Belastingadviseur – Joof Media – Houten

JobID=1a0.06

Organisatie

Voor MKB bedrijven bieden wij een completedienstverlening op het gebied van het inzichtelijk maken van definanciële cijfers bij deze bedrijven. Tevens kunnen ze eenvergelijking maken met branchegenoten. Wij adviseren dezeondernemers en reiken hen op maat software tools aan om hen instaat te stellen beter op resultaat testuren.Wij zijn een veelzijdigeorganisatie. Je werkt voor onze eigen IT organisatie. We werken metmoderne technologie en staan open voor innovatie.

Functie

Belastingadviseur | HBO WO | 3.000 – 4.500 |Belastingadviseur

Voorde vacature als Belastingadviseur Houten HBO WO ga je het volgendedoen:

 • Jouw doel is het samen met (food)retailers realiseren van hun ambities door hen te adviseren in defiscale vraagstukken binnen hunonderneming.
 • Als medior fiscalist ben jij eenbelangrijke sparringpartner voor klanten en collega’s.
 • Je adviseert samen met de senior fiscalisten, klanten inde (food)retail over fiscale vraagstukken die spelen binnen deonderneming of bij de ondernemer zelf.
 • Je bent werkzaam op de volledige breedte van hetvakgebied.
 • Het fiscale team is een klein team waarsamenwerking voorop staat waardoor je ook snel slagen zult maken inde ontwikkeling van je kennis envaardigheden.

Wat doe je als medior fiscalist?

 • Fiscale vragen beantwoorden en adviesgeven.
 • Bedrijfsoverdrachten extern en binnen defamilie.
 • Investerings- enfinancieringsvraagstukken.
 • Rechtsvorm-wijzigingen.
 • Aangiften inkomstenbelasting envennootschapsbelasting.
 • Bezwaar- en beroepsproceduresvoeren.
 • Klantcontact metondernemers.
 • Contact met andere organisaties zoalsfranchise-organisaties en de Belastingdienst.
 • Als medior fiscalist werk je op de afdeling Fiscaal metnog 4 collega’s.
 • Daarnaast werk je nauw samen met decollega’s van de afdeling bedrijfseconomisch advies.

Terversterking van ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerdeBelastingadviseur, die past in dezerol.
Reageer direct op dezeadvertentie en wij kunnen direct kijken of we eenkennismakingsgesprek kunnen regelen.

WR.nl voor meervacatures: Belastingadviseur belastingconsulent,belastingadviseur.

Functieeisen

 • Een HBO-opleiding of studie op universitair niveau(Fiscaal Recht / FiscaleEconomie).
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in eenfiscaal-juridischewerkomgeving.
 • Lid van het Register Belastingadviseursof studerenddaarvoor.
 • Het is vanbelang dat je goed Nederlandsspreekt.
 • Jijbent enthousiast over je vakgebied en je weet dit op eentoegankelijke manier bij de klant te brengen, waarbij de belangenvan de klant voorop staan.
 • Jewoont in de omgeving van Houten, Utrecht, Zeist, Nieuwegein enAmersfoort.

Aanbod

Wezoeken iemand voor de lange termijn. We hebben een goede sfeer opkantoor. Wij investeren in onze medewerkers. Je wordt bij ons goedingewerkt en wij bieden uitgebreidestudiemogelijkheden.
Desalarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van jouw niveau.Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen eenrol.
WR begeleidt jou naar eennieuwe werkgever. Dit kan wel eens een aantrekkelijke baan zijnvoor jou.
WR schat debrutosalarisrange globaal in op Euro 3.000 tot Euro 4.500 permaand, o.b.v. een 40-urige werkweek. Daarnaast zijn er goedesecundaire regelingen.
WR streeftnaar een goede match, waarbij je, als het even kan, ook een stapvoorwaarts kunt maken in je salaris.
Betreft vaste baan / WR doetWerving en Selectie / GEEN detachering.

Inlichtingen

Solliciteer nu direct bij ons via de Solliciteren button.Stuur je CV, bij voorkeur in Word-format. Met het CV kunnen wijverder. Je hoort snel meer van ons!

Sollicitatie

Solliciteer nudirect bij ons via de Solliciteren button. Stuur je CV, bijvoorkeur in Word-format. Met het CV kunnen wij verder. Je hoortsnel meer van ons!

[cx_apply_button]

Lees meer