Mechanisch operator procesindustrie – Pro Industry Recruitment B.V – Nootdorp

JobID=1a0.06

Wil jij werken bij een wereldleider op het gebiedvan synthetische rubber?Onze opdrachtgever is een wereldleider ophet gebied van synthetische rubber, met ongeveer medewerkersverspreid over 20 productiesites in 9 ;De kernactiviteit van onzeopdrachtgever is de ontwikkeling, productie en verkoop vansynthetische hoog kwalitatieve rubbers, met toepassingen in deautomobiel- en bandenindustrie, de bouw en olie- en gaswinning. Defunctie Als operator eindverwerking bij onze opdrachtgever ben jeprimair verantwoordelijk voor het bedienen van deproductie-installaties en het controleren van het productieprocesin de eindverwerking. Veiligheid en Kwaliteit komen daarbij op deeerste plaats. Je werkt als operator in teamverband. Ieder heeftzijn eigen taken, maar samen ben je verantwoordelijk voor het heleproductieproces in de fabriek en voor een constante goedeproductkwaliteit. De werkzaamheden worden verricht inploegendiensten (2-2-2 rooster). Als Operator Eindverwerking: Voerje zelfstandig bedienings- en controlewerkzaamheden uit aan dediverse procesinstallaties. Signaleer je afwijkingen veiligheids-,kwaliteit-, productie-, kosten- en milieudoelstellingen en doe jezo nodig verbetervoorstellen. Beoordeel je tijdens decontrolerondes de toestand van de procesinstallaties, je neemtmonsters en je beoordeelt analysegegevens. Bereid je karweien voorzodat deze ingepland kunnen worden en voer je deveiligstelwerkzaamheden uit zodat het karwei uitgevoerd kan worden.Assisteer je bij kleine onderhoudswerkzaamheden of voer je dezezelf uit. Ben je verantwoordelijk voor verslaglegging van relevanteinformatie. Informeer je de Senior operator eindverwerking of Chefvan dienst zo nodig over de toestand in de installatie en los jesamen problemen op. Stop en start je in samenwerking met demeetkamer de verschillende procesapparatuur onderhouds- ofproductiestops. Voor de toekomst zijn we naast operatorseindverwerking ook op zoek naar mensen die kunnen enwillendoorgroeien naar meetkameroperator eindverwerking en Senioreindverwerking-functie. Jouw profiel Je hebt minimaal een afgerondeOperator B opleiding. Je hebt bij voorkeur enige jaren ervaringbinnen een productie –omgeving. Kwaliteit en veiligheid hebben jetop prioriteit. Je vindt het niet vervelend om je handen uit demouwen te steken en je schrikt niet terug van poetswerkzaamheden,het vullen van machines. Fysiek in goede conditie Je bent gedreven,houdt van aanpakken en hebt een no nonsense mentaliteit. Je bentvan nature pro-actief, zelfsturend, stressbestendig en kanimproviseren. Je bent positief kritisch en hebt een oog voorafwijkingen en verbeteringen. Ons aanbod Wij bieden eenafwisselende, veelzijdige en uitdagende baan in een dynamischeproductie setting. Goede doorgroeimogelijkheden passend bij jeeigen wensen en mogelijkheden. Wij zoeken mensen dit zich langetermijn aan ons willen binden. Een compleet pakketarbeidsvoorwaarden

Lees meer

Monteur heftrucks – Krosto techniek – Nootdorp

JobID=1a0.06

• Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandigverrichten van storings- en onderhoudswerkzaamheden • Jelokaliseert, analyseert en verhelpt storingen op mechanisch,elektronisch, PLC of besturingsgebied • Je leest en interpreteerttekeningen en onderhoudsschema’s • Je houdt je bezig met hetafstellen, smeren, doormeten, testen en het reinigen vantoegangssystemen • Je bent bezig met het incidenteel opbouwen,monteren, aansluiten, inregelen en afstellen van detoegangssystemen Functie-eisen: • Je hebt minimaal eenMBO-opleiding Elektrotechniek of Mechatronica afgerond • Je hebtaffiniteit met werktuigbouw • Je hebt passie voor je werk • VCA,VOP NEN 3140 en heftruck rijbewijs zijn een préBedrijfsomschrijving: Goed nieuws! Namens een opdrachtgever magKrosto Techniek je een nieuwe vacature aanbieden, we zoekennamelijk naar een Service & Storingsmonteur! Het werkgebied isin de Randstad, maar vooral in de provincie Zuid-Holland enUtrecht. Het bedrijf is informeel met een open cultuur. Je komt tewerken met betrokken en leuke collega’s! Ook heeft het bedrijf eeneigen engineering- assemblage en montage.

