Mechanisch operator voedingsmiddelenindustrie – Manpower – Nuth

JobID=1a0.06

Je gaat aan de slag bij een opdrachtgever dieactief is in de foodbranche. Dit bedrijf produceertvoedingsmiddelen voor de verkoop in Nederland. Helaas kunnen wijjou in dit stadium van de procedure geen verdere informatie gevenover de opdrachtgever. Later in het sollicitatieproces kunnen wijjou meer vertellen over deze opdrachtgever.Wat bieden wijjouSalaris van2.150 tot 2.250 eurobruto per maand (op basis van 36uur per week),exclusief ploegentoeslagvan 19,5 %Bij goedfunctioneren treed je in dienst bij de opdrachtgeverFunctie voor 36uur per weekUrengarantieReiskostenvergoeding van 0,19 euro perkmWerktijdenIn deze functie werk jij 36 uur per week in 3 ploegenvan maandag tot en met vrijdag:Ochtenddienst van 06.30 uur tot14.30 uurMiddagdienst van 14.15 uur tot 22.30 uurNachtdienst van22.15 uur tot 06.30 uur (van maandag tot en met donderdag) JouwbaanErvaring alsoperatoren op zoek naar een nieuwe uitdaging? Benjij stressbestendig en een echte teamplayer? En durf jijzelfstandig beslissingen te nemen in je werk? Dan zoeken wijjou!Voor een organisatie in de foodbranche is Manpower op zoek naarmeerdere operators. Solliciteer snel via de oranje button!WerkzaamhedenAls operator binnen de foodbranche ben jeverantwoordelijk voor het goed functioneren van een flowpackproces. Je plant de verschillende afnemers van het product over deverschillende productielijnen, zorgt voor de juiste in- enafstellingen en bewaart het overzicht. Denk hierbij aan: Bedienen,beheren en ombouwen van inpakmachinesOmstellen en instellen vanetiketteer- en verpakkingsapparatuurVerhelpen van operationelestoringen en eenvoudige technische storingenMaken van planningen,palletbrieven en etiketten voor de verschillende klanten Ombouwenvan een productielijnOp de hoogte stellen van de teamleider tenbehoeve van de betreffende werkzaamhedenJouw werkplekJe gaat aan deslag bij een opdrachtgever die actief is in de foodbranche. Ditbedrijf produceert voedingsmiddelen voor de verkoop in Nederland.Helaas kunnen wij jou in dit stadium van de procedure geen verdereinformatie geven over de opdrachtgever. Later in hetsollicitatieproces kunnen wij jou meer vertellen over dezeopdrachtgever.Wat bieden wij jouSalaris van2.150 tot 2.250eurobruto per maand (op basis van 36 uur per week),exclusiefploegentoeslagvan 19,5 %Bij goed functioneren treed je in dienstbij de opdrachtgeverFunctie voor 36 uur perweekUrengarantieReiskostenvergoeding van 0,19 euro perkmWerktijdenIn deze functie werk jij 36 uur per week in 3 ploegenvan maandag tot en met vrijdag:Ochtenddienst van 06.30 uur tot14.30 uurMiddagdienst van 14.15 uur tot 22.30 uurNachtdienst van22.15 uur tot 06.30 uur (van maandag tot en met donderdag)JouwprofielVoor deze functie als operator is Manpower op zoek naar eenstressbestendige teamplayer, die goed zelfstandig kan werken enbeslissingen durft te nemen. Daarnaast is het belangrijk dat jijvoldoet aan onderstaande eisen. Jij: hebt minimaal 2 jaar ervaringopgedaan op MBO niveau als operator of machine bediener (bijvoorkeur in een flowpack-proces) OF jij:bent in het bezit van eenMBO diploma in de richting VAPRO of techniekVerder voldoe je aan devolgende eisen. Jij:hebt kennis van geautomatiseerdesystemenbeschikt over goede mechanische kennis en ervaring tenbehoeve van het instellen van de machines (dit is een pre) hebt bijvoorkeur werkervaring opgedaan binnen de foodbranche (dit is eenpre) bent bereid om in drie ploegen te werken woont bij voorkeur inde regio Kerkrade (bijv. Heerlen of Sittard)Daarnaast herken jijjezelf in onderstaande eigenschappen: sociaal en contactueel zeervaardiggeen negen tot 5 mentaliteitservicegerichte instellingStartdatumIn deze functie kun jij zo snel mogelijk beginnen. Hoekun jij solliciteren?Online solliciteren via de button:?solliciteerdirect?Maken van selectievragenlijst die direct verschijnt na hetinloggen en toevoegen van jouw motivatie(Zonder jouw antwoorden opde selectievragenlijst kunnen we de sollicitatie niet verder inbehandeling nemen)Beoordeling van de sollicitatie op basis van jouwCV, selectievragenlijst en aanvullende informatieJouw sollicitatiewordt doorgestuurd naar de Manpower vestiging die de sollicitatieverder in behandeling neemtVestiging neemt contact op voor eentelefonisch of live interview bij ManpowerMogelijk opsollicitatiegesprek bij de opdrachtgeverStaat de vacature nogonline op de website Manpower.nl? Dan is de functie nogbeschikbaar. We kijken uit naar jouw online sollicitatie! Voor dezefunctie als operator is Manpower op zoek naar een stressbestendigeteamplayer, die goed zelfstandig kan werken en beslissingen durftte nemen. Daarnaast is het belangrijk dat jij voldoet aanonderstaande eisen. Jij: hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan opMBO niveau als operator of machine bediener (bij voorkeur in eenflowpack-proces) OF jij:bent in het bezit van een MBO diploma in derichting VAPRO of techniekVerder voldoe je aan de volgende eisen.Jij:hebt kennis van geautomatiseerde systemenbeschikt over goedemechanische kennis en ervaring ten behoeve van het instellen van demachines (dit is een pre) hebt bij voorkeur werkervaring opgedaanbinnen de foodbranche (dit is een pre) bent bereid om in drieploegen te werken woont bij voorkeur in de regio Kerkrade (bijv.Heerlen of Sittard)Daarnaast herken jij jezelf in onderstaandeeigenschappen: sociaal en contactueel zeer vaardiggeen negen tot 5mentaliteitservicegerichte instelling StartdatumIn deze functie kunjij zo snel mogelijk beginnen. Hoe kun jij solliciteren?Onlinesolliciteren via de button:?solliciteer direct?Maken vanselectievragenlijst die direct verschijnt na het inloggen entoevoegen van jouw motivatie(Zonder jouw antwoorden op deselectievragenlijst kunnen we de sollicitatie niet verder inbehandeling nemen)Beoordeling van de sollicitatie op basis van jouwCV, selectievragenlijst en aanvullende informatieJouw sollicitatiewordt doorgestuurd naar de Manpower vestiging die de sollicitatieverder in behandeling neemtVestiging neemt contact op voor eentelefonisch of live interview bij ManpowerMogelijk opsollicitatiegesprek bij de opdrachtgeverStaat de vacature nogonline op de website Manpower.nl? Dan is de functie nogbeschikbaar. We kijken uit naar jouw onlinesollicitatie!

