Hulparbeider grondwerk – Pijnacker – Carrière uitzendbureau – Pijnacker

JobID=1a0.06

Als grondwerker benje echt een deel van het team. Jij werkt samen met dekraanmachinist om leidingen en buizen aan te brengen onder degrond. Je helpt actief om sleuven te trekken en je helpt bijhet gestuurd boren van leidingen.

Dit aannemersbedrijfin de grond-, weg- en waterbouw (GWW) uit Pijnacker zit totover zijn oren in het graaf- en grondwerk.

Zoals bij veel bedrijvenin de bouw hebben zij het ook enorm druk. En daarom zijn ze op zoeknaar mensen die hard willen werken, het team willen versterken enkans willen maken op een vaste betrekking.

Je hebt minimaal 1 jaarrelevante werkervaring en bent fysiek in dusdanig goede conditiedat je zwaar werk in de buitenlucht aan kunt.

Daarnaast hebje:

 • geldigVCA
 • rijbewijs B(E)
 • eigenvervoer
 • en een enorme inzet om als grondwerkerte werken
 • Een prima salarisconform CAO

  Verder:

 • 25vakantiedagen
 • 8%vakantiegeld
 • Wekelijkseuitbetaling
 • een reiskostenregeling isaanwezig
 • Lees meer

  Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Pijnacker

  JobID=1a0.06

  Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerzorgende 3 IG in Pijnacker en regio Haaglanden. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied van Thuiszorgen EMZ. Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt vanzorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms wordje gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het isdaarom van enorm belang dat jij oprechte aandacht toont voor demensen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan omeen praatje te maken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach eenwereld van verschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft.Spreekt dat je aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IGhou je een vinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt ensignaleert zo nieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moetdaarnaast in staat zijn om duidelijk met andere hulpverleners tecommuniceren over de status en het behandelplan van een cliënt.Naast je nauwe opletten en alertheid is het dus enorm belangrijkdat je goede communicatieve vaardigheden hebt. Om je functie alsVerzorgende IG goed te kunnen vervullen, verwachten we van je datje in staat bent om reguliere verpleegtechnische handelingen uit tevoeren. Het is daarbij van groot belang dat je zelfverzekerdoverkomt op degenen die je helpt. Wanneer je in een V&V- ofziekenhuis aan de slag gaat, kom je in een team te werken met leukecollega’s. Kies je (daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien vandiensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevendentijdens een route door je eigen regio. Ben je enthousiast gewordenom als Verzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Pijnacker e.o. envoldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

  Lees meer

  Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Pijnacker

  JobID=1a0.06

  Voor de zomerperiode zijn we opzoek naarverzorgende 3IG voor 28 uur per week. Mensenwerk is hetbelangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je ommet hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), somsals laatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jijoprechte aandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goedluisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je metjouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor eenieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit debaan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bijde mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerendegezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijkmet andere hulpverleners te communiceren over de status en hetbehandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheidis het dus enorm belangrijk dat je goede communicatievevaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnenvervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliereverpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij vangroot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die jehelpt.

  Lees meer

  Leider kinderopvang – Vestiging Rotterdam Centrum – Pijnacker

  JobID=1a0.06

  Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Pijnacker en regio Haaglanden. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en Peuters. Als pedagogisch medewerker in dekinderopvang begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerker voor eenhuiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen. Je houdt deontwikkeling van de kinderen en de groep goed in de gaten, dus hetis belangrijk om oplettend en alert te zijn. Als er problemen zijn,overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige. Ookals ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht. Je organiseertactiviteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst encreativiteit. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan deopvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Op dezemanier begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotioneleen cognitieve ontwikkeling. Ook draag je zorg voor de inventarisvan gemeenschappelijke en groepsruimten, waarbij je lichtehuishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiast geworden om alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaan in Pijnackere.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dan direct!Functie-eisen: » Je hebt een diploma dat je kwalificeert voor defunctie pedagogisch medewerker voor dagopvang of BSO/NSO volgens deCAO Kinderopvang, zoals SPW 3/4 (MBO), HBO Pedagogiek of PABO. » Jehebt ervaring in de dagopvang of op de buitenschoolse opvang. » Jebezit goede communicatieve vaardigheden en kan zowel zelfstandigals in een team functioneren. » Je bent bereid een VOG aan tevragen (deze vergoeden wij na je eerst gewerkte dienst). »VVE-certificaat is een pré. » Je bent enthousiast om via Zorgwerkaan het werk te gaan. » Je beschikt over een sterk ontwikkeldverantwoordelijkheidsgevoel. » Je hebt affiniteit met Kinderopvangen peuters Bedrijfsomschrijving: Diverse leuke organisaties, o.a.op het gebied van Kinderopvang in Pijnacker (en regio Haaglanden,Zuid-Holland) waar je via Zorgwerk flexibel kan werken als BSO/KDVPedagogisch Medewerker.

