Psychiater – Parnassia – Castricum

JobID=1a0.07

Parnassia zoekt een Psychiater te Castricum Universitair geplaatst op 26-03-2019 Parnassia in Noord-Holland zoekt voor de afdeling High/ Intensive Care in Castricum een psychiater (24-28 uur) / manager zorg (8 uur).

Informatie
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste herstel gerichte psychiater, die wil werken op een high care afdeling (12 bedden) in combinatie met een manager zorgfunctie voor de acute opnamekliniek (HC + IC). Je ziet er een uitdaging in om de kwaliteit en inhoud van het zorg- en behandelaanbod van de acute opnamekliniek steeds te verbeteren en verder te ontwikkelen.
Wanneer je geen managementfunctie ambieert, zijn wij ook op zoek naar jou als behandelaar. Het is verder mogelijk de functie te combineren met andere vacatures binnen Parnassia.

Bekijk via Spielwork een agenda, praktijkvoorbeeld en je toekomstige collega’s.

Parnassia is een opleidingsziekenhuis. De opleiding is gevisiteerd en door de opleidelingen met een 8,5 beoordeeld.
Parnassia is onderdeel van Parnassia Groep en kenmerkt zich als een ontwikkelingsgerichte organisatie waar deskundigheid, optimisme en respect kernwaarden zijn. De sector volwassenen kent een enthousiaste ontwikkelgerichte psychiatergroep.

 • Als psychiater ben je inhoudelijk verantwoordelijke voor1 van de 2 high care teams (12 patiënten). Je werkt nauw samen met een collega psychiater die verantwoordelijk is voor het 2e high care team en de IC (6 patiënten)
 • Als je opteert voor de functie manager zorg, geef je mede vorm en sturing aan verdere ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en het implementeren van innovaties binnen de gehele acute opnamekliniek
 • Je geeft mede vorm en sturing aan verdere ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en het implementeren van innovaties binnen de opname kliniek
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en staat open voor ervaringsdeskundigheid
 • Je bent onderdeel van de medische staf en opleidingsgroep waarbij je AIOS superviseert
 • Je ondersteunt wetenschappelijk onderzoek welke binnen de instelling plaatsvindt
 • Je draagt bij aan het realiseren van de continuïteit van de zorg/behandeling
 • Je draait mee in 7×24-uurs diensten

Functie-eisen

 • Je hebt een (bijna) afgeronde opleiding tot psychiater en bent BIG geregistreerd
 • Je hebt een duidelijke visie over herstelgericht zorg voor EPA cliënten
 • Je bent een bruggenbouwer
 • Je kunt een team meenemen in een veranderingsproces

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.
Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 32-40 uur per week. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal € 5013,- en maximaal € 8760,- (FWG AMS) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur.

Contactinformatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marieke vd Ven, psychiater/ directeur zorg, via 06 – 53331127.

Parnassia Groep is een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die gelijke kansen biedt. Elke dag werken we aan een omgeving waarin alle collega’s zich gewaardeerd en betrokken voelen en waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Wat je doet, doet ertoe. Draag bij aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en innovaties en maak gebruik van onze uitgebreide (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Onze eigen Parnassia Groep Academie staat garant voor een goed opleidingsklimaat. Werken bij Parnassia Groep

Parnassia is gevestigd in de regio’s Haaglanden en Noord-Holland. Wij behandelen en begeleiden, volwassenen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen en ouderen met psychiatrische problemen of dementie.

Interesse in de functie van Psychiater bij Parnassia regio Castricum?

Reageer nu met je CV en motivatie via de “solliciteer” button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Lees meer

Klinisch psycholoog – Parnassia – Castricum

JobID=1a0.06

Parnassia zoekt een KlinischNeuropsycholoog te Castricum Universitair geplaatst op 21-03-2019Parnassia in Noord-Holland zoekt voor het Centrum voorNeuropsychologie en Psychodiagnostiek een klinischneuropsycholoog.

Informatie
Hebjij affiniteit met neuropsychologische diagnostiek binnen depsychiatrie en lijkt het je leuk om samen met ons de afdelingverder vorm te geven en teontwikkelen?