Lees meer

Magazijnmedewerker – Manpower Uitzendbureau – Nuth

JobID=1a0.06

Jouw baanJe hebt al enige ervaring als logistiekmedewerker of wilt graag in een logistieke functie ervaring opdoen. Jij bent van nature nauwkeurig en precies ingesteld en houdtvan orde en verscheidenheid in jouw werkzaamheden. Daarbij vind jijhet geen probleem om in drieploegendienst te werken. Omschrijvenwij jou? Laat deze kans dan niet aan jou voorbij gaan ensolliciteer snel! Uitzendbureau Manpower zoekt voor eensnelgroeiend reparatiebedrijf, Dynafix, in de omgeving van Heerlennaar fulltime magazijnmedewerkers / logistiek medewerkers. Wat gajij doen als logistiek medewerker bij Dynafix? Als logistiekmedewerker heb jij een breed scala aan werkzaamheden: • Verwerkenvan inkomende orders (orderpicken) • Sorteren en controleren vanverschillende telefoons • Aanmelden van binnengekomen toestellen •Verzendklaar maken van orders • Ophalen van goederen van dewerkvloer • Sorteren van routes voor het depot Wanneer je goedfunctioneert als logistiek medewerker, zul je een steeds bredertakenpakket krijgen. Waarom wil jij werken als logistiekmedewerker? • Wanneer je 22 jaar of ouder bent ga je €10,94 (incl.ploegentoeslag) euro bruto per uur verdienen, • Een ploegentoeslagvan 12,5% • De kans om te werken voor een ambitieus en groeiendbedrijf • Wanneer jij goed functioneert maak jij kans op een vastcontract Jouw werkplek Waar ga je werken? Als logistiek medewerkerga je werken voor Dynafix, een aftersales partner voor smartphones,laptops, tablets en andere apparaten. Dynafix valt net alsDynalogic, Dynasyre en Dynalinq, onder DynaGroup, dé aanbieder vaninnovatieve supply chain solutions. Bij Dynafix worden'personal electronics' van elk denkbaar merkgerepareerd, voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Werkenbij Dynafix betekent werken voor wereldberoemde klanten, waaronderSony, Vodafone, Ziggo, Bol.com en Toshiba. Het doel van Dynafix isom de verwachting van de klant te overtreffen en om één centraalaanspreekpunt te vormen voor allerlei verschillende services diehieraan bijdragen. De kennis en ervaring van de collega'sdragen hier natuurlijk aan bij! Werktijden Als logistiek medewerkerwerk jij in 3 ploegen van maandag tot en met vrijdag of van dinsdagtot en met zaterdag: • Van 6.30 uur tot 15.00 uur • Van 15.00 uurtot 23.30 uur • Van 22.00 uur tot 6.30 uur Jouw profielWat maaktjou een goede logistiek medewerker? Om voor de functie vanlogistiek medewerker in aanmerking te komen is het van belang datjij voldoet aan onderstaande functie-eisen. Jij: • bent bereid omin 3 ploegen te werken • bent 40 uur per week beschikbaar • kuntfysiek werk aan, waarbij je veel moet staan en lopen • bent eenaanpakker met een hands-on mentaliteit • hebt goedecomputervaardigheden en kunt werken met een handscanner • beschiktover eigen vervoer, bijvoorbeeld een auto of scooter (vanwege hetwerken in ploegendiensten) • werkt nauwkeurig en precies • woontbij voorkeur in de omgeving van Nuth, bijvoorbeeld in Heerlen,Maastricht, Sittard of Kerkrade Wanneer kun je starten In dezefunctie kun jij zo snel mogelijk beginnen. Wil jij snel starten alslogistiek