Functioneel beheerder – Oterleek – Manpower – Oterleek

JobID=1a0.06

Onze opdrachtgever is een bedrijf dat isgespecialiseerd in bemonstering, analyse en advies op het gebiedvan voedselveiligheid. Klanten bestaan uit onder meer uitveilingen, supermarktketens, industriebedrijven en particulieren.Daarnaast worden ook overheidsorganisaties, zoals waterschappen,provincies, gemeenten en bijvoorbeeld de Belgische voedsel- enwarenautoriteit bediend. Meer informatie kunnen wij je op ditmoment nog niet geven, maar in een later stadium van hetsollicitatieproces vertellen wij je hier graag meerover.WerktijdenJe werkt in deze functie van maandag tot en metvrijdag tijdens kantoortijden. Jouw baanHeb jij een MBO niveau 4opleiding richting IT afgerond en heb jij minimaal 2 jaarwerkervaring als systeembeheerder? Ben jij daarnaastoplossingsgericht, kun jij helder communiceren en wil jij graagdirect op contract bij een opdrachtgever? Lees dan snel dezevacature door, want dit kan wel eens de volgende stap in jouwcarrière zijn!Voor een opdrachtgever in Graauw is Manpower op zoeknaar een systeembeheerder.Jouw taken:Samen met jouw directcollega?s ga jij ervoor zorgen dat de diverse systemen enapplicaties vlekkeloos blijven werken, zodat de business haarwerkzaamheden probleemloos kan uitvoeren. Een greep uit dewerkzaamheden:Beheren en onderhouden van het gehele computernetwerken automatiseringssysteemFunctioneel toezicht houden op hetnetwerkNaleven van het kwaliteitssysteemMeedraaien in verschillendeprojectenBeheren van documentatie, bijvoorbeeld procedures enhandleidingenContact onderhouden met andere teams over deapplicatie eisen voor het netwerkProactief bijspringen bij andereafdelingen Waarom wil jij aan de slag alssysteembeheerder?Brutosalaris tussen?3.000,- en ?3.500,-permaandReiskostenvergoedingFulltime baanvan 40 uur per weekEenveelzijdige en uitdagende baanKans op eenvast contractDirect opcontract bij de opdrachtgever!Jouw werkplekOnze opdrachtgever iseen bedrijf dat is gespecialiseerd in bemonstering, analyse enadvies op het gebied van voedselveiligheid. Klanten bestaan uitonder meer uit veilingen, supermarktketens, industriebedrijven enparticulieren. Daarnaast worden ook overheidsorganisaties, zoalswaterschappen, provincies, gemeenten en bijvoorbeeld de Belgischevoedsel- en warenautoriteit bediend. Meer informatie kunnen wij jeop dit moment nog niet geven, maar in een later stadium van hetsollicitatieproces vertellen wij je hier graag meerover.WerktijdenJe werkt in deze functie van maandag tot en metvrijdag tijdens kantoortijden. Jouw profielOm voor de functie vansysteembeheerder in aanmerking te komen is het belangrijk dat jijvoldoet aan de onderstaande eisen:Jij hebt minimaal een MBO niveau4 opleiding richting IT afgerondJij hebt minimaal 2 jaar relevantewerkervaring, bijvoorbeeld als systeembeheerderJij bent fulltimevoor 40 uur per week beschikbaarJij beschikt over uitstekendecommunicatieve vaardighedenJij ben resultaat- enoplossingsgerichtJij woont bij voorkeur in of in de buurt vanGraauw, bijvoorbeeld Terneuzen Herken jij jezelf in dit profiel?Solliciteer dan online via de 'solliciteerdirect' knop.Startdatum vacatureDeze functie start inoverleg zo snel mogelijk. Wacht dus niet langer met solliciteren!DesollicitatieprocedureOnline solliciteren via de button:?solliciteerdirect?Maken van selectievragenlijst die direct verschijnt na hetinloggen en toevoegen van jouw motivatie(Zonder jouw antwoorden opde selectievragenlijst kunnen we de sollicitatie niet verder inbehandeling nemen)Beoordeling van de sollicitatie op basis van jouwCV, selectievragenlijst en aanvullende informatieJouw sollicitatiewordt doorgestuurd naar de Manpower vestiging die de sollicitatieverder in behandeling neemtVestiging neemt contact op voor eentelefonisch of live interview bij ManpowerMogelijk opsollicitatiegesprek bij de opdrachtgever Staat de vacature nogonline op de website van Manpower? Dan is de functie nogbeschikbaar.We kijken uit naar jouw online sollicitatie! Om voor defunctie van systeembeheerder in aanmerking te komen is hetbelangrijk dat jij voldoet aan de onderstaande eisen:Jij hebtminimaal een MBO niveau 4 opleiding richting IT afgerondJij hebtminimaal 2 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld alssysteembeheerderJij bent fulltime voor 40 uur per weekbeschikbaarJij beschikt over uitstekende communicatievevaardighedenJij ben resultaat- en oplossingsgerichtJij woont bijvoorkeur in of in de buurt van Graauw, bijvoorbeeld TerneuzenHerken jij jezelf in dit profiel? Solliciteer dan online via de'solliciteer direct' knop.Startdatum vacatureDezefunctie start in overleg zo snel mogelijk. Wacht dus niet langermet solliciteren!De sollicitatieprocedureOnline solliciteren via debutton:?solliciteer direct?Maken van selectievragenlijst die directverschijnt na het inloggen en toevoegen van jouw motivatie(Zonderjouw antwoorden op de selectievragenlijst kunnen we de sollicitatieniet verder in behandeling nemen)Beoordeling van de sollicitatie opbasis van jouw CV, selectievragenlijst en aanvullendeinformatieJouw sollicitatie wordt doorgestuurd naar de Manpowervestiging die de sollicitatie verder in behandeling neemtVestigingneemt contact op voor een telefonisch of live interview bijManpowerMogelijk op sollicitatiegesprek bij de opdrachtgever Staatde vacature nog online op de website van Manpower? Dan is defunctie nog beschikbaar.We kijken uit naar jouw onlinesollicitatie!