  Lees meer

  Onderhoudsmonteur machines / installaties – Pijnacker – Aweta – Pijnacker

  JobID=1a0.06

  Wij zijn op zoek naar een elektra engineer vooronze afdeling PLC & elektra FunctieomschrijvingOp de AfdelingPLC & Elektra zijn wij op zoek naar een elektra engineer. Focusin deze functie ligt op het maken en beheren van standaardelektratekeningen en stuklijsten ten behoeve van het ontwerpen vande besturingssystemen voor de productielijnen Afhankelijk van deachtergrond en de interesse van de kandidaat bestaat demogelijkheid om naast het engineeren ook de “ kartrekker” te wordenvoor de applicatie EPLAN. Daarnaast is het mogelijk intensieverbetrokken te worden bij het project Standaardisatie. Wat ga jedoen? Bespreken met de Manager Electra Engineering over de uit tewerken verkooporders en de planning hiervan. Uitwerken vanverkooporders naar een besturingstechnische oplossing welke eengoede werking van de installatie waarborgt en voldoet aan degestelde functionele eisen. Maken, onderhouden en beheren vanstandaard tekeningen met behulp van Elcad en stuklijsten in hetgeautomatiseerde PDM-systeem ePDM. Bepalen van de materiaalbehoeftevoor de diverse verkoop- en voorraadorders door middel van hetaanmaken van projecten in ePDM. Aanmaken en aanleveren vanelektraschema’s in Elcad ten behoeve van het bouwen van depaneel-/schakelkasten (intern of extern). Het doorvoeren vanwijzigingen aan elektraschema’s en stuklijsten aangedragen doorAssemblage, Installatie en Service. Het aanleveren van dewerkinstructies voor Paneelbouw, Assemblage en/of leveranciers bijuitbesteding. Controle Afstemmen, indien noodzakelijk, wat betreftde voortgang van de bouw van relaiskasten met Inkoop/Verwering.Onderhouden van contacten met leveranciers over de voortgang enkwaliteit van de uitbestede werkzaamheden en eventueel hierinadviseren. Communicatie Overleggen met de Manager ElektraEngineering over de planning van de werkorders. Afstemmen van dewerkzaamheden diverse afdelingen. Wij bieden Een competitiefsalaris Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Mogelijkheid om dekartrekker te worden op de afdeling Wij vragen MBO-/HBO-denkniveau(Elektrotechniek) Kennis van en ervaring met Elcad of Eplan Goedekennis van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) TechnischSpecialist, Ingenieur, MBO, HBO, Elektrotechniek, Machinebouw,Tuinbouw, Maakindustrie, Opslag en overslag,

  Lees meer

  Vrachtwagenchauffeur binnenland – Pijnacker – Consolid – Pijnacker

  JobID=1a0.06

  Heb jij je CE rijbewijs en wil je graagwerken als vrachtwagenchauffeur in de winkeldistributie inPijnacker ? Zoek dan niet verder ensolliciteer!

  Wat ga jedoen?