Parnassia in NoordHolland zoekt voor het Centrum voor Neuropsychologie enPsychodiagnostiek een klinischneuropsycholoog.

Het Centrum is binnen Parnassiahet expertisecentrum voor psychologische diagnostiek. Standplaatsis Castricum,maar daarnaast worden regelmatig cliënten gezien op anderevestigingen van Parnassia binnen de regio Noord-Holland enincidenteel worden huisbezoeken gedaan.
Aan ons centrumzijn twee GZ psychologen, twee psychodiagnostisch werkers,psychologen in opleiding tot GZ psycholoog en GZ-psychologen inopleiding tot specialist verbonden.

Bij hetCentrum ga je je naast neuropsychologische diagnostiek ookbezighouden met onderzoek naar autisme en ADHD en eventueelpersoonlijkheidsproblematiek. Er is de mogelijkheid tot behandelingen begeleiding van cliënten met cognitieve beperkingen. We zoekenspecifiek iemand die met ons de diagnostiek van neuropsychiatrischeaandoeningen verder wil ontwikkelen. Daarnaast behoort het gevensupervisie en werkbegeleiding aan GZ psychologen in opleiding enaan specialisten in opleiding tot de werkzaamheden. BinnenParnassia Groep zijn er mogelijkheden tot het doen vanwetenschappelijk onderzoek en onze afdeling werkt daar graag aanmee.

Functie-eisen

 • Afgerondeopleiding tot klinisch neuropsycholoog en BIGgeregistreerd
 • Ervaring met uitvoeren vanneuropsychologisch onderzoek

Om inaanmerking te komen voor deze functie is een positieve VerklaringOmtrent Gedrag (VOG) vereist.
Het natrekken vanreferenties, integriteitscontrole via het WaarschuwingsregisterZorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeeluit van desollicitatieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden
Wijbieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in eenprofessionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijkeen goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klikhiervoor meer informatie over onzearbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor16-28 uur per week. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd.Het salaris bedraagt minimaal € 4485,- en maximaal€ 6188,- (FWG 70) bruto per maand op basis van eenwerkweek van 36uur.

Contactinformatie
Hebje nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op metLineke de Wit, GZ psycholoog, of Joost Witlox, GZ psycholoog, via088-3580619.

ParnassiaGroep is een werkgever in de geestelijkegezondheidszorg die gelijke kansen biedt. Elke dag werken we aaneen omgeving waarin alle collega’s zich gewaardeerd en betrokkenvoelen en waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Wat je doet,doet ertoe. Draag bij aan tal van specialisaties, wetenschappelijkeonderzoeken en innovaties en maak gebruik van onze uitgebreide(geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Onze eigen ParnassiaGroep Academie staat garant voor een goed opleidingsklimaat. Werkenbij ParnassiaGroep

Parnassiais gevestigd in de regio’s Haaglanden en Noord-Holland. Wijbehandelen en begeleiden, volwassenen met (ernstige) psychiatrischeaandoeningen en ouderen met psychiatrische problemen ofdementie.

Interesse in de functie van Klinisch Neuropsycholoogbij Parnassia regio Castricum?

Reageer nu metje CV en motivatie via de “solliciteer”button.

Acquisitie naar aanleiding van dezevacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer

Nachtreceptionist hotel – Castricum – Stichting Horizon Jeugdzorg – Castricum – Castricum

JobID=1a0.06

Stichting Horizon Jeugdzorg – Castricumzoekt een Nachtwaker / Receptionist(e) Jeugdzorg te Castricum MBOgeplaatst op 01-04-2019

Nachtwaker / Receptionist(e)Jeugdzorg

Veiligheidsmedewerker metondersteunende taken.

