Productmanager – Nieuwe Wetering – DAF Trucks N.V. – Nieuwe Wetering

JobID=1a0.06

Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van dekostprijs met de bijbehorende investeringen voor deontwikkelingsprojecten binnen Product Development. Hierbij kun jebijvoorbeeld denken aan de ontwikkeling van een nieuwe motor ofnieuwe voertuigen. Je werkt samen met een team van Cost Estimatorsom het inzicht in de Cost Drivers te verschaffen. Daarnaast werk jein multidisciplinaire teams met Product Planning, ProductDevelopment, Inkoop en Operations, waarbij jouw rapportages debasis vormen voor besluitvorming binnen de projecten op technischeen financiële haalbaarheid. Je rapporteert regelmatig op seniorlevel binnen de verschillende organisatieonderdelen. Functie-eisen:• Academisch niveau, bijv. WTB of Technische Bedrijfskunde met eensterke financiële affiniteit of Bedrijfseconomie met een sterketechnische affiniteit • Minimaal 7 jaar werkervaring in eentechnische omgeving, bijvoorbeeld als projectmanager of controller• Consistent en accuraat en in staat om complexe data testructureren en te vertalen naar een helder verhaal vanuitverschillende invalshoeken • Jij bent een structuurdenker dieevenwichtig kan functioneren in een zeer dynamische omgeving dieeen grote mate van flexibiliteit en teamwork vraagt • Goedebeheersing van de Engelse en Duitse taal en MS Office (Excel enPowerPoint) • Zie “Being a wanted teammember” als een belangrijkebijdrage tot het succes van jou en de organisatie.Bedrijfsomschrijving: DAF Trucks N.V. is een technologischeonderneming en een vooraanstaande fabrikant van bedrijfswagens inEuropa. DAF is een volle dochteronderneming van PACCAR Inc.,wereldleider in de ontwikkeling en productie van uitmuntendelichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen. DAF ontwikkelt enproduceert ook geavanceerde dieselmotoren, biedt financiëledienstverlening en informatietechnologie en verkoopt onderdelenvoor trucks in het kader van zijn kernactiviteit. De afdeling CostEstimation is onderdeel van Control Product Development enverantwoordelijk voor de inschatting van de kostprijs en deinvesteringen voor de ontwikkelingsprojecten binnen ProductDevelopment. Hierbij wordt nauw samengewerkt met afdelingen zoalsProduct Development, Inkoop, Product Planning en ProductionEngineering. Door het opstellen van een projectbegroting, costtargets en het maken van rentabiliteitsberekeningen wordtfinanciële invulling gegeven aan deprojectvoorstellen.

Lees meer