Belastingadviseur – Boschland Accountants & Adviseurs – Keijenborg

JobID=1a0.06

Boschland Accountants & Adviseurszoekt een Ondernemende Fiscalist met Agrarische kennis te HengeloHBO geplaatst op 12-03-2019

Ben jij eenvaktechnisch specialist met agrarische achtergrond en daarmee eenvertrouwd aanspreekpunt van o.a. onze agrarische klanten? Wil jijhet beste uit jezelf halen en je ambities waar maken? Dan zoekenwij jou!

Wat gaje doen?

Als ondernemendebelastingadviseur begeleid en adviseer je ondernemers op proactievewijze bij fiscale vraagstukken. Je komt in aanraking metuiteenlopende aspecten van de fiscale praktijk waarin het adviserenvan de ondernemers met betrekking tot de fiscale zaken centraalstaat. Je bent medeverantwoordelijk voor het binnenhalen vanfiscale (advies)opdrachten bij klanten. Jij bent dé gesprekspartnervan de klant. Daarbij signaleer je kansen en creëer jemogelijkheden bij de klant (cross selling). Als enthousiastefiscalist beschik je over een hoge mate van zelfstandigheid omjezelf te ontwikkelen. Als aanspreekpunt voor fiscale vraagstukkenben je vakinhoudelijk sterk en deel je jouw kennis graag met jecollega’s.

Je overige taken zullen bestaan uithet zelfstandig opstellen van de meer gecompliceerde aangiften, hetopstellen van bezwaarschriften en het verzorgen van de review vande door je collega opgesteldeaangiften.

Wie zijnwij?

Boschlandaccountants en adviseurs is aangesloten bij het SRA en er werkengecertificeerde AA-accountants die de klanten een comfortabelestoel bieden als het gaat om ondernemerschap. Jij alswerknemer van Boschland accountants en adviseurs bent betrokken bijhet bedrijf en trekt de jas aan die bij de klant past. Wij biedenfiscaal advies, juridisch advies, administratie, boekhouding enbelastingaangifte, wettelijke controle en samenstelling vanjaarrekeningen en salarisadministratie . Als onze werknemer wordtvan je verwacht betrokken te zijn en hart te hebben voor deondernemer. Mensen, rendement en langetermijnbelangen staan bij onscentraal. Binnen deze professionele en groeiende organisatie is eralle ruimte om vaardigheden te ontplooien en te ontwikkelen. Alsnel krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en de mogelijkheidom zelfstandig initiatieven tenemen.

Wat verwachten wijvan jou?

   Afgeronde WO opleiding Fiscaal Recht ofFiscale Economie, maar ook met relevante HBO opleiding word jeuitgenodigd te solliciteren
 •  Enkele jarenervaring in soortgelijke functie is een must
 •  Communicatief sterk
 •  Dienstverlenend, accuraat, Planning technisch sterken ondernemend.
 •  Goed inlevingsvermogenen je begrijpt wat de klant van je vraagt.
 •  Teamspeler, communicatief vaardig, oog voordienstverlening.
 •  Goed met cijfers,gegevens kunnen analyseren, plannen en organiseren.
 •  Met overtuigingskracht jouwbevindingen kunnen bespreken met zowel jouw leidinggevende, decollega’s als met de klant zelf.
Interesse in defunctie van Ondernemende Fiscalist met Agrarische kennis bijBoschland Accountants & Adviseurs regioHengelo?

Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer

Assistent-accountant – Keijenborg – Boschland Accountants & Adviseurs – Keijenborg

JobID=1a0.06

Boschland Accountants & Adviseurszoekt een Assistent Accountant te Hengelo HBO geplaatst op12-03-2019

Jij bent ondernemend van aard en jedeelt graag jouw enthousiasme voor het vak! Jij denkt mee metde ondernemer en speelt in op nieuwe ontwikkelingen dievoor deze ondernemer van belang zijn! Herken jijjezelf in dit profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Watkun je verwachten?

Je denktmee met de klanten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen die voorhen van belang zijn. De ondernemende mens staat centraal. Binnenonze professionele en groeiende organisatie is er alle ruimte omvaardigheden te ontplooien en te ontwikkelen. Al snel krijg jesteeds meer verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om zelfstandiginitiatieven te nemen.

Wiezijn wij?

Boschlandaccountants en adviseurs is aangesloten bij het SRA en er werkengecertificeerde AA-accountants die de klanten een comfortabelestoel bieden als het gaat om ondernemerschap. Jij alswerknemer van Boschland accountants en adviseurs bent betrokken bijhet bedrijf en trekt de jas aan die bij de klant past. Wij biedenfiscaal advies, juridisch advies, administratie, boekhouding enbelastingaangifte, wettelijke controle en samenstelling vanjaarrekeningen en salarisadministratie . Als onze werknemer wordtvan je verwacht betrokken te zijn en hart te hebben voor deondernemer. Mensen, rendement en langetermijnbelangen staan bij onscentraal. Binnen deze professionele en groeiende organisatie is eralle ruimte om vaardigheden te ontplooien en te ontwikkelen. Alsnel krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en de mogelijkheidom zelfstandig initiatieven tenemen.

Wat verwachten wij vanjou?

In deze functie alsAssistent Accountant stel je jaarrekeningen samen en verzorg jefiscale aangiften voor een deel van de MKB-klanten. Je bent instaat om, vanuit een klantgerichte houding, zelfstandig en accuraatte werken. Er wordt je de mogelijkheid geboden om na geblekengeschiktheid door te groeien naar de functie van AA-Accountant. Jezult dan verantwoordelijk zijn voor het binnenhalen van(advies)opdrachten en nieuwe klanten, het signaleren van kansen encreëren van mogelijkheden voor cross selling bij de klant. De groeibetekent dat je de gesprekspartner zult zijn van de (potentiële)klant en eindverantwoordelijk voor klantcontacten enklantbehoud.

Functie-eisen;

 • (studerende) HBO AA
 • Aantal jaren relevante werkervaring op eenaccountantskantoor
 • Je ambieert de functie vanAA-Accountant of Bedrijfsadviseur
 • Je beschiktover zeer goede communicatieve vaardigheden
 • Jevindt het plezierig om in een team te werken
 • Je hebt een commerciële instelling
 • Je bent in staat om vanuit een klantgerichte houding,zelfstandig en accuraat te werken
 • Je bent woonachtig binnen een straal van 30 km vanHengelo Gld.

Interesse in de functie van AssistentAccountant bij Boschland Accountants & Adviseurs regioHengelo?

Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer