu als inde toekomst. Stedin wil werk maken van een leefwereld vol nieuweenergie. Ruim 2,2 miljoen klanten rekenen op ons. Dag en nacht.Want energie is onmisbaar geworden in de wereld waarin wij leven.De energietransitie vraagt om flinke aanpassingen van hetenergienet, of beter gezegd, ons energiesysteem. Als we samen demouwen opstropen, krijgen we het voor elkaar. Dan is energie inonze leefwereld straks net zo vanzelfsprekend als vandaag. Jij bentverantwoordelijk voor Als medewerker Grondzaken ben jeverantwoordelijk voor het voorbereiden, regelen en borgen van alleGrondzaken. Je bewaakt de voortgang van de dossiers waar je meebezig bent. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor: Verkrijgen vande benodigde toestemmingen voor het aanbrengen van onzebedrijfsmiddelen in de vorm van een zakelijk recht of een anderevorm van privaatrechtelijke toestemming; Het geven van advies voorhet bepalen van een tracé, de te leggen kabels en of leidingen enhet onderhandelen met particulieren, projectontwikkelaars enoverige instanties over deze toestemmingen; Onderhandelen binnenafgesproken kaders over toe te kennen vergoedingen voor dezakelijke rechten, aanvullende voorwaarden en gewasschades;Opstellen en verwerken van overeenkomsten en zorgdragen voor denotariële afwikkeling; Verzorgen van heldere communicatie richtingde uitvoering en projectorganisatie. Wat breng je mee? Eenafgeronde HBO-opleiding in de richting van Vastgoed met deafstudeerrichting Rentmeesterij of grondtransacties en minimaaltwee jaar relevante werkervaring met de bereidheid om een passendeaanvullende opleiding te volgen; Je hebt kennis van en affiniteitmet het privaatrechtelijke gedeelte van vastgoed; Je weet correctte handelen in conflictsituaties en kan dit ook toelichten metconcrete praktijkvoorbeelden; Je bent een echte verbinder dietegengestelde belangen bij elkaar kan brengen en beschikt overgoede communicatieve vaardigheden; je bent een scherpeonderhandelaar die doelgericht, zelfstandig, accuraat engemotiveerd; je werkt gestructureerd en hebt een sterk gevoel voorplanning, organisatie en voortgangsbewaking. Waar ga je werken?Samen met ruim 3600 collega’s van Stedin maak je werk van eenleefwereld vol nieuwe energie. Met elkaar zorgen we voor eenenergiesysteem dat betrouwbaar en betaalbaar is én blijft. We zijnbevlogen, we verbinden en we willen vooruit. Hoe we dat doen? Klikhier Je gaat werken bij de afdeling Grondzaken die zowel depubliekrechtelijke als privaatrechtelijke rechtsposities regelen.Je komt te werken op de locatie in Utrecht. Wij belonen jouw inzetmet: Een salaris tussen de € 2.946,42 € 4.156,63 (bruto) op basisvan een fulltime werkweek(40u/w), exclusief vakantiegeld.Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring; In ieder geval20 vakantiedagen die je zelf kunt aanvullen met het FlexBudget; EenFlexBudget waarbij je zelf kan bepalen wat je hiermee doet; extrasalaris laten uitbetalen, vrije dagen bijkopen of je pensioenaanvullen; 8% vakantiegeld, waarbij je zelf kunt kiezen of je dezeper jaar of per maand laat uitbetalen; Een goed pensioen bij ABP,waarvan 70% van de premie wordt betaald door Stedin; Zeeruitgebreide trainings- en opleidingsmogelijkheden, we investeren inonze medewerkers; een goede balans tussen werk en privé; een laptopen mobiele telefoon. Je kunt ook kiezen voor Bring Your Own Deviceen zo bijdragen aan onze visie op duurzaamheid. Onbeperkt reizenmet openbaar vervoer met een OV vrij-abonnement. Regel je jouwvervoer liever zelf, dan vergoeden wij 0,13 cent per kilometer overeen maximale reisafstand van 60 kilometer enkele reis. Bekijk allearbeidsvoorwaarden Heb je interesse in deze baan? Voor meerinformatie over de procedure kun je contact opnemen met Kimberleyvan Heugten, Corporate Recruiter, via 06-11090164. MeteenSolliciteren? Maak dan jouw interesse kenbaar met een CV enmotivatiebrief. Klik op onderstaande knop en solliciteer direct Eenpre-employment screening en een assessment maken onderdeel uit vande selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturewordt niet op prijs gesteld. Solliciteren Deel deze vacature met uwnetwerkPloegendienst, Procesoperator, 5 Ploegen, Machine Operator,Machineoperator, Operators, Verladingsoperator, 3 Ploegen, ProcesOperator, Process Operator, HBO, Werktuigbouwkunde, Energienetbeheerder, Energie,

Lees meer

Bouwkundig projectleider – ‘s-Gravendeel – Stedin – ‘s-Gravendeel

JobID=1a0.06

Als Projectcoördinator zorg jij ervoor datprojecten opgeleverd worden die voldoen aan de juistekwaliteitsnormen en binnen de geplande tijd en budget. Om dit voorelkaar te krijgen is het belangrijk dat je de juiste medewerkersbij elkaar kunt brengen en samenwerkt met onze interne afdelingen,zoals Uitvoering, Asset Management en het Bedrijfsbureau. Daarnaastis ook de samenwerking met externe stakeholders, zoals Overheden(waaronder gemeentes, waterschappen, provincies), maar ook onzeaannemers erg belangrijk. Voorbeelden van projecten waar een JuniorProjectleider zich mee bezig kan houden zijn: Vooraanleg van nettenen (ver)bouwen van stations en het uitvoeren van multi-utilityprojecten, waarbij we bijvoorbeeld gecombineerd aanleggen metwaterbedrijven; Reconstructies; Verlichten, verzwaren, verwijderen,verplaatsen of nieuwbouw van grootverbruik aansluitingen ofmeervoudige kleinverbruik aansluitingen. Jij bent verantwoordelijkvoor Organiseren van vooroverleg, maken van afspraken en afstemminghouden met aannemers, infra-bedrijven en kabel- enleidingeigenaren; Controleren of alle voorwaarden geregeld zijnvoor tijdig en succesvolle realisatie van het werk; Het monitorenen eventueel bijsturen van de werken evenals verzorgen vanafstemming tussen verschillende afdelingen en partijen; Bewaken vanen sturen op de doorlooptijden, maken van voortgangsrapportages endeze bespreken met de stakeholders; Het organiseren van passendomgevingsmanagement; Het pro-actief ondersteunen van deProjectleider tijdens de volledige doorlooptijd van het project enzorgdragen voor een adequate projectafronding. Wat breng je mee?Minimaal een afgeronde MBO-4 of HBO- opleiding en affiniteit met detechnische branche; Ervaring in projectmanagement; Analytisch sterken een goed technisch inzicht; Een echte verbinder enoplossingsgericht. Waar ga je werken? Samen met bijna 4000collega’s maak je werk van een leefwereld vol nieuwe energie. Metelkaar zorgen we voor een energiesysteem dat betrouwbaar enbetaalbaar is én blijft. We zijn bevlogen, we verbinden en wewillen vooruit. Hoe we dat doen? Klik hier We zijn op zoek naar éénProjectcoördinator voor reconstructies en één Projectcoördinatorvoor gasvervanging. Jouw team bestaat uit ongeveer 9 andereprojectcoördinatoren en andere technisch specialisten. Je komtterecht in een open en hecht team, waarbij iedereen bereid is omelkaar te helpen. Wij belonen jouw inzet met: Een salaris tussen de€ 2.860,- en € 4.500,- (bruto) op basis van een fulltimewerkweek(40u/w), exclusief vakantiegeld. Inschaling is afhankelijkvan opleiding en ervaring; In ieder geval 20 vakantiedagen die jezelf kunt aanvullen met het FlexBudget; Een FlexBudget waarbij jezelf kan bepalen wat je hiermee doet; extra salaris latenuitbetalen, vrije dagen bijkopen of je pensioen aanvullen; 8%vakantiegeld, waarbij je zelf kunt kiezen of je deze per jaar ofper maand laat uitbetalen; Een goed pensioen bij ABP, waarvan 70%van de premie wordt betaald door Stedin; Zeer uitgebreidetrainings- en opleidingsmogelijkheden, we investeren in onzemedewerkers; een goede balans tussen werk en privé; een laptop enmobiele telefoon. Je kunt ook kiezen voor Bring Your Own Device enzo bijdragen aan onze visie op duurzaamheid. Onbeperkt reizen metopenbaar vervoer met een OV vrij-abonnement. Regel je jouw vervoerliever zelf, dan vergoeden wij 0,13 cent per kilometer over eenmaximale reisafstand van 60 kilometer enkele reis. Lees hier meerover ons uitgebreide arbeidsvoorwaardenpakket. Bekijk allearbeidsvoorwaarden Heb je interesse in deze baan? Voor meerinformatie over de procedure kun je contact opnemen met Kimberleyvan Heugten, Corporate Recruiter, via 06-11090164. Voor inhoudelijkvragen over de functie kan je contact opnemen met Thomas van derKnaap, Hoofd Projecten via telefoonnummer 06-15836692. Eenpre-employment screening en assessment maken onderdeel uit van deselectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturewordt niet op prijs gesteld. Solliciteren Deel deze vacature met uwnetwerkProjectleider, Projectmedewerker, Assistent Projectleider,Project Specialist, Projecttechnicus, Project Supervisor,Medewerker Projecten, MBO, HBO, Werktuigbouwkunde, Energienetbeheerder, Energie,

Lees meer

Koerier auto – ‘s-Gravendeel – Coolblue – ‘s-Gravendeel

JobID=1a0.06

Word bezorger bij Coolblue. Jij zorgt voorbezorging met een glimlach, wij voor flexibele werktijden vanaf 8uur per week, leuke collega’s en volop kans om door te groeien.Plus- en minpunten, Je bent de hele dag spierballen aan het kweken.Zo ben je aan het sporten én krijg je ook nog eens betaald Je kuntelke dag een beetje beter worden om door te groeien naarbijvoorbeeld Installatiemonteur of leidinggevende. Je bentonderdeel van een team met gezellige jongens, die niet vies zijnvan een potje tafeltennis of een uitdaging bij een sportevenement.Fooi? Die mag je zelf houden. Je krijgt regelmatigeconfettidouches. Omschrijving, ‘Goedemorgen’ Je komt binnen op hetdepot. Na een lekker bakkie en wat bijpraten, spring je samen meteen collega in onze mooie blauwe bus. Vandaag staan er 9wasmachines, 5 drogers, 4 koelkasten en één trampoline op jeroutelijst. Jullie komen op tijd aan bij de eerste klant en sluitenin mum van tijd de wasmachine aan. Het oude apparaat nemen jullieuiteraard mee terug. Zo, de klant is blij, dus jij ook Dit is échteen mooie start voor de rest van de dag Jouw specificaties, Alsparttimer werk je standaard op zaterdag of op zondag. Overige dagenwerk je op basis van je eigen beschikbaarheid. Je bent flexibelinzetbaar tussen 07.00 en 23.00 uur. Wil je alleen op zaterdag enzondag werken? Misschien is de weekend-vacature een mooie optievoor je Je hebt spierballen. Een wasmachine naar 4 hoog tillen isvoor jou geen probleem. Je hebt een goed humeur. Je vindt het leukom bij klanten op bezoek te gaan en bent klantvriendelijk. Je hebtal minimaal één jaar een geldig Europees Rijbewijs B. Je beheerstde Nederlandse taal goed. Je hebt eigen vervoer naar onze locatie.Je reist in ongeveer 30 minuten naar onze locatie. Standaardmeegeleverd, Een vast salaris. Plus fooi, want die mag je zelfhouden.Heb jij je rijbewijs B langer dan één jaar, maar nog geen 2jaar? Dan start je bij Coolblue als Bijrijder met een salaris van€10,01 bruto per uur (€ 1734,70,- bruto per maand op basis van een40-urige werkweek). Na 3 maanden evalueren we om te kijken of jeChauffeur kan worden. Als jij 2 jaar of langer jouw rijbewijs Bhebt, start je bij ons als Chauffeur met een salaris van € 10,54bruto per uur (€ 1826,55,- bruto per maand op basis van een40-urige werkweek). Helden moeten goed eten en daarom krijg je€2,50 netto aan buiten-de-deur-eetgeld voor elke dag dat je werkt.Een dienstverband direct bij Coolblue. Reiskostenvergoeding enpensioenregeling. Korting op alle spullen die we verkopen. 25vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek, als je belooftdat je terugkomt. Toffe doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld naarinstallatiemonteur of leidinggevende. Leuke werksfeer, epischefeesten en sportevenementen zoals Mud Masters. Gezellige werkplekwaar je na je dienst nog een potje kunt darten of tafelvoetballen.Korting bij vele, vele sportscholen door heel Nederland, om jespierballen te onderhouden. Klanten die écht blij worden van jekomst. Ja, ik wil deze baan Leuk We nodigen je graag uit om tesolliciteren. Hier hebben we geen CV of motivatiebrief voor nodig.Je hoeft alleen maar onderstaand sollicitatieformulier in tevullen. Daarnaast is het goed om te weten dat je eerste en tweedewerkdag op zaterdag én zondag zijn in verband met de (eenmalige)inwerktraining.Review, Werken als Bezorger is elke dag een feestje.Je ziet meteen het resultaat van jouw werk: Blije klanten Erik deGraaf, Bezorger

