Webdeveloper (middelbaar) – Inclusive Talent – Nederhemert

JobID=1a0.06

Functieomschrijving Omdat onze opdrachtgever blijftgroeien, zijn we op zoek naar een medior Front-End Developer. Jegaat deel uitmaken van het UX/UI team dat verantwoordelijk is voorwebportals en -applicaties. Daarnaast werk je regelmatig samen metandere (internationale) back- en front-end teams. Jouw vertrekpuntis het prototype opgeleverd door de UX/UI ;Je transformeertprototypes met mooie grafische afbeeldingen in en met code. Ingesprek met de backend worden alle animaties en afbeeldingenomgezet in semantisch HTML, CSS (SASS) en ; Als Front-End Developerben je vanaf het begin van de creatie van een webapplicatiebetrokken, en ontwikkelt zo de hele webapplicatie van begin tot;Het doel is om de webapplicatie zo aantrekkelijk mogelijk te makenmet als basis een solide lay-out aangevuld met dynamische elementenen vooral een gebruiksvriendelijke interface. Hiervoor moeten nietalleen de wensen en eisen van de opdrachtgever worden meegenomen,maar vooral ook die van de toekomstige bezoeker. Functie-eisen Jehebt minimaal 4 jaar werkervaring als Front-End Developer in eenteam met verschillende disciplines. Je hebt een afgeronde HBOopleiding. Je hebt een sterk en bewezen portfolio metontwerp-projecten. Je bent bekend met projectmatig werken en DesignThinking. Je hebt een goede beheersing van de Engelse enNederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Je bentproactief, creatief, goed in abstract denken, je hebt sterkecommunicatieve en sociale ; Wat bieden wij? Je wordt beloond meteen competitief salaris (incl. 8% vakantiegeld) dat past bij jouwvaardigheden en kennis. Een baan direct in dienst bij de ; Eenaantrekkelijk pensioenplan. Om de functie optimaal uit te kunnenvoeren, krijg je de beschikking over een laptop entelefoonabonnement van de zaak. Wij bieden de mogelijkheid totthuiswerken. Een gezonde balans tussen werk en privé vinden wij ;Geweldige collega’s en werken in een inspirerende omgeving op eenmooie locatie. Een riante vakantieregeling met 25 ; Een goeddekkende reiskostenvergoeding. Een grensverleggende baan vol metverrassingen en uitdagingen. Je krijgt de mogelijkheid om steedsjouw kennis bij te blijven spijkeren. Een baan waarin dedoorgroeimogelijkheden oneindig zijn. Je krijgt alle gelegenheid omjezelf te ontwikkelen. Je werkt continu aan kwalitatiefhoogwaardige diensten. Geen dag is hetzelfde! Bedrijfsprofiel Vooreen nationaal en internationaal georiënteerde opdrachtgever inNederhemert zijn we op zoek naar een talentvolle en gepassioneerdeFront-End Developer. Deze werkgever is toonaangevend en marktleiderop het gebied van online factuur presentatie en communicatie. Doormiddel van innovatieve software worden telecomaanbieders zoals KPNen Vodafone in staat gesteld om de relatie met haar eigen klantente maximaliseren en tegelijkertijd kosten te reduceren. Dewerkgever bedient in Nederland vrijwel de gehele markt en is,getuige de opening van een nieuw kantoor in Toronto, vooralgefocust op wereldwijde groei. De organisatie gelooft inlangdurige, transparante en respectvolle samenwerkingen. Zowel metde klant als de interne medewerker. Je komt in een stimulerendewerkomgeving terecht, waar collegialiteit en een goede werksfeervoorop staan. Jouw collega’s zijn gemotiveerd, staan altijd vooreen ander klaar en bereid nét dat stapje extra en anders te doen.Er wordt hard gewerkt wanneer het moet, maar wanneer het toelaat iser altijd tijd voor ontspanning en goede humor. Er is weinighiërarchie en je krijgt al snel veel verantwoordelijkheid. Vanwegede snelle groei en uitbreiding, zoeken wij jou zodat dezeopdrachtgever toonaangevend kan blijven. Inclusive Talent InclusiveTalent verbindt, verrijkt en ontzorgt werkgevers met het binden enboeien van de juiste talenten. Met het realiseren van de perfectematch willen we bijdragen aan betere prestaties en meer geluk op dewerkvoer. Bij ons telt niet alleen het snelle, maar vooral hetduurzame resultaat. Inclusive Talent distantieert zich van hetzogenoemde “CV schuiven”, maar kenmerkt zich door talent zorgvuldigen met passie te verbinden. Dit merk je bijvoorbeeld aan degesprekken met onze recruitment specialisten omdat zij oprechtgeïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Of het nu gaat om hetvervullen van een vacature of een nieuw arbeidsperspectief. Maardat merk je ook aan ons unieke assessment gericht op voorkeurswerkgedrag, persoonlijke drijfveren, kwaliteiten, valkuilen enrisico’s. Geen gouden bergen. Gewoon een eerlijk en oprecht beeldwaar zowel klant als kandidaat echt iets aan ;Dat alles om de bestpassende match te realiseren. Dat is waarvoor wij elke dag onsuiterste best doen en waardoor we elke dag met een voldaan gevoelthuiskomen. Tags: Front-end Developer, Webdeveloper, Developer,Front-end Ontwikkelaar, Front-end Webdeveloper, HTML, CSS, SASS,JavaScript, Typescript, Angular, WCAG, MySQL, Agile, Scrum, Vue,React, Adobe, Bootstrap, jQuery.