Lees meer

Magazijnmedewerker – Lidl – Oterleek

JobID=1a0.06

Als hulpkracht bij Lidl heb je een afwisselendebaan, want wij maken van jou een echte allrounder. Je vult deschappen aan met artikelen uit het magazijn. Je weet precies waaralles staat, en zorgt zo ervoor dat klanten nooit misgrijpen. Jelet erop dat de winkel schoon en opgeruimd is en helpt klanten alsze een vraag hebben. Achter de kassa reken je vlot en correct af,zodat elke klant tevreden de winkel uitgaat. Maar waar je ook aande slag bent, jij doet belangrijk werk: zorgen voor tevredenklanten en een prettige winkel. Heb je een interessante vacaturegezien? Bekijk dan eerst de tips van onze recruiters voor je CV,motivatiebrief en sollicitatiegesprek. Wij zien je sollicitatiegraag tegemoet! De baan : • je zorgt dat de schappen altijd goedgevuld zijn. • je houdt de winkel netjes en helpt de klanten diebij jouw Lidl hun boodschappen doen. • je kunt deverantwoordelijkheid krijgen voor een eigen afdeling. Jouw profiel:Je zit vol energie om in een leuk team te zorgen voor een goeddraaiende winkel. Je bent vriendelijk en behulpzaam, zowel voorklanten als je collega’s. Klantgericht zijn betekent voor jou nétdie stap extra zetten en ervoor zorgen dat onze klanten met eenglimlach het filiaal verlaten. Kortom: • je bent minimaal 16 jaar.• je zit op de middelbare school of volgt een studie op minimaalvmbo-niveau. • je bent flexibel inzetbaar, ook ‘s avonds en/of inhet weekend. Wij bieden : Een leuke bijbaan, met veel afwisselingen een team met fijne collega’s. Het inwerktraject is een mooie mixtussen E-learnings en de praktijk. Zo leer je snel hoe het werktbij ons. Later kun je ook doorgroeien naar de versafdeling of debake-off. Ook kun je rekenen op: • Een werkweek van maximaal 12uur. • Een reiskostenvergoeding als je meer dan tien kilometer vande winkel woont. • Een gezonde werkplek: gratis fruit en sportenmet korting. • Een korting op allerlei culturele activiteiten metCultuurWerkt! zoals bijvoorbeeld concerten. Jouw beloning Hoeveelje gaat verdienen, hangt af van je leeftijd en het aantal uren datje werkt. Hieronder kun je zien wat het salaris is als je 12 uurper week werkt. • 16 jaar: € 64 per week. • 17 jaar: € 73 per week.• 18 jaar: € 80 per week. • 19 jaar: € 94 per week. • 20 jaar: €109 per week. • 21+ jaar: € 127 per week. Dit is jouw all-in brutoloon, dus inclusief vakantietoeslag. Hoor je liever van jetoekomstige collega’s waarom zij voor Lidl kiezen? Lees dan hunverhalen op www.maakhetwaarbijlidl.nl! Wij zijn Als grootstesupermarktketen in Europa actief in 30 landen. In Nederland hebbenwe meer dan 20.000 medewerkers en ruim 400 supermarkten. Wij zijnons bewust van de wensen van de klant en hebben oog voorduurzaamheid, bijvoorbeeld door steeds meer biologische,diervriendelijke en duurzame producten in ons assortiment op tenemen. Daarnaast bouwen wij aan aardgasvrije winkels én hebben wijnet het meest duurzame distributiecentrum van Europa geopend. Diebetrokkenheid strekt zich ook uit tot onze medewerkers. Lidl zorgtvoor een gezonde werk-privé balans, voldoende groei- enontwikkelingsmogelijkheden en uiteraard de juiste beloning.Diversiteit is belangrijk voor ons. Samen maken we Lidl!Functie-eisen:

Lees meer