Directeur – Stichting Trigoon, Praktijkschool West-Friesland – Grootebroek

JobID=1a0.14

Wegens de keuze van de huidige directeur voor een andere functie binnen de organisatie, zoeken wij een directeur die:

  • Bewust kiest voor het praktijkonderwijs;
  • Een duidelijk onderwijskundige visie heeft;
  • Managementervaring heeft en beschikt over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
  • Eigenaarschap bevordert en betrokkenen faciliteert om samen te leren en te vernieuwen;
  • Het boegbeeld wil zijn voor leerlingen, ouders, teamleden en andere (externe) partners.

Van een directeur binnen stichting Trigoon wordt tevens verwacht dat deze een constructieve en visierijke bijdrage levert in het bovenschools managementteam.
 

Lees meer