  Als vrachtwagenchauffeur benje een belangrijke schakel in het proces. Zonder jou geen vollewinkels en een hoop ontevreden klanten. Je rijdt volgens een routelangs diverse supermarkten en andere winkels om hen te bevoorraden.Winkels zijn vaak gevestigd in de binnenstad, waardoor er eenberoep wordt gedaan op jouw vaardigheden als chauffeur. Goed kunnenmanoeuvreren, stressbestendigheid en engelengeduld zijn een must.Je werkt met rolcontainers en dat is fysiek best pittig. Op een daglever je producten bij ongeveer 20 tot 30 adressen.

  Wat zoekenwe?

  Wat heb je nodig?

  • Klantvriendelijkheid, goede communicatievevaardigheden en een stressbestendig karakter
  • Een flexibele houding, er wordt gewerkt van maandag toten met zondag op elk mogelijk tijdstip
  • Je CErijbewijs en MBO werk- en denkniveau.

  Wat biedenwij?

  Een uitdagende baan bij eengrote speler in de logistiek en de mogelijkheid om waardevolleervaring op te doen. Na deze baan kan je manoeuvreren als geenander. Verder bieden wij:

  • Salarisconform TLN cao
  • 25 vakantiedagen bij fulltimedienstverband
  • 8% vakantiegeld
  • Een werkgever die er voor je is en graag meedenkt en kansop overname
  • Diverse opleidingsmogelijkheden(ADR, LZV e.d.)
  • Nascholing voor code95
  • Andere voorwaarden als pensioene.d.

  Lees meer

  Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Pijnacker

  JobID=1a0.06

  Voor de zomerperiode zijn we opzoek naarverzorgende 3IG voor 28 uur per week. Mensenwerk is hetbelangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je ommet hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), somsals laatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jijoprechte aandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goedluisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je metjouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor eenieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit debaan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bijde mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerendegezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijkmet andere hulpverleners te communiceren over de status en hetbehandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheidis het dus enorm belangrijk dat je goede communicatievevaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnenvervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliereverpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij vangroot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die jehelpt.

  Lees meer

  Studentenwerk – Pijnacker – Youbahn-nl – Pijnacker

  JobID=1a0.16

  Bij YOUBAHN bepaal je écht zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt. Met de stoere app heb je toegang tot studentenwerk en interessante studiegerelateerde (bij)banen bij opdrachtgevers in uiteenlopende branches.Je kan eenmalige klussen werken of een tijdje flexibel bij één of meerdere opdrachtgevers aan de slag gaan. Jij bent de baas.Lijkt bijvoorbeeld de branche hoveniersbedrijf je wat? Je kan dan in Pijnacker en regio Haaglanden o.a. aan de slag in diverse functies voor groenvoorzieningen.

  » Je bent een slim HBO- of WO-talent» Je bent zelfstandig en je hebt een aanpakkersmentaliteit» Je beschikt over een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel» Je hebt affiniteit met Hoveniersbedrijf en Groenvoorzieningen» Daarnaast: Veiligheidsschoenen

  » Afwisselende jobs: super leuk om bij te verdienen» Vrijheid: baas over je eigen werkweek» Goed salaris: €9,- tot €12,- per uur (plus vaak een onregelmatigheidstoeslag en reiskostenvergoeding) en wekelijks uitbetaald» Een disruptieve werkgever die voorop loopt in de markt

  Lees meer

  Chauffeur / verhuizer – Pijnacker – Teamflex – Pijnacker

  JobID=1a0.06

  Voor onze opdrachtgever in omgeving Delftzijn wij op zoek naar een chauffeur met rijbewijs C en bij voorkeurook E.

  Als verhuizer / chauffeur ben jeverantwoordelijk voor het inpakken, laden, lossen en uitpakken vaninboedels van zowel zakelijk als particuliere klanten. Eenflexibele instelling en ervaring in de verhuisbranche is eenvereiste.

  Werkdagen zijn maandag tot vrijdag enbij voorkeur ook bereid om zaterdagen te werken. Werktijden zullenvariëren maar liggen tussen 6.00 uur ’s morgens tot de klusgeklaard is. Het werk is veelzijdig, je ontmoet dagelijksverschillende klanten en doet afwisselendeklussen.