Lees meer

Mechanisch operator voedingsmiddelenindustrie – Pro Industry Recruitment B.V – Nootdorp

JobID=1a0.06

Ben jij op papier de operator die wij zoeken?Onzeopdrachtgever is eenn wereldspeler op het gebied van innovatieveverpakkingsoplossingen binnen de foodsector. Op de plant inkerkrade ga jij meewerken in het vervaardigen van diverse papierenverpakkingsoplossingen voor diverse food ketens. Heb jij eentechnische achtergrond en werk jij nauwkeurig reageer dandirect!!!In deze functie ben je verantwoordelijk voor: Het tijdigopstarten en controleren van verschillende processen volgens degeldende procedures. Het bewaken van het proces en handelen bijeventuele afwijkingen. Het uitvoeren van de opgesteldeproductieplanning, in overleg met de productieleider. Het tijdigsignaleren en oplossen van technische problemen. Het uitvoeren vanbasis onderhoud. Het controleren van de machine-instellingen. Hetregistreren van procesgegevens. Zorgen voor orde en netheid van dewerkomgeving. Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau enwerkervaring als operator Kennis van HACCP is een pré. Je hebtervaring met het verrichten van kleine (administratieve)registrerende handelingen. Je beschikt over de kennis en inzicht omkleine mechanische defecten te kunnen herstellen. Energiek,leergierig, doorzetter, flexibel, zowel zelfstandig als binnen eenteam kunnen werken. Je ontvangt een markt conform salarisafhankelijk van jou kwalificaties en ervaring. Je gaat werken ineen 3 ploegenrooster.

Lees meer

Onderhoudsmonteur machines / installaties – Nootdorp – Manpower – Nootdorp

JobID=1a0.06

Waar ga je werken?De organisatie waar je gaatwerken is een ervaren Nederlandse autofabrikant. Het bedrijf maaktal 48 jaar auto?s voor diverse grote merken in de wereld.Meerinformatie over het bedrijf kunnen wij je nog niet vertellen. Ineen verder sollicitatieproces krijg je meer te horen. Wat krijg jeterug van het bedrijf?Brutosalaris van2.200 tot 2.500 euro permaandPloegentoeslagReiskostenvergoeding op voorwaarden van deopdrachtgeverKans op vast contractbij goedfunctionerenUrengarantieFulltime baan van 40 uur per weekGratistoegang tot E-learning platform Studytube via Manpower Je gaatwerken van maandag tot en met vrijdag volgens een ploegendienst.Jouw baanHeb je altijd al je liefde voor auto?s en techniek willencombineren? En werken met auto's van diverse grote merken?Dat kan hier! Als onderhoudsmonteur houd jij je bezig met hetonderhouden van de onderdelen en materialen. Klinkt dit voor jougoed in de oren? Lees verder en solliciteer! Uitzendbureau Manpoweris op zoek naar een onderhoudsmonteur elektrotechniek in Sittard.Wat ga je doen?In deze technische functie ben jij verantwoordelijkvoor het maken en onderhouden van onderdelen, materialen enequipment op diverse onderhoudsafdelingen.Hier ga jij jebezighouden met de volgende werkzaamheden:Lokaliseren, repareren enoplossen van storingen in de productielijnenAandragen vanvakinhoudelijke verbetervoorstellenImplementeren of aanpassen vandeze voorstellenBegeleiden en ondersteunen van externe firma?s bijonderhoudswerkzaamheden of ingebruikname van onderdelen enmaterialenRegistreren en rapporteren van storingen in hetonderhouds-systeemJouw werkplekWaar ga je werken?De organisatiewaar je gaat werken is een ervaren Nederlandse autofabrikant. Hetbedrijf maakt al 48 jaar auto?s voor diverse grote merken in dewereld.Meer informatie over het bedrijf kunnen wij je nog nietvertellen. In een verder sollicitatieproces krijg je meer te horen.Wat krijg je terug van het bedrijf?Brutosalaris van2.200 tot 2.500euro per maandPloegentoeslagReiskostenvergoeding op voorwaarden vande opdrachtgeverKans op vast contractbij goedfunctionerenUrengarantieFulltime baan van 40 uur per weekGratistoegang tot E-learning platform Studytube via Manpower Je gaatwerken van maandag tot en met vrijdag volgens eenploegendienst.Jouw profielAan welke eisen moet jij voldoen?Jijbezit minimaal een MBO niveau 4 diploma in de richting vanelektrotechniek of luchtvaarttechniekJij hebt aantoonbare ervaringmet PLC?s (Siemens S7, Melsec), bus- en safetysystemen enfrequentieregelaarsJij bereid bent om in een ploegendienst tewerkenJij hebt een passie voor techniekJij bent fulltime 40 uur perweek beschikbaarJij woont maximaal 100 km bij Sittard vandaan,bijvoorbeeld in Maastricht, Heerlen, Eindhoven of VenloHet is mooimeegenomen als jij:kennis hebt van industriële automatisering, PLCtechnieken en roboticaeen pro actieve houding hebt StartdatumvacatureIn deze functie start je in overleg zo snel mogelijk.Herken jij jezelf in dit profiel? Solliciteer dan online via de'solliciteer direct' knop. DesollicitatieprocedureOnline solliciteren via de button:?solliciteerdirect?Maken van selectievragenlijst die direct verschijnt na hetinloggen en toevoegen van jouw motivatie(Zonder jouw antwoorden opde selectievragenlijst kunnen we de sollicitatie niet verder inbehandeling nemen)Beoordeling van de sollicitatie op basis van jouwCV, selectievragenlijst en aanvullende informatieJouw sollicitatiewordt doorgestuurd naar de Manpower vestiging die de sollicitatieverder in behandeling neemtVestiging neemt contact op voor eentelefonisch of live interview bij ManpowerMogelijk opsollicitatiegesprek bij de opdrachtgever Staat de vacature nogonline op de website Manpower.nl? Dan is de functie nogbeschikbaar. We kijken uit naar jouw online sollicitatie! Aan welkeeisen moet jij voldoen?Jij bezit minimaal een MBO niveau 4 diplomain de richting van elektrotechniek of luchtvaarttechniekJij hebtaantoonbare ervaring met PLC?s (Siemens S7, Melsec), bus- ensafetysystemen en frequentieregelaarsJij bereid bent om in eenploegendienst te werkenJij hebt een passie voor techniekJij bentfulltime 40 uur per week beschikbaarJij woont maximaal 100 km bijSittard vandaan, bijvoorbeeld in Maastricht, Heerlen, Eindhoven ofVenloHet is mooi meegenomen als jij:kennis hebt van industriëleautomatisering, PLC technieken en roboticaeen pro actieve houdinghebt Startdatum vacatureIn deze functie start je in overleg zo snelmogelijk. Herken jij jezelf in dit profiel? Solliciteer dan onlinevia de 'solliciteer direct' knop. DesollicitatieprocedureOnline solliciteren via de button:?solliciteerdirect?Maken van selectievragenlijst die direct verschijnt na hetinloggen en toevoegen van jouw motivatie(Zonder jouw antwoorden opde selectievragenlijst kunnen we de sollicitatie niet verder inbehandeling nemen)Beoordeling van de sollicitatie op basis van jouwCV, selectievragenlijst en aanvullende informatieJouw sollicitatiewordt doorgestuurd naar de Manpower vestiging die de sollicitatieverder in behandeling neemtVestiging neemt contact op voor eentelefonisch of live interview bij ManpowerMogelijk opsollicitatiegesprek bij de opdrachtgever Staat de vacature nogonline op de website Manpower.nl? Dan is de functie nogbeschikbaar. We kijken uit naar jouw onlinesollicitatie!

Lees meer

Medewerker technische dienst mechanisch – Nootdorp – Pro Industry Recruitment B.V – Nootdorp

JobID=1a0.06

Uitdagende functie in verschoven dagdienst bij eenindustrieel een bedrijf gevestigd in de buurt van Born zijn we opzoek naar een ervaren monteur ter aanvulling van de technischedienst. In dit bedrijf wordt staal op verschillende manierenbewerkt. Deze bewerkingen gebeuren door machines zoals eenzaagmachine en een conserveermachine. De functie bestaat uit hetverhelpen van storingen en geplande onderhoudswerkzaamheden,waarbij de nadruk ligt op E-werkzaamheden. Het uitvoeren vangeplande onderhoudswerkzaamheden; Het signaleren en verhelpen vanstoringen; Het naleven van wet VGM; Het naleven van deveiligheidsvoorschriften en juist gebruik van machines,gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen; Het bijwonenvan toolboxmeetings; Het aanleveren van verbeterideeën metbetrekking tot de veiligheid; Het zorgen voor een schone opgeruimdewerkplek. Een afgeronde technische opleiding op MBO niveau ofverkregen door ervaring; Aanvullende technische cursussen zijn eenpré; Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift;Sterk gevoel voor veiligheid; Zelfstandig kunnen werken; Zorgvuldigen secuur kunnen werken; Creatief kunnen nadenken en handelen. Wijbieden een functie in een internationale industriële organisatiemet bij goed functioneren kans op een vaste aanstelling. Wij biedeneen marktconform salaris

Lees meer

Onderhoudsmonteur machines / installaties – Nootdorp – Pro Industry Recruitment B.V – Nootdorp