Lees meer

Functioneel ontwerper ict – Inclusive Talent – Nederhemert

JobID=1a0.06

Functieomschrijving Met jouw kennis en ervaring alsUI/UX Designer ontwerp je doordachte gebruikersinterfaces(webapplicaties, -portals) op basis van de aangeleverdespecificaties. Je zorgt voor uitstekend presterende en schaalbareinterfaces en aanverwante componenten door middel van hetprogrammeren in HTML (semantisch), CSS, SASS en JavaScript(Typescript, ). Ook Adobe Creative Cloud is je niet onbekend. Inhet bijzonder XD, Photoshop en ; Je werkt regelmatig samen metandere productmanagers, (internationale) back- en frontend teams.Je zorgt ervoor dat de informatiestroom en hoe informatie zalworden weergegeven zo goed en simpel mogelijk verloopt. Je bentdegene die ervoor zorgt dat webapplicatie er goed uitziet. Dit werkje uit in een prototype zodat het overeenkomst met de requirementsvan de ; Functie-eisen Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring als UX/ UI Designer in een team met verschillende disciplines. Je hebteen afgeronde HBO opleiding. Je hebt een sterk en bewezen portfoliomet ontwerp-projecten. Je bent bekend met projectmatig werken enDesign Thinking. Je hebt een goede beheersing van de Engelse enNederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Je bentproactief , creatief, goed in abstract denken, je hebt sterkecommunicatieve en sociale ; Wat bieden wij? Je wordt beloond meteen competitief salaris (incl. 8% vakantiegeld) dat past bij jouwvaardigheden en kennis. Een baan direct in dienst bij de ; Eenaantrekkelijk pensioenplan . Om de functie optimaal uit te kunnenvoeren, krijg je de beschikking over een laptop entelefoonabonnement van de zaak. Wij bieden de mogelijkheid totthuiswerken . Een gezonde balans tussen werk en privé vinden wij ;Geweldige collega’s en werken in een inspirerende omgeving op eenmooie locatie. Een riante vakantieregeling met 25 ; Een goeddekkende reiskostenvergoeding . Een grensverleggende baan vol metverrassingen en uitdagingen. Een baan waarin dedoorgroeimogelijkheden oneindig zijn. Je krijgt alle gelegenheid omjezelf te ontwikkelen . Je werkt continu aan kwalitatiefhoogwaardige diensten. Geen dag is hetzelfde ! Bedrijfsprofiel Vooreen nationaal en internationaal georiënteerde opdrachtgever inNederhemert zijn we op zoek naar een talentvolle en gepassioneerdeUX/UI Designer. Deze werkgever is toonaangevend en marktleider ophet gebied van online factuur presentatie en communicatie. Doormiddel van innovatieve software worden telecomaanbieders zoals KPNen Vodafone in staat gesteld om de relatie met haar eigen klantente maximaliseren en tegelijkertijd kosten te reduceren. Dewerkgever bedient in Nederland vrijwel de gehele markt en is,getuige de opening van een nieuw kantoor in Toronto, vooralgefocust op wereldwijde groei. De organisatie gelooft inlangdurige, transparante en respectvolle samenwerkingen. Zowel metde klant als de interne medewerker. Je komt in een stimulerendewerkomgeving terecht, waar collegialiteit en een goede werksfeervoorop staan. Jouw collega’s zijn gemotiveerd, staan altijd vooreen ander klaar en bereid nét dat stapje extra en anders te doen.Er wordt hard gewerkt wanneer het moet, maar wanneer het toelaat iser altijd tijd voor ontspanning en goede humor. Er is weinighiërarchie en je krijgt al snel veel verantwoordelijkheid . Vanwegede snelle groei en uitbreiding, zoeken wij jou zodat dezeopdrachtgever toonaangevend kan blijven. Inclusive Talent InclusiveTalent verbindt, verrijkt en ontzorgt werkgevers met het binden enboeien van de juiste talenten. Met het realiseren van de perfectematch willen we bijdragen aan betere prestaties en meer geluk op dewerkvoer. Bij ons telt niet alleen het snelle, maar vooral hetduurzame resultaat. Inclusive Talent distantieert zich van hetzogenoemde “CV schuiven”, maar kenmerkt zich door talent zorgvuldigen met passie te verbinden. Dit merk je bijvoorbeeld aan degesprekken met onze recruitment specialisten omdat zij oprechtgeïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Of het nu gaat om hetvervullen van een vacature of een nieuw arbeidsperspectief. Maardat merk je ook aan ons unieke assessment gericht op voorkeurswerkgedrag, persoonlijke drijfveren, kwaliteiten, valkuilen enrisico’s. Geen gouden bergen. Gewoon een eerlijk en oprecht beeldwaar zowel klant als kandidaat echt iets aan ;Dat alles om de bestpassende match te realiseren. Dat is waarvoor wij elke dag onsuiterste best doen en waardoor we elke dag met een voldaan gevoelthuiskomen. Tags: UX/UI Designer, Front-End, UX UI Designer, UI/UXDesigner, UX/UI Visual Designer, Visual / UX-UI Designer, UI / UXDesigner.

Lees meer