  Heb je een enkel een C rijbewijs maar deambitie om ook je E achter C te behalen dan kan dat bij Teamflex.Schroom dus niet om met het C rijbewijs tereageren!

  • MBO+niveau
  • Sociaal en communicatiefsterk
  • Accuraat
  • Zeerklantvriendelijk enklantgericht
  • Oplossingsgericht
  • Inbezit van rijbewijs C en/of E met complete code95
  • Flexibel (geen 9 tot 5mentaliteit)
  • Ervaring in het geven vanleiding
  • Zowel nationaal als internationaalinzetbaar
  • Verhuisdiploma`s
  • Een salarisconform de CAO;
  • Tijdige salarisbetaling;
  • Een uitdagende en professionelewerkomgeving;
  • Training enscholing;
  • Betrokkenheid;
  • Kortelijnen;
  • Afspraak isafspraak.

  Teamflex is geen traditioneeluitzendbureau, Teamflex is een moderne werkgever. Dit houdt in datje bij Teamflex een volwaardige arbeidsovereenkomst ontvangt metgarantie-uren. Hiernaast kun je via Teamflex volop werken aan jouwambities d.m.v aanvullende opleidingen, cursussen en nascholing.Ook bieden wij een zeer compleet pakket aan secundairearbeidsvoorwaarden zoals o.a. een passend kledingpakket. Werken bijTeamflex is in de regel kiezen voor een loopbaan in plaats van eentijdelijke baan. Uiteraard kun je via Teamflex ook tijdelijk aan degang en/of bij de juiste klik in dienst treden bij een van onzeopdrachtgevers.

  Lees meer

  Monteur elektrische installaties – Pijnacker – Aweta – Pijnacker

  JobID=1a0.06

  Wij zijn op zoek naar een elektra engineer vooronze afdeling PLC & elektra Functieomschrijving Op de AfdelingPLC & Elektra zijn wij op zoek naar een elektra engineer. Focusin deze functie ligt op het maken en beheren van standaardelektratekeningen en stuklijsten ten behoeve van het ontwerpen vande besturingssystemen voor de productielijnen Afhankelijk van deachtergrond en de interesse van de kandidaat bestaat demogelijkheid om naast het engineeren ook de “ kartrekker” te wordenvoor de applicatie EPLAN. Daarnaast is het mogelijk intensieverbetrokken te worden bij het project Standaardisatie. Wat ga jedoen? Bespreken met de Manager Electra Engineering over de uit tewerken verkooporders en de planning hiervan. Uitwerken vanverkooporders naar een besturingstechnische oplossing welke eengoede werking van de installatie waarborgt en voldoet aan degestelde functionele eisen. Maken, onderhouden en beheren vanstandaard tekeningen met behulp van Elcad en stuklijsten in hetgeautomatiseerde PDM-systeem ePDM. Bepalen van de materiaalbehoeftevoor de diverse verkoop- en voorraadorders door middel van hetaanmaken van projecten in ePDM. Aanmaken en aanleveren vanelektraschema’s in Elcad ten behoeve van het bouwen van depaneel-/schakelkasten (intern of extern). Het doorvoeren vanwijzigingen aan elektraschema’s en stuklijsten aangedragen doorAssemblage, Installatie en Service. Het aanleveren van dewerkinstructies voor Paneelbouw, Assemblage en/of leveranciers bijuitbesteding. Controle Afstemmen, indien noodzakelijk, wat betreftde voortgang van de bouw van relaiskasten met Inkoop/Verwering.Onderhouden van contacten met leveranciers over de voortgang enkwaliteit van de uitbestede werkzaamheden en eventueel hierinadviseren. Communicatie Overleggen met de Manager ElektraEngineering over de planning van de werkorders. Afstemmen van dewerkzaamheden diverse afdelingen. Wij bieden Een competitiefsalaris Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Mogelijkheid om dekartrekker te worden op de afdeling Wij vragen MBO-/HBO-denkniveau(Elektrotechniek) Kennis van en ervaring met Elcad of Eplan Goedekennis van de Engelse taal (mondeling enschriftelijk)

  Lees meer