Docent natuur- / scheikunde (2e graads) – Oost-Graftdijk – Chr. College Groevenbeek – Oost-Graftdijk

JobID=1a0.06

Education is not only the learning of facts, it’srather the training of the mind to think  – AlbertEinstein

In de sector vmbo-Ermelo zijn wij opzoek naar een bevlogen docent, die met behulp van moderne middelende leerlingen enthousiast kan maken voor de vakken natuurkunde enscheikunde. We zoeken een flexibele collega die de drive heeft omzichzelf en het vak te ontwikkelen. Iemand die, samen metcollega’s, nieuwe werkvormen en practica kan ontwikkelen enuitvoeren.
Heb jij het doel om leerlingen niet alleenmaar feiten binnen het vak natuur-/scheikunde aan te leren, maarwil je ze zelf na laten denken over onderwerpen en ruimte geven omzelf te ontdekken? Dan zoeken wij jou! Wij zijn van mening dat deprachtige wereld van de natuurwetenschappen juist ook voor devmbo-leerlingen belangrijk zijn!

 

Lees meer

Verpleegkundige – Oost-Graftdijk – Joof Media – Oost-Graftdijk

JobID=1a0.06

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerpleegkundige niveau 4 in Ermelo en regio Noord en OostGelderland. Je kan onder andere werken bij onze opdrachtgevers ophet gebied van GGZ en Volwassenen. In de zorg draait alles ommensenwerk. Elke werkdag heb je nauw contact met hulpbehoevenden.Soms word je gezien als beste vriend(in), soms als laatstestrohalm. Het is daarom essentieel om oprechte aandacht te hebbenvoor hen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan omeen praatje te maken? Dan kunnen jouw kennis en glimlach een wereldvan verschil maken voor iemand die jouw hulp nodig heeft. Naast hetuitvoeren van verpleegtechnische handelingen ondersteun je bij hetverzorgen en het organiseren van het zorgproces rondom de cliënt.Ook voer je administratieve taken uit die aansluiten bij jewerkzaamheden en ben je medeverantwoordelijk voor het bewaken vande kwaliteit van de zorg. Wanneer het op jouw verpleegtechnischetaken aankomt, kan een allround inzet van je worden verwacht. Naasthet verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen en/ofinjecties en het aanleggen van infusen, kan je hulp ook ingeroepenworden voor bijvoorbeeld de lichamelijke verzorging van cliënten.Via Zorgwerk kan je in diverse branches werken. Wanneer je bij eenziekenhuis of V&V-huis aan de slag gaat, kom je in een teamterecht. Dan is het belangrijk dat je een teamspeler bent. Kies jeom in de thuiszorg te werken, dan is het uiteraard van groot belangdat je goed in staat bent om vrijwel geheel zelfstandig allewerkzaamheden uit te voeren die je op je route tegenkomt. Ben jeenthousiast geworden om als Verpleegkundige niveau 4 aan het werkte gaan in Ermelo e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen?Solliciteer dan direct!

Lees meer

Bedrijfsmanager detailhandel – Lidl – Oost-Graftdijk

JobID=1a0.06

Je bent de rechterhand van de supermarktmanager.Van het opstellen van de personeelsplanning, het aansturen van hetwinkelteam tot het analyseren van onze wekelijkse cijfers. Je zietwat nodig is, je stemt af en je doet het. Natuurlijk werk je ookactief mee op de winkelvloer. Door jouw inzet bij presentaties enacties help je er actief aan mee dat Lidl elke dag deklantverwachtingen weet te overtreffen. Naast de dagelijksewerkzaamheden richt je je met name op de hulpkrachten in jouwfiliaal. Je bent in samenwerking met de supermarktmanagerverantwoordelijk voor het aannemen van de hulpkrachten en helpt henom het beste uit zichzelf te halen. Je begeleidt hen tijdens hetinwerktraject en bent hun belangrijkste aanspreekpunt. Als jouwsupermarktmanager er niet is, zijn de managementtaken bij jou in deallerbeste handen en klanten én collega’s weten dat ze met hunvragen altijd bij jou terecht kunnen. Heb je een interessantevacature gezien? Bekijk dan eerst de tips van onze recruiters voorje CV, motivatiebrief en sollicitatiegesprek. Wij zien jesollicitatie graag tegemoet! De baan : • Je bentmedeverantwoordelijk voor het filiaal. • Je hebt een belangrijkerol bij het maken van de personeelsplanning en het uitvoeren van defiliaaladministratie. • Je bent medeverantwoordelijk om het besteuit het team te halen. “Ik laat het team veel het eigen initiatiefnemen, om zo hun motivatie hoog te houden, dat werkt zo mooi.” –Glenn, Plaatsvervangend supermarktmanager Jouw profiel: Je bentleergierig en wilt altijd het naadje van de kous weten. Met jouwgoede analytische vaardigheden en probleemoplossende houding ben jeeen kei in plannen. Jouw enthousiaste instelling enontwikkelingsgerichte managementstijl staan er garant voor dat jecollega’s hun werk met succes en plezier doen. Klantgericht zijnbetekent voor jou nét die stap extra zetten en ervoor te zorgen datonze klanten met een glimlach het filiaal verlaten. Daarnaastbeschik je in elk geval over: • een hbo- werk- en denkniveau; • 1tot 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol, liefst in de retailof detailhandel; • uitstekende communicatieve en rekenvaardigheden.Wij bieden : Als plaatsvervangend supermarktmanager leren we je dekneepjes van het vak met een intern opleidingsprogramma. Denk aanvracht-, voorraad-, en kwaliteitscontroles, het bestellen enafschrijven van artikelen, het analyseren van kengetallen of hetmaken van een goede personeelsplanning. Je komt alles te weten overde manier waarop een filiaal reilt en zeilt! Ook kun je rekenen op:• een contract van minimaal 32 uur tot maximaal 40 uur; • eengezonde werkplek: gratis fruit en sporten met korting; • interneopleidingsprogramma’s zodat je maximaal kunt profiteren van deloopbaanmogelijkheden binnen Lidl. Benieuwd naar de ervaringen vanje toekomstige collega’s? Lees dan hun verhalen opwww.maakhetwaarbijlidl.nl! Wij zijn Als grootste supermarktketen inEuropa zijn we actief in 30 landen. In Nederland hebben we meer dan18.000 medewerkers in ruim 400 filialen De klant staat bij onscentraal en wij hebben oog voor duurzaamheid, bijvoorbeeld doorsteeds meer biologische, diervriendelijke en duurzame producten inons assortiment op te nemen én door de bouw van de meest duurzamedistributiecentra van Nederland. Die betrokkenheid strekt zich ookuit tot onze medewerkers. Lidl zorgt voor een gezonde werk-privébalans, voldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden en uiteraardde juiste beloning. Daarnaast staat Diversiteit bij Lidl hoog op deagenda. Samen maken we Lidl! Een assessment maakt onderdeel uit vande sollicitatieprocedure. Functie-eisen:

Lees meer