In Noord-Holland Noord doenwij het anders. In het contract voor de 18 gemeenten vanNoord-Holland Noord is er 1 woord dat allessamenvat: INNOVATIE. We hebbenmaar 1 focus: we bieden perspectief en gaan hard aan slag met hetgezin en/ of netwerk waar de jongere onderdeel van is. En we makennatuurlijk ook stappen in de zelfstandigheid van de jongere zelf.Dit doen wij onder andere door een intensieve intake vanuitJOUWZORG, om daarna vanuit eigen keuze, met of zonder maatregel,uit te stromen naar bijvoorbeeld SCHOOL2CARE, WOONSTUDIO’S ofTHERAPEUTISCHE PLEEGZORG. Hierbij vindt ondersteuning plaats vanuitCare Express door middel van coaching. Tevens kunnen de jongerenbehandeling krijgen zoals CGT, traumabehandeling (waaronder EMDR),Systeembehandeling (waaronder RGT) en andere intensieve ambulantetherapieën. Met JouwZorg wordt handelingsgericht en systemischgewerkt om a) crises te bezweren en b) samen een gedragen plan temaken voor wat het gezin nodig vindt. Hierbij werken we samen meteen JIM en zijn systeemcoaches onderdeel van het team. In eenzelfgekozen vervolg na JouwZorg vindt zo nodig behandeling plaats.Ook deze vervolgvormen werken duurzaam samen met de gekozenJIM.

Het doel is om deze jongeren weer regisseurvan hun eigen leven te maken. Zodra ze na gemiddeld 3 maandenJouwZorg een gezamenlijk veranderplan hebben en daarbij hun eigenondersteuning hebben gekozen, starten ze vanuit motivatie metwerken aan eigen in plaats van opgelegde doelen, wat de kans opsucces vergroot. Een thuisplaatsing of plaatsing in een alternatiefthuis is het einddoel, dit is pas ECHT de carrousel stopzetten, ookvoor JeugdzorgPlus jongeren. Hebben jongeren en ouders blijvendmeer zorg en ondersteuning nodig, dan komen we naar hen toe mettrajectbegeleiding. Dat zorgt ervoor dat ze niet eindeloos in eenJeugdzorgPlus instelling moeten verblijven. Dat noemen we bijHorizon innovatie! Horizon innoveert samen met haar complementaireiHUB partners Altra en DeOpvoedpoli.

Wat ga jedoen:

Je bent in de nabijheid vande jeugdigen en reageert adequaat op meldingen, vragen en eventueleincidenten. Tevens bied je, indien nodig, directe zorg en voer jezo nodig ondersteunende werkzaamheden uit. Je zorgt voor veiligheiden rust in de nachtelijke uren. Daarnaast bewaak je het terrein ende gebouwen. Je treedt op bij opvallende gebeurtenissen en/ofcalamiteiten volgens de geldende instructies. De dienst vangt aanrond  23.00 uur en eindigt rond 7.30 uur. Je zult 3 à 4nachten per week ingeroosterdworden.

Wie benjij?

Om jouw functie zo goedmogelijk te vervullen, breng je ervaring en kennismee:

 • Je bent in het bezit van een MBOdiploma (veiligheid of  een pedagogische richting) en minimaal3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je kunt goed omgaan met agressie en alarmsituaties,beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en bent altijd alertop veiligheid;
 • Je blijft rustig, bentstressbestendig, hebt van nature gezag en weet op een pedagogischewijze om te gaan met jongeren;
 • Je bent in hetbezit van een EHBO-diploma en diplomabedrijfshulpverlening.

Wat mag je van onsverwachten?

 • We biedenje een uitdagende functie bij een dynamische organisatie waar volopaandacht is voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • Samen met collega professionals probeer je via onzemethodieken het meest optimale uit de jongeren te halen.
 • Door trainingen bij onze Horizon Academie of extern werkje ook aan je eigen ontwikkeling, zodat je steeds voorbereid bentop de maatschappelijke veranderingen, die deze doelgroep met zichmeebrengen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de caoJeugdzorg. 
 • Secundairearbeidsvoorwaarden: fietsplan, oprie tot deelname aan eencollectieve zorgverzekering.
 • Indicatiesalarisrange €1.915,20 – €2.708,43
 • In eersteinstantie betreft het een dienstverband voor een jaar met deintentie tot verlenging.Daarnaast bieden wij je vooral een prettigeen innovatieve werkomgeving.

Heb je nogvragen?