medewerker? Herken jij jezelf in dit profiel? Solliciteerdan online via de oranje button 'solliciteerdirect'. Hoe kom jij het snelst in aanmerking voor dezebaan als logistiek medewerker? • Online solliciteren via de oranjeknop “solliciteer direct” • Maken van online vragenlijst (dezeontvang jij binnen enkele minuten) • Maak deze zo snel mogelijk nahet solliciteren, zonder de antwoorden op de vragen kunnen wij jouwsollicitatie niet verder in behandeling nemen • Beoordeling vanjouw sollicitatie op basis van jouw CV en aanvullende informatie •Mogelijk een telefonisch of live interview (op Manpower vestiging)• Sollicitatiegesprek opdrachtgever We kijken uit naar jouw onlinesollicitatie! Functie-eisen: Wat maakt jou een goede logistiekmedewerker? Om voor de functie van logistiek medewerker inaanmerking te komen is het van belang dat jij voldoet aanonderstaande functie-eisen. Jij: • bent bereid om in 3 ploegen tewerken • bent 40 uur per week beschikbaar • kunt fysiek werk aan,waarbij je veel moet staan en lopen • bent een aanpakker met eenhands-on mentaliteit • hebt goede computervaardigheden en kuntwerken met een handscanner • beschikt over eigen vervoer,bijvoorbeeld een auto of scooter (vanwege het werken inploegendiensten) • werkt nauwkeurig en precies • woont bij voorkeurin de omgeving van Nuth, bijvoorbeeld in Heerlen, Maastricht,Sittard of Kerkrade Wanneer kun je starten In deze functie kun jijzo snel mogelijk beginnen. Wil jij snel starten als logistiekmedewerker? Herken jij jezelf in dit profiel? Solliciteer danonline via de oranje button 'solliciteer direct'.Hoe kom jij het snelst in aanmerking voor deze baan als logistiekmedewerker? • Online solliciteren via de oranje knop “solliciteerdirect” • Maken van online vragenlijst (deze ontvang jij binnenenkele minuten) • Maak deze zo snel mogelijk na het solliciteren,zonder de antwoorden op de vragen kunnen wij jouw sollicitatie nietverder in behandeling nemen • Beoordeling van jouw sollicitatie opbasis van jouw CV en aanvullende informatie • Mogelijk eentelefonisch of live interview (op Manpower vestiging) •Sollicitatiegesprek opdrachtgever We kijken uit naar jouw onlinesollicitatie! Bedrijfsomschrijving: Waar ga je werken? Alslogistiek medewerker ga je werken voor Dynafix, een aftersalespartner voor smartphones, laptops, tablets en andere apparaten.Dynafix valt net als Dynalogic, Dynasyre en Dynalinq, onderDynaGroup, dé aanbieder van innovatieve supply chain solutions. BijDynafix worden 'personal electronics' van elkdenkbaar merk gerepareerd, voor zowel particuliere als zakelijkeklanten. Werken bij Dynafix betekent werken voor wereldberoemdeklanten, waaronder Sony, Vodafone, Ziggo, Bol.com en Toshiba. Hetdoel van Dynafix is om de verwachting van de klant te overtreffenen om één centraal aanspreekpunt te vormen voor allerleiverschillende services die hieraan bijdragen. De kennis en ervaringvan de collega's dragen hier natuurlijk aan bij!Werktijden Als logistiek medewerker werk jij in 3 ploegen vanmaandag tot en met vrijdag of van dinsdag tot en met zaterdag: •Van 6.30 uur tot 15.00 uur • Van 15.00 uur tot 23.30 uur • Van22.00 uur tot 6.30 uur