Lees meer

Leider kinderopvang – Joof Media – ‘s-Gravendeel

JobID=1a0.06

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in ‘s-Gravendeel en regioZuid-Holland-Zuid. Je kan onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van Kinderopvang en Verticale groep.Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang begeleid je groepenkinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO),naschoolse opvang (NSO) of peuterspeelzaal. Je zorgt alspedagogisch medewerker voor een huiselijke sfeer, waarin kinderenzich veilig voelen. Je houdt de ontwikkeling van de kinderen en degroep goed in de gaten, dus het is belangrijk om oplettend en alertte zijn. Als er problemen zijn, overleg je dat met je collega’s, deouders of een deskundige. Ook als ouders vragen hebben kunnen zebij jou terecht. Je organiseert activiteiten op het gebied vansport en bewegen, kunst en creativiteit. Deze activiteiten levereneen bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bijhun leeftijd. Op deze manier begeleid en stimuleer je kinderen inhun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Ook draag jezorg voor de inventaris van gemeenschappelijke en groepsruimten,waarbij je lichte huishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiastgeworden om als BSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaanin ‘s-Gravendeel e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteerdan direct!

Lees meer

Magazijnmedewerker – Youbahn – ‘s-Gravendeel

JobID=1a0.12

Bij YOUBAHN bepaal je écht zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt. Met de stoere app heb je toegang tot studentenwerk en interessante studiegerelateerde (bij)banen bij opdrachtgevers in uiteenlopende branches.Je kan eenmalige klussen werken of een tijdje flexibel bij één of meerdere opdrachtgevers aan de slag gaan. Jij bent de baas.Lijkt bijvoorbeeld de branche commercieel je wat? Je kan dan in ‘s-Gravendeel en regio Zuid-Holland-Zuid o.a. aan de slag als magazijnmedewerker voor distributiecentra. » Je bent een slimme HBO of WO student of recent afgestudeerd» Je bent zelfstandig en je hebt een aanpakkersmentaliteit» Je beschikt over een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel» Je hebt affiniteit met Commercieel en Distributiecentra » Afwisselende jobs: super leuk om bij te verdienen» Vrijheid: baas over je eigen werkweek» Goed salaris: ruim €9,- per uur en wekelijks uitbetaald» Een disruptieve werkgever die voorop loopt in de markt Spreekt een job als Magazijnmedewerker jou aan? Dan maken we graag kennis met je! Schrijf jezelf in door op de sollicitatieknop te klikken. Het online deel van de sollicitatieprocedure bestaat uit 7 stappen en rond je binnen 12 min af.Daarna ontmoeten wij elkaar, ondertekenen we je arbeidscontract en leggen wij alles persoonlijk aan je uit.Bekijk het helpcenter voor meer informatie en alle antwoorden op je vragen: https://goo.gl/GkSrGf

Lees meer