Voor informatie kun jecontact opnemen met Anne-Marije Tervooren (Projectcoördinator NHN),via telefoonnummer: 06-48015180 of Sandra Oudenes (CoördinatorRecruitment iHUB), via telefoonnummer: 06-48406245, zij informerenje graag uitgebreider over het contract dat we hebben metNoord-Holland Noord.

HorizonJeugdzorg en Onderwijs:

Alsexpert in kennisoverdracht (onderwijs) en gedragsverandering(behandeling) sluit Horizon aan op wat iemand kan ontwikkelen.Iedere dag zetten wij onze expertise in om jeugdigen met complexeproblemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en teonderwijzen. Zodat zij weer grip krijgen op hun gedrag en op hunleerresultaten. Dat zowel jeugdigen als hun ouders weten wat zewillen bereiken en weten wat zij moeten doen om daar te komen.Horizon faciliteert hen om regisseur van hun eigen bestaan teworden.

Interesse in de functie van Nachtwaker /Receptionist(e) Jeugdzorg bij Stichting Horizon Jeugdzorg -Castricum regio Castricum?

Reageer nu met je CVen motivatie via de “solliciteer”button.

Acquisitie naar aanleiding van dezevacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer

Pedagogisch werker gezinsbegeleiding – Stichting Horizon Jeugdzorg – Castricum – Castricum

JobID=1a0.06

Stichting Horizon Jeugdzorg – Castricumzoekt een Pedagogisch Medewerker te Castricum MBO geplaatst op01-04-2019

PedagogischMedewerkers B.

InNoord-Holland Noord doen wij het anders. In het contract voor de 18gemeenten van Noord-Holland Noord is er 1 woord dat allessamenvat: INNOVATIE. We hebbenmaar 1 focus: we bieden perspectief en gaan hard aan slag met hetgezin en/ of netwerk waar de jongere onderdeel van is. En we makennatuurlijk ook stappen in de zelfstandigheid van de jongere zelf.Dit doen wij onder andere door een intensieve intake vanuitJOUWZORG, om daarna vanuit eigen keuze, met of zonder maatregel,uit te stromen naar bijvoorbeeld SCHOOL2CARE, WOONSTUDIO’S ofTHERAPEUTISCHE PLEEGZORG. Hierbij vindt ondersteuning plaats vanuitCare Express door middel van coaching. Tevens kunnen de jongerenbehandeling krijgen zoals CGT, traumabehandeling (waaronder EMDR),Systeembehandeling (waaronder RGT) en andere intensieve ambulantetherapieën. Met JouwZorg wordt handelingsgericht en systemischgewerkt om a) crises te bezweren en b) samen een gedragen plan temaken voor wat het gezin nodig vindt. Hierbij werken we samen meteen JIM en zijn systeemcoaches onderdeel van het team. In eenzelfgekozen vervolg na JouwZorg vindt zo nodig behandeling plaats.Ook deze vervolgvormen werken duurzaam samen met de gekozenJIM.

Het doel is om deze jongeren weer regisseurvan hun eigen leven te maken. Zodra ze na gemiddeld 3 maandenJouwZorg een gezamenlijk veranderplan hebben en daarbij hun eigenondersteuning hebben gekozen, starten ze vanuit motivatie metwerken aan eigen in plaats van opgelegde doelen, wat de kans opsucces vergroot. Een thuisplaatsing of plaatsing in een alternatiefthuis is het einddoel, dit is pas ECHT de carrousel stopzetten, ookvoor JeugdzorgPlus jongeren. Hebben jongeren en ouders blijvendmeer zorg en ondersteuning nodig, dan komen we naar hen toe mettrajectbegeleiding. Dat zorgt ervoor dat ze niet eindeloos in eenJeugdzorgPlus instelling moeten verblijven. Dat noemen we bijHorizon innovatie! Horizon innoveert samen met haar complementaireiHUB partners Altra en De Opvoedpoli.

Dit brengjij voor de vacature van Pedagogisch Medewerkermee:

 • Je bent in het bezit van hetdiploma MBO SPW 4, MWD, HBO SPH, Pedagogiek of toegepastePsychologie;
 • Je hebt affiniteit en recente,relevante ervaring met onze doelgroep;
 • Je bentin staat tot objectieve observatie en rapportage en kunt zowelindividueel als groepsgericht werken met jongeren eninnovatiekracht zit in je bloed;
 • Het draaienvan onregelmatige diensten is voor jou geen probleem.