Lees meer

Controller – Manpower Uitzendbureau – Nuth

JobID=1a0.06

Jouw baanHeb jij een passie voor personeelszaken enweet jij alles inzichtelijk te maken in rapporten? Dan zijn wij opzoek naar jou! Uitzendbureau Manpower zoekt een HR businesscontroller voor DynaGroup in Nuth. Werkzaamheden Jij gaat jebezighouden met de volgende werkzaamheden: • Opstellen vanwekelijkse en maandelijkse rapportages op gebied van HR •Analyseren van rapportageprocessen • Adviseren over het verbeterenvan processen • Optimaliseren van processen Jouw werkplek Jij komtte werken voor de DynaGroup, die uit verschillende onderdelenbestaat, zoals Dynafix, Dynalogic en Dynasure. De DynaGroup richtzich op supply chain solutions en after sales service management,waarbij elk onderdeel zijn eigen specialisatie heeft. Er zijn 7locaties: St. Kathlijne Waver (België), Woerden, Vianen, Breda,Sittard en Nuth (2 locaties). Bij Dynafix werken in totaal ruim1.500 medewerkers. Je komt te werken in een enthousiast team vancollega's, die samen gaan voor nog meer groei! Kernwoordendie de Dynagroup omschrijven zijn: pro-actief, klantgericht,innovatief en baanbrekend. Je werkt in deze functie van maandag toten met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Wat bieden wij jou? •Bruto salaris van 2.000 tot 2.150 euro per maand •Reiskostenvergoeding tot 6 euro per dag • Fulltime baan voor 40 uurper week • Uitzendcontract • Pensioenopbouw via Manpower JouwprofielOm in aanmerking te komen voor de vacature HR businesscontroller is het belangrijk dat jij voldoet aan onderstaandeeisen: • Jij beschikt bij voorkeur over ervaring binnen HR of alscontroller, bijvoorbeeld door een stage • Jij beschikt over eenHBO- of WO-diploma in relevante richting, zoals bedrijfskunde of HRmanagement • Jij beheerst de Engelse taal in woord en geschrift ingoede mate • Jij bent 40 uur per week beschikbaar • Jij woont bijvoorkeur in Nuth of omgeving, bijvoorbeeld in Hoensbroek, Brunssumof Elsloo Startdatum vacature In deze functie start je in overlegzo snel mogelijk. Herken jij jezelf in dit profiel? Solliciteer danonline via de 'solliciteer direct' knop. Desollicitatieprocedure • Online solliciteren via de button:‘solliciteer direct’ • Maken van selectievragenlijst die directverschijnt na het inloggen en toevoegen van jouw motivatie (zonderjouw antwoorden op de selectievragenlijst kunnen we de sollicitatieniet verder in behandeling nemen) • Beoordeling van de sollicitatieop basis van jouw CV, selectievragenlijst en aanvullende informatie• Jouw sollicitatie wordt doorgestuurd naar de Manpower vestigingdie de sollicitatie verder in behandeling neemt • Vestiging neemtcontact op voor een telefonisch of live interview bij Manpower •Mogelijk op sollicitatiegesprek bij de opdrachtgever Staat devacature nog online op de website Manpower.nl? Dan is de functienog beschikbaar. We kijken uit naar jouw online sollicitatie!Functie-eisen: Om in aanmerking te komen voor de vacature HRbusiness controller is het belangrijk dat jij voldoet aanonderstaande eisen: • Jij beschikt bij voorkeur over ervaringbinnen HR of als controller, bijvoorbeeld door een stage • Jijbeschikt over een HBO- of WO-diploma in relevante richting, zoalsbedrijfskunde of HR management • Jij beheerst de Engelse taal inwoord en geschrift in goede mate • Jij bent 40 uur per weekbeschikbaar • Jij woont bij voorkeur in Nuth of omgeving,bijvoorbeeld in Hoensbroek, Brunssum of Elsloo Startdatum vacatureIn deze functie start je in overleg zo snel mogelijk. Herken jijjezelf in dit profiel? Solliciteer dan online via de'solliciteer direct' knop. Desollicitatieprocedure • Online solliciteren via de button:‘solliciteer direct’ • Maken van selectievragenlijst die directverschijnt na het inloggen en toevoegen van jouw motivatie (zonderjouw antwoorden op de selectievragenlijst kunnen we de sollicitatieniet verder in behandeling nemen) • Beoordeling van de sollicitatieop basis van jouw CV, selectievragenlijst en aanvullende informatie• Jouw sollicitatie wordt doorgestuurd naar de Manpower vestigingdie de sollicitatie verder in behandeling neemt • Vestiging neemtcontact op voor een telefonisch of live interview bij Manpower •Mogelijk op sollicitatiegesprek bij de opdrachtgever Staat devacature nog online op de website Manpower.nl? Dan is de functienog beschikbaar. We kijken uit naar jouw online sollicitatie!Bedrijfsomschrijving: Jij komt te werken voor de DynaGroup, die uitverschillende onderdelen bestaat, zoals Dynafix, Dynalogic enDynasure. De DynaGroup richt zich op supply chain solutions enafter sales service management, waarbij elk onderdeel zijn eigenspecialisatie heeft. Er zijn 7 locaties: St. Kathlijne Waver(België), Woerden, Vianen, Breda, Sittard en Nuth (2 locaties). BijDynafix werken in totaal ruim 1.500 medewerkers. Je komt te werkenin een enthousiast team van collega's, die samen gaan voornog meer groei! Kernwoorden die de Dynagroup omschrijven zijn:pro-actief, klantgericht, innovatief en baanbrekend. Je werkt indeze functie van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00uur. Wat bieden wij jou? • Bruto salaris van 2.000 tot 2.150 europer maand • Reiskostenvergoeding tot 6 euro per dag • Fulltime baanvoor 40 uur per week • Uitzendcontract • Pensioenopbouw viaManpower