JobID=1a0.06

Werken in een uitdagende werkomgeving inHeerlen!Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in het produceren vangevulde lasdraden, zowel in Stainless steel als Mildsteel.Industrieën zoals scheepsbouw, offshore, constructie en nog veleandere industriële sectoren vertrouwen op de kwaliteit van onzegevulde lasdraden. Het Maintenance team bestaat op dit moment uitvijf topcollega’s en is verantwoordelijk voor het onderhouden enverhelpen van storingen aan machines, installaties en gebouwen.Passie en persoonlijke ontwikkeling speelt bij ons een belangrijkerol. De kracht van ons team zit in de diversiteit, de onderlingesupport en het snel schakelen om direct in te spelen op nieuweontwikkelingen en ideeën. Dit van oudsher familiebedrijf heeftduurzaamheid, ontwikkeling en groei hoog in het vaandel staan. Ditgeldt niet alleen voor de manier van produceren maar deze waardenleven vooral bij de eigen medewerkers. Met een product van hogekwaliteit, efficiënte productieprocessen wordt er in een hele warmecultuur het team ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan hetpand, de machines en alle randzaken. Je verhelpt storingen aan delijn en schakelt daarbij intensief met de procesoperators, planningen andere afdelingen. Daarnaast werk je in kleine hechte teams aanoptimalisering van het proces en heb je in deze functie uitstekendde ruimte om verbeteringen aan te dragen, uit te werken en toe tepassen! Pro actief handelen is dan ook een speerpunt van deorganisatie!Klinkt het goed? Mooi. Wij hebben het namelijk erg druken willen daarnaast ook nog blijven innoveren. En daarom zoeken wijeen Maintenance talent dat ons team als fulltimer in ploegendienstkomt versterken. Dat nog niet perse alles weet, maar wel graag wilmeedenken, nee vooruitdenken. Wat we daarnaast van je vragen is:Technische opleiding op MTS-niveau, richt E/ affiniteit met WTB;Ervaring in de proces gestuurde industrie; Kennis van PLC gestuurdprocessen (E); Kennis van pneumatiek/hydraulica (WTB); Kennis vanNEN normen (3140 E), (1010 E); Kennis van de Nederlandse en Engelsetaal in woord en geschrift; Kennis van het Microsoft office pakket.Communicatief Klantgericht (intern) Onze opdrachtgever biedt eeninteressante en verantwoordelijke functie in een internationaalproductiebedrijf. Een onafhankelijke baan waar initiatief wordt ineen toegewijd team, op basis van no-nonsense.

Lees meer

Magazijnmedewerker – Pro Industry Recruitment B.V – Nootdorp

JobID=1a0.06

Baan in de Logistiek met goede vooruitzichten?Reageer nu!Ben jij enthousiast, flexibel, servicegericht en heb jijplezier in het werken in een allround functie in het magazijn? Hebjij een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, hecht jij veel waarde aaneen veilige werkomgeving en wil je bijdragen aan de groei van onzeorganisatie? Reageer dan direct!! Ter versterking van de afdelingLogistiek zoeken wij een fulltime junior Logistiek Medewerker (2ploegendienst). Het betreft een uitbreiding van het bestaandepersoneel. Na een gedegen inwerkperiode zijn er goededoorgroeimogelijkheden binnen deze organisatie. Ontvangen,controleren en verwerken van binnenkomende goederen Het verzamelenen combineren van orders ten behoeve van de klant Het verzamelen encombineren van goederen ten behoeve van de bewerkingsmachines Hetbedienen van de bewerkingsmachines (zaag-, boor- enconserveermachine) Het besturen van een vrachtwagen (op eigenterrein) Het gereedleggen van goederen voor transport Hetverrichten van overige werkzaamheden in het magazijn Je bent jijflexibel, klantvriendelijk, sociaal, nauwkeurig en je hebt geen 9tot 5 mentaliteitze is klantvriendelijk. Daarnaast voldoe je aan devolgende eisen: Je beschikt minimaal over LBO werk- en denkniveau;Je hebt evaring in een logistieke functie, bij voorkeur met groteproducten; Je beheerst Nederlandse taal in woord en geschrift. Jehebt onze voorkeur als je: Je hebt ervaring met een bovenloopkraan;Je beschikt over een geldig certificaat Veilig Hijsen bezit; Jehebt werkervaring met een handscanner en SAP; Je hebt ervaring inde staalbranche. Een uitdagende en zelfstandige functie binnen eengroeiende onderneming. Het betreft een functie voor 40 uur perweek. Je werkt in een toegewijd team van mensen. Je ontvangt eensalaris overeenkomstig met het niveau van de functie en relevantewerkervaring.

Lees meer