Als persoon ben je een doorzetter, flexibel,enthousiast en sta je stevig in je schoenen. Je hebt aantoonbaarontwikkelde competenties op het vlak van sensitiviteit,probleemanalyse, samenwerken, stressbestendigheid, zelfvertrouwen,integriteit en zelfreflectie.

Wat mag je van onsverwachten?

Bij Horizon bieden we je eenuitdagende functie bij een dynamische organisatie. Onzearbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Jeugdzorg, waarbij defunctie Pedagogisch Medewerker B is gewaardeerd in schaal 7 (max. €3159,16 o.b.v. een 36-urige werkweek). Daarnaast hebben weaantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals eeneindejaarsuitkering, fietsplan en een optie tot deelname aan eencollectieve zorgverzekering) en werk je aan je eigen ontwikkelingdoor ons uitgebreide aanbod aan trainingen.

Hebje nog vragen?

Voor informatie kun je contactopnemen met Anne-Marije Tervooren (Projectcoördinator NHN), viatelefoonnummer: 06-48015180 of Michiel van Maaren (Manager contractNHN), via telefoonnummer: 06-22566727), zij informeren je graaguitgebreider over hetcontract dat we hebben met Noord-HollandNoord.

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)screening maakt onderdeel uit van deselectieprocedure.

Horizon Jeugdzorg enOnderwijs:

Als expert in kennisoverdracht(onderwijs) en gedragsverandering (behandeling) sluit Horizon aanop wat iemand kan ontwikkelen. Iedere dag zetten wij onze expertisein om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen,begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij weer grip krijgen op hungedrag en op hun leerresultaten. Dat zowel jeugdigen als hun oudersweten wat ze willen bereiken en weten wat zij moeten doen om daarte komen. Horizon faciliteert hen om regisseur van hun eigenbestaan te worden.

Interesse in de functie van PedagogischMedewerker bij Stichting Horizon Jeugdzorg – Castricum regioCastricum?

Reageer nu met je CV en motivatievia de “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees meer

Teamleider onderwijskundige leidinggevende – Clusius College Cast – Castricum – Nederland Onderwijs Vacature – Castricum

JobID=1a0.01

Taken en verantwoordelijkhedenBedrijfsprofiel
De wereld van het Clusius College is de wereld van het (voorbereidende) groene beroepsonderwijs.
Met vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Castricum, Heerhugowaard, Hoorn, Purmerend, Schagen en Grootebroek zijn we een grote speler in het Noord-Hollandse VMBO en MBO-onderwijs.
Onze missie luidt: “Het Clusius College: groen licht voor succes in een dynamische wereld”.
Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.
Voor de komende jaren zijn belangrijke speerpunten geformuleerd met daaraan gekoppeld concrete doelstellingen.
Deze zijn onder andere; werken aan een duidelijke positionering, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, verdere professionalisering van de organisatie.
Wist u dat het onderwijs dat gegeven wordt op de vestigingen van het Clusius College uniek is in Noord-Holland en dat er in heel Nederland maar 13 instellingen zoals het Clusius College zijn? Het Clusius College heeft op 8 plaatsen in Noord-Holland een vmbo-vestiging die een ’groen karakter ’ hebben.
Kinderen die op de basisschool een vmbo-advies krijgen, kunnen hier op verschillende niveaus hun vmbo-of mbo-diploma halen.
De vestigingen van het Clusius College zijn nog relatief kleinschalig, waardoor er veel aandacht is voor de ontwikkeling van onze leerlingen en studenten.
Voor een vervolgstudie kunnen leerlingen met een vmbo-diploma van het Clusius College nog alle kanten op.
Omdat het een brede opleiding is, kunnen zij net zo makkelijk naar een ROC als een studie vervolgen bij één van de mbo-opleiding bij het Clusius College.
In Alkmaar, Hoorn en Schagen worden bij het Clusius College naast vmbo- ook mbo-opleidingen verzorgd.
Naast alle gewone algemeen vormende vakken besteedt het Clusius College op het mbo en in ons vmbo onderwijs, bijzondere aandacht aan natuur, leefomgeving, milieu, duurzaamheid, gezond leven en ondernemerschap.
Er wordt daarbij gewerkt met dieren, planten, bloemen (design) en voeding.
We kunnen met recht spreken van een ’groene’ opleiding.
Werken bij het Clusius College De sfeer bij het Clusius College is beslist anders dan in een doorsnee VO of MBO-instelling.
Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.
Dit vind je terug in de sfeer op onze scholen, alleen al door de aanwezigheid van dieren, planten bloemen in en bij de scholen.
Tot het Clusius College behoren 8 vestigingen verspreid over Noord-Holland boven het IJ.
Met vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Castricum, Grootebroek, Heerhugowaard, Hoorn, Purmerend en Schagen zijn we een speler van formaat.
De omvang van de vestigingen is verschillend, maar gemiddeld hebben wij relatief kleine scholen.
Dat werkt prettig en draagt bij aan veilige werk- en leeromgeving.
Je kent elkaar en je kent de leerlingen of studenten.
Leerlingen, studenten en medewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en succes te ervaren in hun ontwikkeling, opleiding of werk.
Onze medewerkers zijn bevlogen en voelen zich betrokken bij het Clusius College.
We werken samen met ROC van Kop van Noord-Holland door gezamenlijk opleidingen te organiseren en door onze samenwerking op het gebied van bedrijfsopleidingen in de Onderwijsgroep Noordwest-Holland.
Kortom als het gaat om doorstroming naar een andere werkplek dan zijn er bij ons mogelijkheden genoeg.
Om een goede eerste indruk te krijgen van onze scholen, het opleidingsaanbod en ervaringen van leerlingen en studenten verwijzen we graag naar onze website.
De wereld van het Clusius College is de wereld van het (voorbereidende) groene beroepsonderwijs.
Met acht vestigingen zijn we een speler van formaat in het Noord-Hollandse vmbo- en mbo -onderwijs.
De organisatie telt in totaal ongeveer 5.600 leerlingen en studenten en circa 775 medewerkers.
De omvang van de vestingen is verschillend, maar gemiddeld hebben wij relatief kleine scholen.
Dat werkt prettig en draagt bij aan een veilige werk- en leeromgeving.
Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.

De vestiging Castricum (vmbo), sinds 2012 in bezit van predicaat Excellente School, heeft per nieuwe schooljaar een vacature voor een gemotiveerde en enthousiaste Teamleider onderwijskundige leidinggevende 0,6-0,8 fte

De functie
Onderwijskundig leiderschap is leiderschap dat gericht is op het leren in de school en de opbrengsten van leren.
Als onderwijskundige leider ben je gericht op het stimuleren en vormgeven van de professionele ontwikkeling van je medewerkers/ docenten.
 

Je geeft leiding aan het team profiel Groen.
Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van jouw team in de breedste zin van het woord; je levert een onderwijskundige bijdrage aan de uitvoering van het beroepsgerichte programma, je schept een klimaat waarin teamleden zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen en waarin ieders individuele kwaliteiten benut worden.
Je bent onderwijskundig en coachend sterk.

Als lid van het managementteam lever je een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en –uitvoering van de gehele school.
Je conformeert je aan gezamenlijk gemaakte afspraken en genomen besluiten.
Je weet de strategische doelen te vertalen naar teamdoelstellingen. Bij het formuleren en realiseren van de doelstellingen betrek je de teamleden.

Bijzonderheden
Als onderwijskundige teamleider heb je indirect te maken met leerlingen en ouders; leerlingen en ouders vallen onder de andere teams en zullen in eerste instantie contact hebben met jouw collega teamleiders.

Profiel kandidaat Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een kandidaat met minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur met een onderwijsbevoegdheid en aangevuld met een opleiding/training op het gebied van leiderschap.
Je bent een ervaren leidinggevende met een coachende leiderschapsstijl en hebt kennis van wet- en regelgeving in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Geboden wordtFunctieniveau
Inschaling is afhankelijk van relevante opleiding en werkervaring conform cao MBO.

Lees meer