Lees meer

Monteur Zonneboilers en Warmtepompen – Q-Interim – Nuth

JobID=1a0.14

<p>In de functie van monteur zonneboilers en warmtepompen ben je verantwoordelijk voor het plaatsen en installeren van zonneboilers en warmtepompsystemen bij particuliere&nbsp; klanten. Je plaatst het systeem, sluit dit indien noodzakelijk aan op de bestaande installatie en je bent verantwoordelijk voor de eindafwerking en inbedrijfstelling van de totale installatie.</p>
<p>De nadruk van de werkzaamheden ligt op het installatievlak. Voor het uitvoeren van deze functie is het een pr&eacute; om ook kennis en ervaring te hebben op het gebied van elektrotechniek. De uit te voeren werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd. Je bepaalt grotendeels, in overleg met de afdeling werkvoorbereiding, zelf de volgorde van werken en de optimale weg naar het gewenste resultaat.</p>

&nbsp;<br /><br />Vaardigheden<br /><br /><p>Je hebt 2 tot 5 jaar ervaring binnen de installatietechniek, bijv. richting CV techniek.<br />&bull; Je hebt een afgeronde technische opleiding op mbo-niveau 3.<br />&bull; Je hebt bij voorkeur een vakgerichte opleiding zoals OMI, SEMI of SEMV gevolgd.<br />&bull; Het hebben van een STEK-diploma is een pr&eacute; maar geen must.<br />&bull; Je bent in bezit van rijbewijs B; E is een pr&eacute; maar geen must.<br />&bull; Je bent praktisch en doelgericht ingesteld, je beschikt over een sterke persoonlijkheid en je bent proactief.<br />&bull; Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.<br />&bull; Je bent klantvriendelijk ingesteld.<br />&bull; Je bent flexibel en indien noodzakelijk bereid om werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden.<br />&bull; De sector van duurzame energie boeit je.<br />Daarnaast heb je veilig werken hoog in het vaandel staan.</p>
<p>Aanbod: Na gebleken geschiktheid bestaat de intentie tot een rechtstreeks dienstverband.</p>

Lees meer

Machinebankwerker – Habets Industrial Components & TechnologyBV – Nuth

JobID=1a0.06

Habets Industrial Components &Technology BV zoekt een Machine Bankwerker te Nuth MBO geplaatst op11-03-2019

Wij zoeken jou!

Mogen wijons voorstellen?

Wij zijn Habets bv; eengespecialiseerde toeleverancier van hoogwaardige, klant specifiekemachineonderdelen. Als toeleverancier reviseren en reparerenwe samengestelde machineonderdelen, grote walsen en rollen metbehulp van CNC verspanings- enoppervlaktebehandelingstechnieken. Een van onze specialisaties? Hetopbrengen van geavanceerde slijten chemisch bestendigecoatings door middel van thermischspuiten

Machinebankwerker

Dan ben jij diegene die wijzoeken!

Wat worden je dagelijkse werkzaamhedenen verantwoordelijkheden in ons team?

  • Je verricht montage-, demontage- en revisiewerkzaamhedenaan machines en machine delen.
  • Je bent instaat werkzaamheden volgens technische tekening uit tevoeren.
  • Je kiest de benodigde(meet)gereedschappen en/of machines en het zorgenvoor afwerking conform de specificaties.

Bij Habets….

Naast eengoed salaris heb je als fulltime medewerker recht op 27 betaaldeverlofdagen en 13 betaalde atv dagen per jaar. Er is een goedepensioenvoorziening en de reiskosten worden vergoed. Daarnaast zijnwij makkelijk te bereiken; parkeergelegenheid is gratis endirect naastgelegen, ook de aansluiting op het openbaar vervoer isop steenworp afstand. O ja! Bij Habets ‘luiden’ we de nieuwemaand in op de donderdag namiddag tijdens onze gezamenlijke borrelin onze eigen Habets bar!

Dus…Kom jij bij onswerken?

Maken we samen detoekomst!

Tel.: +31 (0)45 565 6300.

Een sollicitatiebrief is niet vereist, je CVen een korte toelichting van je motivatie isvoldoende.

Een echte teamplayer met affiniteitvoor techniek!

Interesse in de functie van Machine Bankwerker bijHabets Industrial Components & Technology BV regioNuth?

Reageer nu met je CV en motivatie via de”solliciteer” button.

Acquisitie naar aanleidingvan deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer

Vrachtwagenchauffeur buitenland – Nuth – Teamflex – Nuth

JobID=1a0.06

Voor opdrachtgever in?Limburg zijn wij op zoek naareen ervaren trailerchauffeur voor de weekenden in?Weert, Hoensbroeken?Nuth. Je bent verantwoodelijk voor transport vanfristdraken?vanaf Hoensbroek of Nuth naar retailers in Nederland.Ook kan het voorkomen dat je met een tautliner verschillendegoederen vervoerd binnen de Benelux, Noord-Frankrijk enWest-Duitsland. Werkdagen starten tussen en uur en eindigen tussenen uur. In het bezit is van het CE-rijbewijs, Code 95 en eengeldige bestuurderskaart Aantoonbare rijervaring heeft mettautliner Ervaring met kettingbaantrailer en LZV heeft de voorkeurTwee tot drie jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functieZelfstandig kan werken en representatief is Klantvriendelijkheid enservicegerichtheid voorop stelt In het bezit is van eigen vervoervoor woon- en werkverkeer Een salaris conform de CAOBeroepsgoederenvervoer Tijdige salaris betaling Een uitdagende enprofessionele werkomgeving Goed materieel De mogelijkheid omwerktijdvoorkeuren door te geven Betrokkenheid Korte lijnenAfspraak is afspraak Nascholingsdagen Code 95 8% vakantiegeld 24vakantiedagen 1 FTE Opleidingsmogelijkheden Goede pensioenregelingna 6 maanden dienstverband Teamflex is geen traditioneeluitzendbureau, Teamflex is een moderne werkgever. Dit houdt in datje bij Teamflex een volwaardige arbeidsovereenkomst ontvangt metgarantie-uren. Hiernaast kun je via Teamflex volop werken aan jouwambities aanvullende opleidingen, cursussen en nascholing. Ookbieden wij een zeer compleet pakket aan secundairearbeidsvoorwaarden zoals een passend kledingpakket. Werken bijTeamflex is in de regel kiezen voor een loopbaan in plaats van eentijdelijke baan. Uiteraard kun je via Teamflex ook tijdelijk aan degang en/of bij de juiste klik in dienst treden bij een van onzeopdrachtgevers.

Lees meer